ENSTİTÜ YAZILARI

Tarihin doğruladığı bir hareket: Müsbet iman hizmeti

Bediüzzaman’ın Şuâlar adlı eserindeki içtihadı günümüz Müslümanlar’ının hareket tarzını belirlemesi açısından hizmet metodunda bir milad hüviyetindedir.Bediüzzaman, Şuâlar’da Bakara Sûresi’nin 257. âyetindeki “Dinde zorlama yoktur” ifadesini tefsir ederken, bu ibarenin ebced ve cifir hesabıyla 1350 (miladi […]

alt
ENSTİTÜ YAZILARI

“Bediüzzaman’ın Burdur şâhitleri”nden Abdülgani Bey

07.03.2013 Editör 0

“Burdur Şahitleri”nden Abdulgani Aras beyin, Üstad Bediüzzaman’la olan görüşmesi ve kendisinin hayat serencamıyla ilgili hatıralar, bir roman tadında olup aynı zamanda bir devrin dramını akıcı bir üslûpla işlemektedir. Olayların tamamen yaşanmış olması da, bir belge […]

alt
ENSTİTÜ YAZILARI

Müsbet hareket

21.02.2013 Editör 0

Müsbet ve menfî hareket nedir? Müsbet hareketin sonuçları nedir, menfî hareketin sonuçları nedir? Bu gibi soruların cevabı yanında sosyal hayatta uymamız gereken genel kuralları da belirlemiş oluruz. Müsbet olumlu, faydalı ve sonuç alıcı davranışı ifade […]

ENSTİTÜ YAZILARI

Bediüzzaman’ın İttihatçı dostlarından Hasan Tahsin Paşa

14.02.2013 Editör 0

Bediüzzaman’ın gaye-i hayali ve en büyük ideali olan Medresetüzzehra’nın tesisi için Bitlis Valisi Tahir Paşa’nın referans mektubuyla 1907 yılının sonlarında geldiği İstanbul ahvalinden ve Sultan Abdülhamid’in çevresini kuşatan müdahanecilerden fırsat bulup istediği neticeyi elde edemeyince, […]

ENSTİTÜ YAZILARI

M. Kemal’in Şeyh Sünûsi’ye yazdığı mektup ilk kez Yeni Asya’da: Bediüzzaman′a yapılan ′′Şark Vaiz-i Umumiliği′′ teklifinin perde arkası

07.02.2013 Editör 0

1919 yılından itibaren M. Kemal’in Kürtlere verdiği sıcak ve samimi mesajlar, millî mücadelenin bitimine yakın olan 1922 yılına kadar değişik vesilelerle devam etti. Hatta doğrulanamayan İngiliz arşiv belgelerinde Kürtlere özerlik verilmesi konusunun Mecliste onaylanıp kabul […]

ENSTİTÜ YAZILARI

Dehâ derecesinde zekâya mâlik, sadakatli ve cesur bir talebe, Bediüzzaman’ın yeğeni ve manevî evlâdı:ABDURRAHMAN NURSÎ

Bediüzzaman’ın hayatında müstesna bir değeri haiz bulunan, büyük ağabeyi molla Abdullah’ın oğlu olan yeğeni Abdurrahman Nursî, 1903 yılında Nurs’ta dünyaya geldi. Henüz çok genç yaşlarda iken İstanbul’a yerleşti. Eminönü ilçesi Hocapaşa Mahallesi’ne nüfus kaydını tescil […]

ENSTİTÜ YAZILARI

Sevad-ı azam olan cemaate uymak

GİRİŞ Günümüzün en önemli problemi İslâm cemiyeti içinde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bundan yüz sene önce “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san′at, marifet ve ittifak silâhı […]

1 2 3 9