Mana-i Harfi

Hakikî insan olmak

23.12.2013 Editör 0

Cenab-ı Hak kâinatı yarattıktan ve dünyayı başta insan olmak üzere bütün canlılara müsait bir şekilde tanzim ve tezyin ettikten sonra insanı yaratmış ve imtihana tabi tutmuştur.  Çok vazifelerle vazifelendirilen insanın bu dünyadaki en birinci vazifesi […]

alt
Mana-i Harfi

Şahs-ı manevî

18.08.2013 Ali Ferşadoğlu 0

Bediüzzaman, Risale-i Nur’da sık sık “cemaat, şahs-ı manevî” vurgusu yapar. Himmetleri, enerjileri, gayretleri, dikkatleri şahıs değil, şahs-ı manevî üzerine çeker. Şahs-ı manevî nedir? Şahıs bir damla ise, şahs-ı manevî sayısız damlaların bir araya geldiği bir […]

Mana-i Harfi

Risâle-i Nûr’un letâfet-i aslîyesi muhâfaza edilmeli

05.02.2012 Editör 0

Manidar bir nakil:“Risâle-i Nûr âhize ve nâkile ile mücehhez bir radyo-yu Kur’âniyedir ki, onun tel ve lâmbaları, ayna, tel ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle intizamkârane ve îcazdârâne bast edilmiştir ki, yarın her ilim […]

Fotoğraf: Abdullah Efe
Mana-i Harfi

Uyan ey alem-i İslam!

Bediüzzaman: “Artık Kur’ân’ın sabahında uyanınız. Yoksa, Kur’ân-ı Kerîmin güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir.”

Image
Mana-i Harfi

Kuantum Fiziği ve Tahavvülat-ı Zerrat

16.07.2008 Editör 11

Tahavvülat-ı zerrat, yani zerrenin değişimi veya diğer bir deyişle fizikteki atomun ve atom altı zerrelerin (partikül) hareketinin incelenmesidir veya bunun fizikteki karşılığına kuantum mekaniği de denir. Kuanta, Latince’de fani zerre demektir. Kuantum mekaniği de zerrelerin […]

Image
Mana-i Harfi

Tarafgirlik Hastalığı

Tarafgirlik ve bu sebeple mü’min kardeşine kin ve düşmanlık beslemek, bize göre hatalı olsa bile kardeşimize hata yapma hakkı vermemek, hatta bu konuda Âlemlerin Rabbi’nin ihsan ettiği hürriyete dahi razı olamamak bu zamanın en büyük […]

Image
Mana-i Harfi

Medeniyetler tarihi ve sonuçları

I. Kavram olarak medeniyet Medeniyet, kelimesi “şehre gelmek” anlamına gelen me-de-ne kökünden gelmektedir. Avrupa’da bu kelimenin karşılığı olan “civilisation” kelimesi 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı aydınlarının medeniyet kelimesini kullanmaya başlaması ise, Tanzimat dönemine rastlar.

No Picture
Mana-i Harfi

Yardımlaşma ve şefkat

“İnsan hikmet ile yapılmış bir masnudur.”(1) Birçok maddî azalarla donatıldığı gibi sayısız manevî his ve duygularla da teçhiz edilmiştir. “İnsanın en lâtif ve şirin bir seciyesi olan şefkat” de bunlardan bir tanesidir. İnsandaki şefkat Allah’ın […]

Image
Mana-i Harfi

Hayat yolculuğunda çelişkili duygular

İnsan, çevresi ile olan irtibatında eşyanın gizemini hissettiren sırlar yakalayabilir. Bu hal aslında onu varlığın derinliklerine ve anlam boyutuna doğru sürükleyen ince bir sırdır. Hayatın ortaya çıkış ve eşya ile olan bağlantı süreçleri, hep bu […]

No Picture
Mana-i Harfi

Suçluluk duygusu

Sosyal düzen içinde kötülük kavramının yer alması muhtemelen başlangıcında fertlerin kendilerine yaptıkları haksızlıktan kaynaklandı. İnsanlar çoğunlukla zihinlerinde yer alan ve toplumun kendilerine biçtiğini düşündükleri rolü oynuyorlar. Beynin kompleks çalışma mekanizmaları içinde kimlik ve kişiliği şekillendiren […]

1 2 3 35