GÜLİSTAN

Güz gülleri

21.01.2017 Yeni Asya 0

Güller… Ne lâtif yaratılmış mahlûkat değil mi? Güller herkesin nazarına ilişen bir bitki. Bir de Efendimizin (asm) timsali olunca daha çok hayran bırakıyor kendine. Hayran bıraktırması da esmaların hakikatinden tabi. Vaktiyle ben gülleri sadece baharda […]

GÜLİSTAN

Ahir zamanın teselli Nurları

19.01.2017 Şeyma Türkan 0

Sual: “Âhirzamanda, ihtiyar kadınların samimî dinlerine ve kuvvetli itikadlarına tabi olunuz.” hadis-i şerifi Risale-i Nur’da nasıl açıklanmıştır? Üstadımız Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası’nda Risale-i Nur’a intisap eden ihtiyar hanımların asrın cereyanlarına karşı sebat edebildiklerini ve başkaları gibi […]

GÜLİSTAN

Duygular ve tesettür hakikati

18.01.2017 Yeni Asya 0

Varlık âleminde tesettür Örtünme hakikati yaşadığımız âlemin her tarafını kuşatır. Rabbimizin “Settar” isminin yansımasıdır. Her esma-i İlâhî gibi Settar ismini de sonsuza uzanan şekliyle mahlûkat üzerinde görmek mümkündür. Settar isminin gereği olarak tesettür hakikati bitkilerin […]

GÜLİSTAN

Bu Nurlar hayrat defterinde uhrevî bir senedin olacak

07.01.2017 Şeyma Türkan 0

Emirdağ Lâhikası-1’de iman hakikatlerinin hakkalyakîn derecesine çıkarılmasının ve onları tebliğ etmenin yüksek bir ibadet ve hasene olduğu hakikati aktarılırken Risale-i Nur Külliyatı’nın da, Kur’ân-ı Kerîm’in cihanşümul bahçesinden derilen bir gül demeti olması veçhesiyle onun zuhuruna […]

GÜLİSTAN

Biz hangi engelli grubuna dahiliz?

06.01.2017 Yeni Asya 0

Herkes düşünür, kimisi peyderpey ilerleyen ve gelişen bir zekâyla, kimisi üç yaşındaki bir çocuğun aklıyla bütün ömrü boyunca. Herkes sever, bazısı gönülden, bazısı geçerek gönülden, yârden, kendinden… Herkes duyar… Herkes bakar ve görür… Herkes yer […]

GÜLİSTAN

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır”

05.01.2017 Yeni Asya 0

Prof. Dr. Ali Akpınar ile kul hakkı çerçevesinde “komşuluk ilişkileri ve komşu hakkı” üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Kul hakkı çerçevesinde kom­şuluk hukuku nedir? Yüce Rabbimiz ilk insan Hz. Adem’i (as) yarattı ama Adem (as) cennette […]

GÜLİSTAN

Modern zamanlarda avlanmamak için

04.01.2017 Yeni Asya 0

Hemen her alanda kargaşanın olduğu ilginç günlerde yaşıyoruz. OHAL ortamında anarşi, terör, KHK mağdurları, mesleğinden ihraç edilenler, ekonomik sıkıntılar… Yaşananlara konunun uzmanlarınca getirilen önemli açıklamaların sonu gelmiyor. Bizlerse, Risale-i Nur’dan ders aldığımız üzere “mana-yı harfî” […]

GÜLİSTAN

Burası dünya!

01.01.2017 Yeni Asya 0

Doğumların ve ölümlerin tezahür ettiği bir yerdir burası. Bütün mevcudatın gelip konaklamadan göçüp gittiği bir yerdir. Nefes alıp, ama daimî yaşanmayan bir yerdir. Evet, burası dünya. Fani, geçici, muvakkat, fena bir yerdir. Adı üstünde, burası […]

GÜLİSTAN

Ey Kız Kulesi!

01.01.2017 Yeni Asya 0

Bütün ihtişamınla karşımdasın. Güzel, yalnız ve câzibedâr… Sana hayran olmamak elde değil. Senin üzerine pekçok hikâyeler, şiirler döndü. Pekçok âşık aşkını haykırmak için senin bulunduğun yeri seçti. Kara sevdaya tutulanlar, sevip de kavuşamayanlar; Hüzünlerini senin […]

GÜLİSTAN

Herkesi uyandıracak azîm hadiseler vuku buluyor

30.12.2016 Şeyma Türkan 0

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla Lâhikası’ndaki bir mektubunda musîbetli ve elim hadiselerin Cenâb-ı Hakk’ın inayet ve rahmetiyle başka sûretlere çevrildiğini anlatarak musîbetlerin, dergâh-ı İlâhîye sevk etmek için birer kader kamçısı olduğu hakikatini ders vermektedir. Ve zahiren […]

1 2 3 53