EĞİTİM

Tarih dersinin eğitimdeki ehemmiyeti

23.03.2017 Yeni Asya 0

Tarih; geçmiş zamanlardaki siyasî, ekonomi ve kültürel hadiseleri yer ve zaman göstererek, objektif bir şekilde -yani çarpıtmadan- olduğu gibi tam olarak anlatan ilim dalıdır. Gayesi, mazideki hadiselerden ibret alarak, kazanılan tecrübeler sayesinde geleceğe ışık tutmaktır. […]

EĞİTİM

Örnek öğretmenin özellikleri

23.03.2017 Yeni Asya 0

Son yazımızı şu şekilde bitirmiştik; İnsanın en birinci mualliminin (öğretmeninin) validesi olduğunu söyleyen Bedîüzzaman Hazretleri küçükken validesi Nuriye Hanım’dan aldığı telkinatın ve manevî derslerin çekirdekler hükmünde fıtratında ve ruhunda yerleştiğini, aldığı sair derslerin o çekirdekler […]

EĞİTİM

Eğitimin başbelâsı, karma eğitim

16.03.2017 Yeni Asya 0

Geçen gün bir yerde öğretmen arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Mevzu, ahlâkın giderek bozulmasıyla ilgili idi. Öğretmenlik yaptığım yıllarda okullarda şahit olduğum ahlâkî yozlaşmayla ilgili bir iki hatıramı anlatarak, bu hususta epey mücadele verdiğimi de ekledim. Beni […]

EĞİTİM

Eğitim hiç değişmemiş

14.03.2017 Faruk Çakır 0

Sabahtan akşama kadar eğitimin dertlerini konuşsak yine de azdır. Nasıl ki adalet mülkün temelidir, adaletsiz olmaz; aynı şekilde eğitimsiz de hiçbir şey olmaz. Türkiye’deki ezbere dayalı eğitim sisteminin çocuklarımıza bir fayda vermediği, onları hayata hazırlamadığı […]

EĞİTİM

Kaybolan değerlerimiz

12.03.2017 Yeni Asya 0

Türkiye’deki Kütüphaneler insanların kültür alış verişlerinde bulunduğu, bilgi sahibi olmak ve okuma ihtiyaçlarını gidermek için gittikleri ve kullandıkları bir yer olarak bilinirken; şimdi bu kavramlardan söz etmek mümkün değil dersek yanlış söylemiş olmayız. Bunda sadece […]

EĞİTİM

İHL derslerinde Risale-i Nur esas olmalıdır

09.03.2017 Yeni Asya 0

Kitapların dili ağır. Cümleler çok uzun. Basit konu bile anlaşılmaz halde. Soğuk, resmî, itici. Fakülte seviyesine göre. Severek okunmuyor. Sürükleyiciliği yok. İlgi çekmiyor. Lise öğrencilerinin şu andaki seviyelerine uygun değil. Bunun için cümleler kısa ve […]

EĞİTİM

İmam Hatip Liseleri ve dinî cemaatler

04.03.2017 Yeni Asya 0

Türkiye’de İmam hatip Liseleri ile dinî Cemaat ve Tarikatlar, din hizmeti takdim etme yönünden benzerlik gösterseler de, yapı, işleyiş ve tesir yönünden farklıdırlar. Onlardan birinin yaptığı vazifeyi diğerinden beklemek doğru olmaz. Türkiye’de hakim olan Kemalist […]

EĞİTİM

Deha derecesindeki eğitim

16.02.2017 Yeni Asya 0

Zamanımızın en büyük âlim ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin (ra), kaleme aldığı 6 bin sayfalık mu’cizevî tefsiri hâlâ bütün dünyanın dikkatini çekmekte ve taktirine mazhar olmaktadır! Bunun en açık isbatı da, dünyanın hemen her […]

EĞİTİM

Risale-i Nur eğitim müfredatında

14.02.2017 Faruk Çakır 0

Yıllardan beri konuştuğumuz, idarecilere teklif ettiğimiz bir mesele, Türkiye’de değilse de Suriye’de uygulama imkânı bulmuş. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 1911 yılında Şam’daki Emevi Camiinde verdiği hutbe, Suriye’de okutulan ders kitaplarına girmiş ve talebelere bu hususta […]

EĞİTİM

Ah vah eğitim!

27.01.2017 Yeni Asya 0

Bir yerde eğitim tekliyorsa; orada her şey bekliyor demektir. Eğitimde fena şekilde sınıfta kalmışız. Dünya sıralamasında hem dilde hem matematikte en gerilerdeyiz. Yani diplomalarımız sanal… Karnemizdeki notlar şişirme… Bütün işi gücü bırakıp eğitime eğilmemiz gerekiyor. […]

EĞİTİM

Oku emrini hayata geçirmek

26.01.2017 Yeni Asya 0

Bu gün ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların ana sebeplerinden birisi de toplumumuzda okuma oranının çok düşük olduğu gerçeğidir. Yapılan istatistikler maalesef bunu gösteriyor. Toplumumuzun her bir ferdi günde ortalama beş saat televizyon seyrettiği halde, yılda ortalama […]

EĞİTİM

Neyin eğitimi?

26.01.2017 Yeni Asya 0

Eğitim konusunda devamlı gündemi işgal eden husus şunlardır: Başarıyı arttırmak. Öğretmen açığını kapatmak. İhtiyaç duyulan okul, sınıf, ders araç ve malzemelerini temin etmek. Hatta, okul müştemilatının tamiri, boya badana ve sair gibi ikinci. Üçüncü, beşinci […]

EĞİTİM

Eğitim politikalarımızın değerlendirilmesi

12.01.2017 EuroNur / Almanya 0

“Böyle eğitim olmaz” başlığı ile verilen bir haberde TÜSİAD eski başkanlarından Tuncay Özilhan, “Eğitim sistemimizi içeriği ile birlikte yeniden yapılandırmadan küresel rekabet koşullarında ayakta durmamız çok zor” diyor. Özilhan, “Modern dünya bilgi çağını yaşamaya çoktan […]