RİSALE-İ NUR NEDİR?

”O Nurlar parlayacak”

25.03.2017 Rüstem Garzanlı 0

15 Temmuz hadisesinden sonra, bazı dindarların cemaatlerden uzaklaştıklarını ve evhamlara kapılarak Risale-i Nur eserlerini bile imha etmeye kalktıklarını gördük. Bu hadiselerden birisine de biz şahit olduk. Bir kişi, 2013 yılında bir takım Külliyat alır. 15 […]

NURDAN KATRELER

İstikbalimizin anahtarı, meşveret ve hürriyettir

Altıncı Kelime: Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. “Onların aralarındaki işleri istişare iledir. (Şûra Sûresi: 38.)” âyet-i kerîmesi, şûrâyı esas olarak emrediyor. Evet, nasıl ki nev-i beşerdeki telâhuk-u efkâr ünvanı altında asırlar ve […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Gelelim yaptığımız ve yapacağımız işlere

24.03.2017 Yeni Asya 0

Bizim işimiz; Bediüzzaman’ı tanımak ve tanıttırmaktır… Risale-i Nurları okumak, anlamak, anlatmak ve neşretmek, yayınlamaktır… Müsbet olan iman hizmetinde yer almak, menfi olan küfür ve inkârın karşısında olmaktır… Hayrın ve tamirin yanında olmak; tahripçiliğin ve şerrin, […]

NURDAN KATRELER

Adalet niyetiyle zulmeden padişah

Bir zaman, cerbezeli bir padişah, adalet niyetiyle çok zulüm ediyormuş. Bir muhakkik âlim ona demiş: “Ey hâkim! Sen, raiyyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkârâne cerbezeli nazarın, zamanen müteferrik kusuratı, birden toplar, bir zamanda tasavvur […]

NURDAN KATRELER

Merak etmeyiniz, o Nurlar parlayacak

(…) Kardeşlerim, gerçi, bu vaziyet, hem muvafığa ve bir kısım memurlara Risale-i Nur’a karşı bir çekinmek, bir ürkmek vermiş; fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve alâkadar memurlarda bir dikkat, bir iştiyak uyandırıyor. Merak etmeyiniz, o […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur bize kâfidir.

22.03.2017 Yeni Asya 0

Suâl: “Fitne zamanında düşman oklarını takip edin, o sizi hakka götürecektir.” (İmam Şafii Hz.) Bu sözü, referandumda evet-hayır tercihini esas alarak, nasıl değerlendirmeliyiz? Düşmanların, bu yeni sistemin karşısında olduğu söyleniyor. Nasıl yorumlayacağız? Cevap: Düşman oklarını, […]

NURDAN KATRELER

Baharda yeryüzü bir mahşer

Acaba, bütün benî Âdem’i arkasına alıp şu arz üstünde durup, Arş-ı A’zama müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hülâsa-i ubudiyetini câmi’ hakikat-i ubudiyet-i Ahmediye (asm) içinde duâ eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü […]

NURDAN KATRELER

Gel, bugün nevruz-u sultanîdir

Onuncu Suret Gel, bugün nevruz-u sultanîdir.(HÂŞİYE) Bir tebeddülât olacak, acib işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahraya gidip bir seyran ederiz. İşte bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. […]

NURDAN KATRELER

Şahs-ı manevînin irşadı bize kâfidir

Ey Risale-i Nur’un kıymettar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakâr kardeşlerim! Şahsiyetim itibarıyla sizin ziyade hüsn-ü zannınız belki size zarar vermez; fakat, sizin gibi hakikatbin zatlar, vazifeye, hizmete bakıp, o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Vücud mertebeleri

19.03.2017 Yeni Asya 0

Lemaat adlı eserinde Üstad Said Nursî “Vücud, âlem-i cismanîde münhasır değil” başlığında belirttiği gibi; “Vücudun hasra gelmez muhtelif envaını, münhasır olmaz, sıkışmaz şu şehâdet âleminde. Âlem-i cismanî bir tenteneli perde gibi, şûlefeşan gaybî avâlim üzerinde.”1 […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur’da duânın önemi

19.03.2017 Yeni Asya 0

Üstadın talebelerine yaptığı ve talebelerinin Üstad Bediüzzaman’a yaptıkları duâlardan örnekler. Üstad Hazretleri Hulusi Bey’e yazdığı bir mektubunun başında “Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duâmda dahilsiniz. Siz dahi beni duânıza dahil ediniz. Şu âlemde mü’minin […]

NURDAN KATRELER

Nurlar kalpleri kendine taraftar eyler

On Beşinci Rica Bir zaman Emirdağı’nda ikamete memur ve tek başıma, menzilde âdeta bir haps-i münferid ve bana çok ağır gelen tarassudlar ve tahakkümlerle bana işkence vermelerinden, hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruh u […]