DOSYALAR

Selefiliğin tarihi kökeni, günümüz Selefileri ve IŞİD

06.11.2016 M. Ali Kaya 0

Arapça “Selefiye” denen Selefilik, İbn-i Teymiye olarak şöhret bulan kişinin fikirleri etrafında toplanan bir fırkadır ve itikadî bir mezheptir. İbn-i Teymiye, Eşarî ulemasının görüşlerine muhalif gittiği için halkın ve idarecilerin öfkesini çekmiştir. Selefiliğin tarihi kökeni […]

DOSYALAR

1920′lerden günümüze devlet ve Risale-i Nur

16.05.2014 Kazım Güleçyüz 0

Bediüzzaman’dan milletvekillerine: Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek Sene 1923 Tarih 19 Ocak 1923. Meclisin ısrarlı dâvetleriyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen ve resmî bir “hoşamedi” merasimiyle karşılanan Bediüzzaman Said Nursî, Meclis kürsüsüne de çıkar. Ayrıca […]

DOSYALAR

Risale-i Nur eserleri açısından “fikrî hak” kavramı

16.04.2014 Editör 0

Risale-i Nur eserleri açısından ‘fikrî hak’ kavramı Bediüzzaman Said Nursî tarafından 1900’lü yılların ilk yarısında telif edilmiş olan Risale-i Nur Külliyatına dahil eserler, gerek muhtevası ve telif biçimi ve gerekse hukuk düzeni açısından yaşadığı yasaklama […]

DOSYALAR

Sadeleştirmede meydan okumalar

27.01.2014 M. Latif Salihoğlu 0

Sadeleştirme adı altında Risâle-i Nur’da yapılan tahrifat işi, bazı kimselerde başlangıçta bir heves olarak uyanır, depreşir ve bilâhare fiilî bir teşebbüse dönüşür. Bazı kişi ve gruplarda ise, bu iş bir “meydan okuma” şeklinde tezâhür eder. […]

DOSYALAR

“Sungur, fenâ-finnur olmaya mecburdur”

04.12.2012 Editör 0

Fenâ…Kullanılış şekline göre mânâsı değişen bir kelime bu. Tek başına söylendiği zaman insan zihninde kötülüğü tedai ettiren bazı menfî mânâlar hatıra getirse de, mânevî mânâ derinliği taşıyan bir tabirle birlikte kullanıldığı takdirde, tasavvufî ıstılâh hâline […]

DOSYALAR

Terörün çözümü Bediüzzaman’da

15.07.2012 Kazım Güleçyüz 0

Terör fitnesini sona erdirmek için iyiniyet ve samimiyet şart KANI DURDURMAK Terör fitnesini bitirmek Türkiye için bir hayat-memat meselesi. Yıllardır akan ve gencecik insanları aramızdan çekip alan kan durmalı, anaların gözyaşı dinmeli, hasret kalınan barış […]

DOSYALAR

Komünist Devrimlerden Kemalist Devrimlere Türkiye!

02.01.2012 Ahmet Tekiner 2

Zamanların ve zamanlarda akışan olayların tarih ilmine göre nasıl okunacağını maalesef bilemiyorum. Milenyumlara ayırarak mı, çağlara bölerek mi veya asır asır  mı okumak gerekiyor, zaman sayfalarını… O kadar birbirleriyle irtibatlı, bağlantılı ve birbirilerinden haber veriyorlar […]

DOSYALAR

İslam´da Aile

20.12.2011 Editör 0

Giriş Akrabalık ilişkileriyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluğa âile denir. Âileyi teşkil eden fertler devirlere, bölgelere, sosyal ve iktisadî yapıya göre değişmektedir. İslâm’dan önce ailenin müstakil bir varlığı olduğunu söylemek güçtür. O dönemde […]

1 2