Fotoğraf yok
RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Acz

Sözlük anlamı olarak"beceriksizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük" mânâlarına gelmektedir.Acz, yerçekimi, merkez-kuvvet gibi kainatın her tarafında ve bütünzamanlarında […]

Fotoğraf yok
RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Câmiiyyet

“Cem” kelimesi sözlüklerde “içine almak, toplamak”, “câmi” kelimesi de “içine alan, derleyen, toplayan” şeklinde tarif […]

Fotoğraf yok
RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Uluhiyet

Uluhiyet, zatında, sıfatlarında ve isimlerinde, mükemmelliğin ve güzelliğin bütün mertebelerini, sınırsız derecede bulundurma vasfı demektir. […]