BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman’ın (c)inayetleri

19.02.2017 Ahmet Demirdöğmez 0

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, menhus Otuz bir Mart hadisesinden sonra kurulan Divan-ı Harb-i örfi, şimdiki adıyla sıkıyönetim askerî mahkemesinde hadiselerle hiç alâkası olmadığı ve karışmadığı halde keyfi bir şekilde idamla yargılanır. İki celse süren mahkeme beraatla […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

İmâm-ı Rabbânî ve Bedîüzzamân

13.02.2017 Abdülbâkî Çimiç 0

İmâm-ı Rabbânî, Hindistanlı büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin yılının başında gelen Müceddid-i Elf-i Sani ünvânına sahip bir müceddiddir. İnanç ve fikir açısından büyük karmaşaların yaşandığı bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’ın Serhend kasabasında […]

SAİD NUR VE TALEBELERİ

Bediüzzaman ve Mele Reşid

12.02.2017 Yeni Asya 0

(Molla Reşid’in ağzından hikâyeleştirilmiştir) 1957 yılında Urfa’dan Isparta’ya 24 aylık askerlik görevimi yapmak için gittim. Askere gitmeden önce Urfa’nın merkeze bağlı bir köyünde fahri imam olarak görev yapıyordum. Erken evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuştum. Hanımımı […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Cemaleddin Efganî ve Bedîüzzamân

06.02.2017 Abdülbâkî Çimiç 0

Bedîüzzamân Hazretleri İttihad-ı İslâm fikrinde müttefik olduğu kişilerle ilgili şu ifadelerde bulunur: “Sultan Selim’e biât etmişim. Onun ittihad-ı İslâmdaki fikrini kabul ettim. Zira o, Kürdleri îkaz etti. Onlar da ona biât ettiler. Şimdiki Kürdler, o […]

SAİD NUR VE TALEBELERİ

Hisar (Hesaré): Barla ve Sav’a kardeş bir köy

05.02.2017 Yeni Asya 0

Risale-i Nurla imanını kurtaran sadıklar, tam bir inanç ve sadakatle Risale-i Nur’u yaymaya çalıştılar. Bu fedakâr ve cefakâr hizmet ehli insanlardan biri de Siverekli Hüseyin’dir. Siverekli Hüseyin, Risale-i Nur kitaplarını Hisar (Hesaré) köyüyle tanıştırdıktan yıllar […]

SAİD NUR VE TALEBELERİ

Öyle değil mi, Marangoz Mustafa?

02.02.2017 Yeni Asya 0

Musîbetler ağaçlar gibidir. Ağaç binlerce mesaj yüklü canlı şahittir. Kuşlar dallarına yuva yapar, Rablerini anarak derin uykulara dalar, uykularında yavrular. Arılar göğüslerine kovan yapar, ballar balını bulur, oğullar verir. İnekler gölgesinde barınır, süt verir. Koyunlar […]

SAİD NUR VE TALEBELERİ

Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri

01.02.2017 Yeni Asya 0

Gönenli Hoca, Bediüzzaman Hazretleriyle Denizli Hapishanesi’nde bulunan ve onun “Biz Kur’ân’ın mânâsını, siz ise lâfzını hıfzetmekle vazifelisiniz!” cümlesine muhatap olan bir aziz insan. 1992 Ocak ayında vefat eden bu değerli zatı rahmete vesile olması niyeti […]

1 2 3 59