MAKALELER

Tefsirlerde Hasbiye Âyeti

12.11.2016 Mehmet Çetin 0

Uhud’dan dönerken Hz. Ebu Süfyan, bir sonraki seneye Bedir’de savaşmayı teklif eder. Savaş zamanı Merr-uz-zahran denilen mevkiye geldiğinde Hz. Ebu Süfyan’ın kalbine Allah korku verir. Savaştan caydırmak için Nuaym’ı mü’minlerin arasına on deve va’dederek gönderir. […]

MAKALELER

Kur’ân’dan uzaklaşan yanar!

02.11.2016 Yeni Asya 0

Kendi öz varlığımız olan İslâmî kimliğimize uzak kalma, yabancılaşmanın neticesi; bu yabanileşmenin ortaya çıkardığı boşlukların başka yabancı fikir ve düşüncelerle dolması ve hayata geçirilmesi olmuştur… Okuyan Müslüman çok olması lâzımken; okuyan yabanî fikirli insan çok… […]

MAKALELER

İman tazelemek

24.10.2016 Şeyma Türkan 0

Cenâb-ı Hak Nisa Sûresi’nin 136. âyetinde “Ey İman edenler! Allah’a iman edin” buyuruyor. Bu âyetin hakikatini anlamak için hadislere başvurduğumuzda Peygamber Efendimiz’in (asm), “İmanınızı Lâ ilâhe illâllah ile yenileyiniz.” beyanını görüyoruz. Bu beyanın hikmet sırlarını […]

MAKALELER

Hasbiye âyetindeki nâ’büdü

22.10.2016 Mehmet Çetin 0

Hasbiye âyetindeki nâ’büdü ifadesi âyetteki duâyı küllîleştiriyor ve kabule yakın olan umumî duâ makamına yükseltiyor. Fâtiha’nın ‘iyyake nâ’büdü ve iyyake nestain’ ifadesindeki na’ (biz) çoğul takısını burada ‘hasbünâ’da dahi okuyoruz. “Hasbünâ” daki “nâ” ya dikkat […]

MAKALELER

Huzur istiyorsan…

11.09.2016 Yeni Asya 0

Huzur… Herkesin hayatta aradığı belki en değerli şey… Kimisi sessizlikte bulur huzuru kimisi kalabalıkta. Kimisi plajda bulur huzuru, kimisi seccadede. Garip ve değişken bir tabir huzur. Huzurla ilgili bir yorum da şu ki; “Huzur istiyorsan; […]

MAKALELER

Kur’ân’ı siyasete âlet etmek

06.08.2014 Editör 0

Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mitingi için gitmiş olduğu Mardin ilimizde Kur’ân-ı Kerîm’in Kürtçe tercümesini eline alarak meydanlara çıkması dinin siyasete âlet edilmemesi noktasında hassas olan birçok insanımızı rahatsız etti, kaygılandırdı. Vatandaşlar ve bazı siyasî partilerden birçok […]

MAKALELER

Kur’ân, kâfirler için bir hasrettir

06.08.2014 Editör 0

“Gerçekten o (Kur’ân), kâfirler için bir hasrettir (ahirette pişmanlıktır).” (Hakka Sûresi: 50) Hasret, uzaktan özlemle bakmak, ama kavuşamamaktır. Hayatını Kur’ân’dan uzak geçiren, gerçekleri örten, görmezden gelen kâfirler, Kur’ân’a ahirette de hasretle bakarlar, ama o duygu […]

MAKALELER

Kur’ân’ı okumak mı, Kur’ânca yaşamak mı?

04.07.2014 Editör 0

Günümüzde, toplumun bir kesiminde Kur’ân-ı Kerîm, sadece namazlarda, mevlidlerde ve kabirlerde, Ramazan ayında mukabelelerde ve taziyelerde okunan bir kitap haline geldi. Adeta, Âkif’in “İnmemiştir hele Kur’ân şunu hakkıyla bilin. / Ne mezarlıkta okunmak ne de […]

MAKALELER

Kur’ân ispat eder ve ispatı emreder!

27.05.2014 Ali Ferşadoğlu 0

Kur’ân, “Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim” 1 âyetiyle, “Duyular ötesi gayb âleminin” bulunduğunu söyler. Ardından yüzlerce aklî-mantıkî, ilmî, delillerle görünenlerden gayba, sebepten müsebbibe, eserlerden müessire, nizamdan nazıma, sanattan sanatkâra pencereler açıp hakikatleri ispat eder. “Allah’ın […]

MAKALELER

Fitne ateşi ancak Kurân ve Sünnet silâhıyla söndürülür!

31.12.2013 Editör 0

“Ümmetimin fesâdı zamanında benim Sünnetime yapışana yüz şehid ecri vardır.” (Hadis) Kâinattaki varlıkların dilleriyle veya hal lisanlarıyla yapmakta oldukları hamdler, en güzel isimlerin sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ’ya mahsustur. Salâvat ve selâmların […]

MAKALELER

Risale-i Nur Kur’ân dilini nasıl öğretiyor?

15.12.2013 Ali Ferşadoğlu 0

Risâle-i Nur, imân, İslâm şartlarını, ibâdet, adâlet gibi, Kur’ân’ın dört ana maksadını izâh edip ispat ederken, bir taraftan da onun dilini öğretir. Çünkü, en mühim vazifelerinden birisi, Kur’ân’ın anlaşılmasıdır. Bundan dolayıdır ki, bazılarına zor gibi […]