Fotoğraf yok
RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Acz

Sözlük anlamı olarak"beceriksizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük" mânâlarına gelmektedir.Acz, yerçekimi, merkez-kuvvet gibi kainatın her tarafında ve bütünzamanlarında […]