RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Talim-i Esma

WhatsAppKadir-i Zülcelal olan yaratıcımız bilinmek irade ederek kâinatı yaratmıştır. Kaînatta isim ve sıfatlarının tecellilerini göstermiş […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Ubudiyyet

WhatsAppUbudiyyet, “Allah’a teslim olup, Kur’ân ve Peygamber vâsıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike […]