BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Hürriyetsiz yaşayamayan adam

24.03.2017 Yeni Asya 0

O, “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyen bir hürriyet aşığı idi. Fakat ömrü memleket zindanlarında, sürgünlerde sürekli tarassut altında geçmişti. Bütün menfi şartlara rağmen “Ben kaderin mahkûmuyum” diyerek müsbet hareket yolunu benimsemiş ve zindanları ‘Medrese-i Yusufiyye’ […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman’ı dinle

23.03.2017 Faruk Çakır 0

23 Mart, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin beka âlemine göçtüğü günün yıl dönümüdür. Bu vesile ile iman ve İslâm dâvâsına gönül vermiş bütün âlimleri ve talebelerini rahmetle yad ediyoruz. 1960’ın 23 Mart’ında Urfa’da vefat eden […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Veda yolculuğu

22.03.2017 Yeni Asya 0

Çileli bir yolculuktu bu… Takdir edilmiş ve istihdam edilmişti. Dehşetli bir asrın başlarında dünyaya teşrif etmişti. İşte Bediüzzaman… Zamanın güzeli. Zamanın eşsizi idi. Asrın kirinden ve ufûnetinden uzak bir köyde doğmuştu. Seçilmişti. Takdir edilmişti. Asil […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

İşte bizim Üstadımız!

21.03.2017 EuroNur / Almanya 0

(İsanbul Mahkemesi -Haşiye’sinin- bir tahlili) Samsun’da yayınlanan, Büyük Cihad gazetesinde de neşrolunan İstanbul Mahkemesinin müdafaasında Bediüzzaman; savunmasında yer alan ‘Haşiye’ kısmında, kimlik ve kişiliğini ortaya koymaktadır. Kendini, bize ve bu asrın insanlarına açık ve net […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Sultan Reşat ve Said Nursî

12.03.2017 Yeni Asya 0

1. Meşrûtiyet 29 yıl askıda kaldıktan sonra 2. Meşrûtiyet 24 Temmuz 1908’de yeniden ilân edilir. Sultan Reşat Meşrûtiyetin ilânının ikinci yıl dönümü münasebetiyle anayasanın dine aykırı olmadığını kamuoyuna mal etmek için sarayda resmî bir merasim […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve Eşkıya Korkut Efe

26.02.2017 Yeni Asya 0

Çobanisa’lı Korkut Efe’nin, eşkıya olarak namı her yana yayılmıştı. Bu zorba, gasp ettiği malları başka köylere ve şehirlere götürür buralarda satardı. Günün birinde Korkut Efe, gasp ettiği bir atı Barla’lı bir köylüye veresiye olarak satar. […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman’ın (c)inayetleri

19.02.2017 Ahmet Demirdöğmez 0

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, menhus Otuz bir Mart hadisesinden sonra kurulan Divan-ı Harb-i örfi, şimdiki adıyla sıkıyönetim askerî mahkemesinde hadiselerle hiç alâkası olmadığı ve karışmadığı halde keyfi bir şekilde idamla yargılanır. İki celse süren mahkeme beraatla […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

İmâm-ı Rabbânî ve Bedîüzzamân

13.02.2017 Abdülbâkî Çimiç 0

İmâm-ı Rabbânî, Hindistanlı büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin yılının başında gelen Müceddid-i Elf-i Sani ünvânına sahip bir müceddiddir. İnanç ve fikir açısından büyük karmaşaların yaşandığı bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’ın Serhend kasabasında […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Cemaleddin Efganî ve Bedîüzzamân

06.02.2017 Abdülbâkî Çimiç 0

Bedîüzzamân Hazretleri İttihad-ı İslâm fikrinde müttefik olduğu kişilerle ilgili şu ifadelerde bulunur: “Sultan Selim’e biât etmişim. Onun ittihad-ı İslâmdaki fikrini kabul ettim. Zira o, Kürdleri îkaz etti. Onlar da ona biât ettiler. Şimdiki Kürdler, o […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve Mevlânâ Halid’in cübbesi

29.01.2017 Yeni Asya 0

Tahir Bey Kastamonu’ya hapishane müdürü olarak atandı. Kastamonu’ya yerleştikten bir süre sonra Tahir Bey gibi eşi Asiye Hanım da bu şehre alışır ve şehri sevmeye başlar. Yabancısı oldukları bu şehre sürgün gelen Bediüzzaman ve Risale-i […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

İfsat komitesinin planlarını Bediüzzaman bozdu

24.01.2017 Rüstem Garzanlı 0

1925 yılında, Vilayat-ı Şarkî’yeden; Garbi Anadolu’ya nefyedilen Bediüzzaman, “aman efendim bizi bırakıp gitme, müsaade buyur sizi göndermeyelim, arzu ederseniz Arabistan’a götürelim, yalvaran silahlı guruplara, “ Ben Anadolu’ya gideceğim, onları istiyorum.” diyerek hepsini teskin etmiştir. Bediüzzaman’ın […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Said Nursî bir milâttır

19.01.2017 Yeni Asya 0

İnsanlık tarihinde, çağları değiştiren kahramanlar vardır. Yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, yaşadığı döneme damgasını vuran, kendinden sonraki yılları, yüz yılları etkileyen abide kişilikler ve eserleriyle tarihin seyrini değiştiren şahsiyetler vardır. Hz. İsa (as) bir milâttır. Sultan Fatih bir […]