alt
RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Bana ne?

WhatsApp“Zübeyr’i çizgi” iddiasında ve ısrarında olmak ne güzel, ne güzel ihlâs, uhuvvet, muhabbet üzre olmak. […]

OSMAN ZENGİN

Hüzün

WhatsApp Derin manâları ihtiva eden “hüzün”; yardan, sevgiliden, ciğerpâreden ayrılışın, insanın ruhunda aksetmesidir. Niye sonbahara […]