RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Gelelim yaptığımız ve yapacağımız işlere

24.03.2017 Yeni Asya 0

Bizim işimiz; Bediüzzaman’ı tanımak ve tanıttırmaktır… Risale-i Nurları okumak, anlamak, anlatmak ve neşretmek, yayınlamaktır… Müsbet olan iman hizmetinde yer almak, menfi olan küfür ve inkârın karşısında olmaktır… Hayrın ve tamirin yanında olmak; tahripçiliğin ve şerrin, […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur bize kâfidir.

22.03.2017 Yeni Asya 0

Suâl: “Fitne zamanında düşman oklarını takip edin, o sizi hakka götürecektir.” (İmam Şafii Hz.) Bu sözü, referandumda evet-hayır tercihini esas alarak, nasıl değerlendirmeliyiz? Düşmanların, bu yeni sistemin karşısında olduğu söyleniyor. Nasıl yorumlayacağız? Cevap: Düşman oklarını, […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Vücud mertebeleri

19.03.2017 Yeni Asya 0

Lemaat adlı eserinde Üstad Said Nursî “Vücud, âlem-i cismanîde münhasır değil” başlığında belirttiği gibi; “Vücudun hasra gelmez muhtelif envaını, münhasır olmaz, sıkışmaz şu şehâdet âleminde. Âlem-i cismanî bir tenteneli perde gibi, şûlefeşan gaybî avâlim üzerinde.”1 […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur’da duânın önemi

19.03.2017 Yeni Asya 0

Üstadın talebelerine yaptığı ve talebelerinin Üstad Bediüzzaman’a yaptıkları duâlardan örnekler. Üstad Hazretleri Hulusi Bey’e yazdığı bir mektubunun başında “Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duâmda dahilsiniz. Siz dahi beni duânıza dahil ediniz. Şu âlemde mü’minin […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

“Yalnız Meclis-i Mebusan devleti taşır ve idare eder”

18.03.2017 Hasan Koç 0

Risale-i Nur’dan bir meseleyi okurken bazen bir kelime çok dikkatinizi çeker ve okuduğunuz meselenin ifade ettiği manaların anlaşılabilmesi için bu kelimenin ne kadar gerekli ve hatta elzem olarak araya konulduğunu görürsünüz. İşte, Divan-ı Harbi Örfi’den […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Demokrat bal arıları

18.03.2017 Yeni Asya 0

“Balarıları, yerleşmek için yeni kovan seçiminde, kendi aralarında oylama yapıyor. Balarılarının sosyal hayatlarını, 10 yılı aşkın bir süredir inceleyen Cornell University profesörü Thomas Seeley, balarıları arasındaki kararların, istişare ile çoğunluğa göre şekillendiğini vurguluyor. Seeley, bu […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur lisan-ı şer’i’ye uygun (mu)dur?

16.03.2017 Yeni Asya 0

Risale-i Nur’un bazı yerlerinde geçen lisan-ı şer’i “şeriata uygun dil” anlamına gelir. Yani bahsedilen meselelerdeki ifadelerin kaynağı, şeriatın da kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i şerifte geçen ibarelerden mülhem olmasıdır. Barla Lâhikası’nda geçen ve başına […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Sükût etme(me)k

16.03.2017 Hasan Koç 0

Bediüzzaman, heyet-i vekileye yazılmış bir arzuhaldir dediği mektupta; “Ey ehl-i hall ve akd! Dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı sükût etmek hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan, bilmecburiye gayet ehemmiyetli bir […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Barla Lâhikası’nı okurken…

14.03.2017 Yeni Asya 0

Bediüzzaman Hazretleri’nin asrın hastalıklarına Kur’ân eczahanesinden terkip ettiği ilâçlar olan Risale-i Nur Külliyatı’nı okumak ve ona muhatap olmak önemli bir iştir. Eserleri “Dikkat, teenni ve tefekkürle okumak” gerekir. Risale-i Nur’un “gıda ve taam hükmündeki hakikatleri” […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

“Rey-i vâhid-i istibdat”

14.03.2017 Cevher İlhan 0

Gerçek şu ki, öteden beri ifsad şebekelerince demokratik Meclis sisteminin- “İslâm’la bağdaşmadığı” saptırması yapılır. Bu taktikle Osmanlı’da da yönetimin demokratikleşmesi “tehdit ve tehlike” olarak telkin edildi. “Kudretli ve (demokratik) reformlar yapmış bir Osmanlı Avrupa diplomasisinde […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

İnsan tahlilleri (23.Söz’den insan manzaraları)

14.03.2017 Yeni Asya 0

“İnsan nedir?” Diye bir soru sorulacak olsa eminim ki herkesten farklı bir cevap alacağız. Okuduğum eserler içerisinde insan sosyolojisini ve insan psikolojisini Bediüzzaman kadar iyi tahlil eden bir insana rastlamadım. Bakın o, insanı tarif ve […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Bediüzzaman: “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim!”

14.03.2017 Ali Ferşadoğlu 0

Bediüzzaman, hukuki alt yapısı, kontrol mekanizmaları oluşturulmamış, meşverete, çoğunluğa dayanmayan başkanlık veya ecube “Cumhur Başkanlığı Sistemi”ne kesinlikle karşı olduğunu şöyle ifade ediyor: “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.”1 Kesinlikle kişiye, şahsa bağlı reisliğin, başkanlığın, tek kaptanlığın aleyhindeyim. […]