BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

İmâm-ı Rabbânî ve Bedîüzzamân

13.02.2017 Abdülbâkî Çimiç 0

İmâm-ı Rabbânî, Hindistanlı büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin yılının başında gelen Müceddid-i Elf-i Sani ünvânına sahip bir müceddiddir. İnanç ve fikir açısından büyük karmaşaların yaşandığı bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’ın Serhend kasabasında […]

PORTRELER

Cumhuriyet adâlet ve meşverettir

Cumhuriyet ki, adâlet ve meşveret ve kanunda inhisâr-ı kuvvetten ibârettir. On üç asır evvel Şeriat-ı Garrâ teessüs ettiğinden, ahkâmda Avrupa’ya dilencilik etmek, din-i İslâma büyük bir cinâyettir. Hakikat26 Şubat 1324 (Mart 1909)Dinî Ceride, No: 70 […]

0086
PORTRELER

Ümmî bir kahraman: Recep Koval Ağabey

11.03.2013 M. Latif Salihoğlu 0

Kelimenin tam mânâsıyla isimsiz kahramanlardan biriydi, Recep Koval Ağabey. Onu her gördüğümde, hatırıma gelen ilk isim, “saff-ı evvel”den Adilcevazlı Bekir Ağaydı. Zira, her ikisi de “ümmi” olmakla beraber allâmelerin hizmetini yapan, dolayısıyla pekçok insanın intibahına […]

PORTRELER

İbrahim Güneş Ağabey bir güneş gibiydi…

26.01.2013 Editör 0

O güneş gibi hem kendisini hem başkasını Risale-i Nur’la aydınlatırdı. Her tavrıyla babacandı. Şefkatli, merhametli, bir Nur Talebesiydi. Bir samimiyet abidesiydi. 1980’den önceki yıllarda Diyarbakır’da Nurcular, MTTB’ciler ve Türkeşçiler hâkimdi. Kürtçüler, solcular yok denecek kadar […]

PORTRELER

Ümidimiz yeni yetişen genç Nur Talebeleridir

19.01.2013 Yeni Asya 0

Merhum İbrahim Güneş’in, 1996’da Yeni Asya’da yayınlanan hatıraları:“Ümidimiz yeni yetişen genç Nur Talebeleridir”     İBRAHİM GÜNEŞ: Fakir bir ailenin çocuğu idim. 1936’da Diyarbakır Çermik’te doğdum. Dokuz yaşında iken babamın ölümünden dolayı herhangi bir tahsil imkânı […]

PORTRELER

Kalblerin mahbubu, akılların muallimi

Bak, değil zâhirî bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalbleri, nefisleri feth ve teshîr ediyor. Mahbub-u kulûb, muallim-i ukùl, mürebbî-i nüfûs, sultan-ı ervâh oldu. Altıncı Reşha İşte o zât (asm), bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir […]

PORTRELER

Hem siyaset topuzu, hem nur olmaz!

…hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de, bir elinde hem sopa, hem nur olduğu için, emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam, “Acaba nurla beni celb edip topuzla dövmek mi istiyor?” diye telâş eder. Üçüncü Suâliniz: Dünyanın siyasetine karşı niçin […]

Fotoğraf yok
PORTRELER

İki âlimin portresi

15.05.2011 Editör 0

Mevlânâ… Vücut cihetiyle orta boylu bir insandı. Yüzü dolgun, siması hafif sarıya meyyal buğday benizliydi. Muhtemelen alnı açık, burnu düz, sakalı seyrek, bıyığı ve kaşları inceydi.  Kendi iç dünyasına daldığında mânevî mehabetini gizleyen bedeni, harekete […]

Fotoğraf yok
PORTRELER

Santral Sabri Efendi (1893-1954)

Barla sıddıklarından “Santral” lâkaplı Sabri (Arseven) Efendi, 1893 yılında Barla’ya bağlı Bedre Köyünde dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 1954 tarihinde Eğirdir’in Pazar Köyünden kendi köyüne dönerken, bindiği kamyonun devrilmesiyle beyin kanaması geçirmiş ve Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. […]

Image
PORTRELER

Tahiri Mutlu (1900-1977)

Nur Talebelerinin Tahiri Ağabey, Bediüzzaman’ın son yıllarında yanında bulunmuş, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı kişilerdendir.   Üstad’ın hizmet için vekil olarak bırakıp, “Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam […]