EĞİTİM

Deha derecesindeki eğitim

16.02.2017 Yeni Asya 0

Zamanımızın en büyük âlim ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin (ra), kaleme aldığı 6 bin sayfalık mu’cizevî tefsiri hâlâ bütün dünyanın dikkatini çekmekte ve taktirine mazhar olmaktadır! Bunun en açık isbatı da, dünyanın hemen her […]

EĞİTİM

Risale-i Nur eğitim müfredatında

14.02.2017 Faruk Çakır 0

Yıllardan beri konuştuğumuz, idarecilere teklif ettiğimiz bir mesele, Türkiye’de değilse de Suriye’de uygulama imkânı bulmuş. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 1911 yılında Şam’daki Emevi Camiinde verdiği hutbe, Suriye’de okutulan ders kitaplarına girmiş ve talebelere bu hususta […]

EĞİTİM

Ah vah eğitim!

27.01.2017 Yeni Asya 0

Bir yerde eğitim tekliyorsa; orada her şey bekliyor demektir. Eğitimde fena şekilde sınıfta kalmışız. Dünya sıralamasında hem dilde hem matematikte en gerilerdeyiz. Yani diplomalarımız sanal… Karnemizdeki notlar şişirme… Bütün işi gücü bırakıp eğitime eğilmemiz gerekiyor. […]

EĞİTİM

Oku emrini hayata geçirmek

26.01.2017 Yeni Asya 0

Bu gün ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların ana sebeplerinden birisi de toplumumuzda okuma oranının çok düşük olduğu gerçeğidir. Yapılan istatistikler maalesef bunu gösteriyor. Toplumumuzun her bir ferdi günde ortalama beş saat televizyon seyrettiği halde, yılda ortalama […]

EĞİTİM

Neyin eğitimi?

26.01.2017 Yeni Asya 0

Eğitim konusunda devamlı gündemi işgal eden husus şunlardır: Başarıyı arttırmak. Öğretmen açığını kapatmak. İhtiyaç duyulan okul, sınıf, ders araç ve malzemelerini temin etmek. Hatta, okul müştemilatının tamiri, boya badana ve sair gibi ikinci. Üçüncü, beşinci […]

EĞİTİM

Eğitim politikalarımızın değerlendirilmesi

12.01.2017 EuroNur / Almanya 0

“Böyle eğitim olmaz” başlığı ile verilen bir haberde TÜSİAD eski başkanlarından Tuncay Özilhan, “Eğitim sistemimizi içeriği ile birlikte yeniden yapılandırmadan küresel rekabet koşullarında ayakta durmamız çok zor” diyor. Özilhan, “Modern dünya bilgi çağını yaşamaya çoktan […]

EĞİTİM

OHAL ve eğitim

12.01.2017 Yeni Asya 0

1925’den bu yana, zaman zaman isyan ve darbelere sahne olan Ülkemiz, hâlâ istikrar çizgisine oturmuş değil. Her isyan ve darbelerin ardından getirilen olağanüstü hal tatbikatlarıyla hızlı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden de en çok etkilenen eğitim […]

EĞİTİM

2017 eğitim yılı olsa…

10.01.2017 Faruk Çakır 0

Türkiye’yi idare edenlerin de itirafıyla eğitim noktasında ‘kayıp yıllar’la karşı karşıyayız. Görünüşte eğitim için gayret sarfediliyor, ama ortaya çıkan neticeden hiç kimse memnun değil. Öğrenci de, veli de, öğretmen de idareci de eğitim sistemindeki sıkıntılardan […]

EĞİTİM

Cevap bekleyen sorular

05.01.2017 Yeni Asya 0

YANLIŞTA ISRAR ARTIK YETER 1- BİN SENELİK ALFABE NİÇİN DEĞİŞTİRİLDİ? Alfabenin değiştirilmesi fikri, ilk olarak 19. Asırda bir Ermeni vatandaşı tarafından ileri sürülmüş, o zamanki aydınlar tarafından şiddetle tepki görmüştür! Bilhassa, rahmetli Namık Kemal (1840–1888) […]

EĞİTİM

Eğitimi kaybeden neyi kazanır?

31.12.2016 Faruk Çakır 0

Eğitimcileri dahi bezdirecek nispette eğitim, okul, kitap, okuma, kütüphane gibi konularını gündeme taşımakla ne kadar haklı olduğumuz bir defa daha ortaya çıktı. Kimileri görmek istemese de Türkiye’nin en önemli meselesi eğitimdir, kültürdür. Hatta bir eğitimci […]

1 2 3 10