RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Mahlûkatın Hâlık ile münasebeti

19.02.2017 Yeni Asya 0

Allah ile varlıkların/mevcudatın ilişkisini düşündüğümüzde; ilişki, alâkadarlık yaratıcılık / hallâkıyet açısındandır. Bütün mevcudat Hâlık’tan yaratılmışlık açısından aynı mesafededir. Yani bütün mevcudat görelim veya görmeyelim, mahiyetini bilelim ve bilmeyelim hepsi yaratılmıştır ve hepsine birden bilindiği gibi […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Füzyon etkisi

18.02.2017 Yeni Asya 0

Nur şakirtlerinin siyasetle ilgilenmeme yaklaşımı, her günlük siyasette dinini ve imanını ortaya (koz olarak) koymama dikkat ve inceliği olsa gerektir. Bediüzzaman’ın medenîlere gösterilecek form ve biçim karşılığı olarak ürettiği pek çok yaklaşım var. Bunlardan biri […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Muharref mi muharrif mi?

18.02.2017 Mehmet Çetin 0

Mesnevî-i Nuriye’deki Hubab Risalesi’nin 25. İ’leminde; “Kur’ân’ın i’câzı, tahrifine bir settir. Evet, madem Kur’ân mu’cizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Âyetleri başka kelâmlarla tebdil edilmekle tahrif ve tağyiri mümkün değildir. Çünkü müfessir, müellif, mütercim, muharref üslûplarını, […]

GÜLİSTAN

Gaflet ve sebepleri

18.02.2017 Şeyma Türkan 0

Öncelikle gafletin lügat manasına bakalım. Gaflet; dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık demektir ve en mühim vazifeyi düşünmeyerek, Cenâb-ı Hakk’a itaat gibi işlerle değil, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak anlamındadır. Ayrıca nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allah’ı ve emirlerini […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risâle-i Nur okumalarında mükemmellik ve kalite

17.02.2017 Yeni Asya 0

Risale-i Nur okumalarında halis bir niyetin, gayretin, sabrın ve devamlılığın içerisinde okumalarını devam ettirenler; Risalelerdeki Kur’ânî, imanî, İslâmî, içtimaî mevzuların anlaşılmasının, anlamalarının her an, bugün yarın değişeceğini, gelişeceğini ve neticeleneceğini hiçbir zaman akıldan çıkarmamalı ve […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İçtimaî meseleler de “ulum-u imaniye” içindedir

16.02.2017 Ali Ferşadoğlu 0

Bilinenen ve düşünülenin aksine, Risale-i Nur, yalnızca iman esaslarını, rükünlerini, yani, altı iman şartını değil; ibadet, ahlâk, ukubat, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin içtimaî/sosyal, siyasî her meselenin imanî boyutlarını ele alır, çerçevelerini çizer. Onu da şöyle […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Nefse hitap (itab)

12.02.2017 Şeyma Türkan 0

18. Söz’ün birinci noktasındaki “Nefs-i emmareye sille-i tedip” (Sözler, s. 209) kısmını tefekkür ederken Külliyattan bir kaç nokta-i nazarı ele alarak bu bölümün bir kısmını mütalâa edelim inşallah. Şöyle ki: Üstad bu bölümün başlığını neden […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Gözümüzün vazifesi

12.02.2017 Yeni Asya 0

Gözümüz ruhun dünyaya açılan bir penceresi. Ruh göz vesilesiyle lezzetlere kabil, veya göz sebebiyle elemlere giriftar. Peki bunu nasıl anlayabiliriz ? Risale-i Nur, Lem’alar eserinde “Meselâ senin gözünde bir zerre, gözün hücresinde ve gözde ve […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

“Mübalâğa ihtilâlcidir”

09.02.2017 Yeni Asya 0

Thomas More, Utopia’sında “ne küçük suçları aşırı derecede büyüten” ve “ne de her suçu eşit sayan düşüncenin” yani: “bir adamı öldürmekle, cüzdanını çalmak aynı şeymiş gibi” onaylamanın anlamsızlığını ifade için şu sözü hatırlatır: Aşırı doğruluk […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Dalâlet ve şirkin sihirlerini iptal eden Asa-yı Musa

08.02.2017 Şeyma Türkan 0

Asrın müceddidi olan Üstadımız Bediüzzaman, asrın cazibedar fitnesi ve teknolojiyi menfî şekilde istimal eden şerir güçlerin kurdukları tuzaklar ile; akılları dağıtıp manevî bir divaneliğe, kalpleri dağıtıp manevî bir dinsizliğe ve fikirleri dağıtıp manevî bir ecnebiliğe […]

1 2 3 49