DOSYALAR

Selefiliğin tarihi kökeni, günümüz Selefileri ve IŞİD

06.11.2016 M. Ali Kaya 0

Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni […]

DOSYALAR

1920′lerden günümüze devlet ve Risale-i Nur

16.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca […]

DOSYALAR

Risale-i Nur eserleri açısından “fikrî hak” kavramı

16.04.2014 Editör 0

Risale-i Nur eserleri açısından ‘fikrî hak’ kavramı Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edilmiş olan Risale-i Nur Külliyatına dahil eserler, gerek muhtevası ve telif biçimi ve gerekse hukuk düzeni açısından yaşadığı yasaklama […]

DOSYALAR

Sadeleştirmede meydan okumalar

27.01.2014 M. Latif Salihoğlu 0

Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. […]

DOSYALAR

“Sungur, fenâ-finnur olmaya mecburdur”

04.12.2012 Editör 0

Fenâ…Kullanılış şekline göre mânâsı değişen bir kelime bu. Tek başına söylendiği zaman insan zihninde kötülüğü tedai ettiren bazı menfî mânâlar hatıra getirse de, mânevî mânâ derinliği taşıyan bir tabirle birlikte kullanıldığı takdirde, tasavvufî ıstılâh hâline […]

DOSYALAR

Terörün çözümü Bediüzzaman’da

15.07.2012 Kazım Güleçyüz 0

Terör fitnesini sona erdirmek için iyiniyet ve samimiyet şart KANI DURDURMAK Terör fitnesini bitirmek Türkiye için bir hayat-memat meselesi. Yıllardır akan ve gencecik insanları aramızdan çekip alan kan durmalı, anaların gözyaşı dinmeli, hasret kalınan barış […]

DOSYALAR

Komünist Devrimlerden Kemalist Devrimlere Türkiye!

02.01.2012 Ahmet Tekiner 2

Zamanların ve zamanlarda akışan olayların tarih ilmine göre nasıl okunacağını maalesef bilemiyorum. Milenyumlara ayırarak mı, çağlara bölerek mi veya asır asır  mı okumak gerekiyor, zaman sayfalarını… O kadar birbirleriyle irtibatlı, bağlantılı ve birbirilerinden haber veriyorlar […]

DOSYALAR

İslam´da Aile

20.12.2011 Editör 0

Giriş Akrabalık ilişkileriyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluğa âile denir. Âileyi teşkil eden fertler devirlere, bölgelere, sosyal ve iktisadî yapıya göre değişmektedir. İslâm’dan önce ailenin müstakil bir varlığı olduğunu söylemek güçtür. O dönemde […]

DOSYALAR

Tesettür Risâlesi keşfedilirken

30.11.2011 Editör 0

13 Nisan 2008 tarihli Radikal 2’de Handan Koç’un “Tesettür Risâlesi hakkında” başlıklı bir yazısı vardı. 30 Mart’ta Risâle-i Nur Enstitüsünün düzenlediği “Meşrutiyetin 100. yılında Türkiye’nin Demokrasi Serüveni” konulu panel vesilesiyle ülkemizin fikir dünyası içinde önemli […]

Image
DOSYALAR

Müflis Proje: KEMALİZM

10.11.2011 Kazım Güleçyüz 1

Atatürk’ü Koruma Kanunu kaldırılmalı Yaklaşık 60 sene önce çikarilan 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu Türkiye’nin yakın tarihine dair araştırma ve yorumların üzerınde “Demokles’in kılıcı” gibi sallanmaya devam ediyor. İşin garibi, zaman içinde Hürriyet gibi, logosunun […]

Image
DOSYALAR

İslam ve Demokrasi

Toplumun iç barışını sağlayan bir araç: DEMOKRASİ Halk hakimiyeti anlamını dile getiren “demokrasi,” aralarında hiçbir ayrılık gözetilmeksizin bütün vatandaşların katıldığı bir hükümet biçimidir. Bir başka tarifi de şöyledir: “Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da […]