BEDİÜZZAMAN CEVAP VERİYOR

Ulemâü’s-sû

WhatsAppUlemâü’s-sû, zulmetli münevverler sıfatına layık, ilmini kötüye kullanan âlimler tarif edilir. Öncelikle zulmetli münevver ne […]