RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Hasbüna istinadı

21.01.2017 Mustafa Öztürkçü 0

Yaşadığımız hayat içinde, en zor ve en sıkıntılı halimize mukabil, Hasbüna’ya sarılmanın sonsuz rahatlığı yaşanır, insanın ruhunda. Öylesine, mükemmel ve sağlam bir kale ki, tarifi mümkün değildir. Onunla, bütün âlemlerin sahib-i hakikisi olan, o yüce […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İman ve tevekkül

20.01.2017 Yeni Asya 0

Tevekkül dinimizde Müslümanların, bütün işlerinde Allah-u Teâla’yı vekil etmeleri; bir işe başlarken sebeplere dayandıktan sonra Allah-u Teâla’ya güvenmeleri; bütün işlerini Allahü Teâla’ya ısmarlamaları; kalben O’na itimat etmeleri mânâsına gelir. Bir kimse, hareketlerinde, işlerinde Allahü Teâla’dan […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İki menhus kelime

18.01.2017 Yeni Asya 0

İnsanlığı büyük felâketlere, karışıklıklara atan ihtilâlleri ve fesatları ortaya çıkaran iki düşünce sistemi vardır: “Birisi: “Ben tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün, bana ne!” İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Kıssaların neresindeyiz?

14.01.2017 Mehmet Çetin 0

Kur’ân’da âyetler mütalâa edilirken zikredilen kıssalar, tarihî hadiseler, sadece nebilerin arasındaki veya hayatındaki vakıalar olarak okunursa, nâkıs kalır, alınması gereken ders eksik olur. Esasen bu ifadeyi de biraz aşarak şöyle demek daha münasip olsa gerek: […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İman hizmetinin öncelikleri neler olmalıdır?

13.01.2017 Yeni Asya 0

Üstad Bediüzzaman, iman ve Kur’ân hizmetini, bunun için Risalelerin yazılışı ve intişarını en önemli vazife olarak telâkki etmiş, Nur Talebelerin himmet ve gayretlerini öncelikle bu alana teksif etmelerini istemiştir. O bu iş için müsait olan […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Mu’cize nedir?

13.01.2017 Ali Ferşadoğlu 0

Kimileri kendilerinin veya başkalarının beşerî fiillerinden olağanüstü ve harika bir halle karşılaştığında, “Bu bir mu’cize!” diye hayretini ifade eder. Oysa mu’cize ayrı, keramet ayrı, olağan dışı veya olağanüstü hal ayrı, harika iş apayrı şeylerdir. “Yarattı” […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Tevhid nedir?

11.01.2017 Rüstem Garzanlı 0

Tevhidin manası Allah birdir, O’ndan başka ilâh yoktur. O’ hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O’na muhtaçtır. O’na benzer bir şey yoktur. Ortağı yoktur. O’ bütün kusurlardan münezzehtir. Kısaca “Lâ İlâhe İllallah” (Allah’tan başka ilah […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur okumaları; hazlar, lezzetler, zevkler

11.01.2017 Yeni Asya 0

Asrımızın imansızlık hastalığı, gafleti, tembelliği, sefaleti karşısında; bunların hepsine karşı asrın hastalıklarının ilâcı, devası olan muhteşem Kur’ân tefsirleri Risale-i Nurların okunması, anlaşılması ve bilgilerinin elde edilebilmesi için ne kadar takip edilecek yol ve taktikler, usûller […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Bediüzzaman’da ihlâs pratiği

09.01.2017 Ali Ferşadoğlu 0

Bediüzzaman yalnızca nazariyeci, yani teorisyen değil, aynı zamanda düşüncelerinin de pratiğini bizzat nefsinde yaşar. İhlâs Risaleleri’nde ve Külliyatın muhtelif yerlerinde ihlâsın kritiğini yaparken, yani tarif ederek nasıl kazanılıp korunabileceğinin donelerini hazırlar ve formüllerini sunarken, aynı […]

1 2 3 46