RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Mutlak vekillik!

WhatsAppRisale-i Nur’un çeşitli yerlerinde geçen bazı ifadeler, dikkatlice okunmazsa ve yanlış mânâ yüklenirse kafa karışıklığına […]

alt
RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Münâzarât

WhatsApp Türkiye’de 565 civarında TV bulunmaktadır. Bilhassa ulusal büyük TV’ler başta olmak üzere, bütün TV’lerde […]