RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Gafletten kurtulma çareleri

21.02.2017 Şeyma Türkan 0

Gafletten kurtulmak için Risale-i Nur öyle büyük bir me’hazdır ki, şimdi bu Nur hazinesinden bulduğumuz elmas nevindeki hakikatlere gafletten kurtuluş dermanları nokta-i nazarıyla tefekkür ederek bakalım: * Kur’ân “gaflet uykusunun kalın tabakalarını ra’d-misal sayhalarıyla dağıtmak”tadır. […]

NURDAN KATRELER

Matbuat lisanıyla konuşmak lâzım

Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevî bir halâskârı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevî belâyı def’ etmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim. O dehşetli belâdan birisi: […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Nur hizmetinde takvanın önemi

20.02.2017 Yeni Asya 0

Üstad Bediüzzaman’ın helâket ve felâket asrı diye vasıflandırdığı; dakikada yüzlerce haram ve günahların hücumlarına maruz kalan günümüz ehl-i dinin yarım yamalak, taklidi bir iman ve itikatla gelen bu saldırılara karşı koyması hiç de kolay değil. […]

RİSALE-İ NUR NEDİR?

Hayata Risale-i Nur penceresinden bakmak

19.02.2017 Yeni Asya 0

“Hayatta en çok istediğimiz şeyler, onları istemeyi bıraktığımız anda gerçekleşir. Bu, hayatın ‘Sen bakarken üstümü değiştiremiyorum’ deme şeklidir…” Böyle demişti esbabperest maddiyyunlar. Fakat hakikatte böyle midir vaziyetimiz? Bu dünyaya Hâlıkını tanımak, O’na iman edip, ibadet […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Mahlûkatın Hâlık ile münasebeti

19.02.2017 Yeni Asya 0

Allah ile varlıkların/mevcudatın ilişkisini düşündüğümüzde; ilişki, alâkadarlık yaratıcılık / hallâkıyet açısındandır. Bütün mevcudat Hâlık’tan yaratılmışlık açısından aynı mesafededir. Yani bütün mevcudat görelim veya görmeyelim, mahiyetini bilelim ve bilmeyelim hepsi yaratılmıştır ve hepsine birden bilindiği gibi […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Füzyon etkisi

18.02.2017 Yeni Asya 0

Nur şakirtlerinin siyasetle ilgilenmeme yaklaşımı, her günlük siyasette dinini ve imanını ortaya (koz olarak) koymama dikkat ve inceliği olsa gerektir. Bediüzzaman’ın medenîlere gösterilecek form ve biçim karşılığı olarak ürettiği pek çok yaklaşım var. Bunlardan biri […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Muharref mi muharrif mi?

18.02.2017 Mehmet Çetin 0

Mesnevî-i Nuriye’deki Hubab Risalesi’nin 25. İ’leminde; “Kur’ân’ın i’câzı, tahrifine bir settir. Evet, madem Kur’ân mu’cizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Âyetleri başka kelâmlarla tebdil edilmekle tahrif ve tağyiri mümkün değildir. Çünkü müfessir, müellif, mütercim, muharref üslûplarını, […]

GÜLİSTAN

Gaflet ve sebepleri

18.02.2017 Şeyma Türkan 0

Öncelikle gafletin lügat manasına bakalım. Gaflet; dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık demektir ve en mühim vazifeyi düşünmeyerek, Cenâb-ı Hakk’a itaat gibi işlerle değil, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak anlamındadır. Ayrıca nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allah’ı ve emirlerini […]

1 2 3 310