BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman’ın (c)inayetleri

19.02.2017 Ahmet Demirdöğmez 0

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, menhus Otuz bir Mart hadisesinden sonra kurulan Divan-ı Harb-i örfi, şimdiki adıyla sıkıyönetim askerî mahkemesinde hadiselerle hiç alâkası olmadığı ve karışmadığı halde keyfi bir şekilde idamla yargılanır. İki celse süren mahkeme beraatla […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

İmâm-ı Rabbânî ve Bedîüzzamân

13.02.2017 Abdülbâkî Çimiç 0

İmâm-ı Rabbânî, Hindistanlı büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin yılının başında gelen Müceddid-i Elf-i Sani ünvânına sahip bir müceddiddir. İnanç ve fikir açısından büyük karmaşaların yaşandığı bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’ın Serhend kasabasında […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Cemaleddin Efganî ve Bedîüzzamân

06.02.2017 Abdülbâkî Çimiç 0

Bedîüzzamân Hazretleri İttihad-ı İslâm fikrinde müttefik olduğu kişilerle ilgili şu ifadelerde bulunur: “Sultan Selim’e biât etmişim. Onun ittihad-ı İslâmdaki fikrini kabul ettim. Zira o, Kürdleri îkaz etti. Onlar da ona biât ettiler. Şimdiki Kürdler, o […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Bediüzzaman ve Mevlânâ Halid’in cübbesi

29.01.2017 Yeni Asya 0

Tahir Bey Kastamonu’ya hapishane müdürü olarak atandı. Kastamonu’ya yerleştikten bir süre sonra Tahir Bey gibi eşi Asiye Hanım da bu şehre alışır ve şehri sevmeye başlar. Yabancısı oldukları bu şehre sürgün gelen Bediüzzaman ve Risale-i […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

İfsat komitesinin planlarını Bediüzzaman bozdu

24.01.2017 Rüstem Garzanlı 0

1925 yılında, Vilayat-ı Şarkî’yeden; Garbi Anadolu’ya nefyedilen Bediüzzaman, “aman efendim bizi bırakıp gitme, müsaade buyur sizi göndermeyelim, arzu ederseniz Arabistan’a götürelim, yalvaran silahlı guruplara, “ Ben Anadolu’ya gideceğim, onları istiyorum.” diyerek hepsini teskin etmiştir. Bediüzzaman’ın […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Said Nursî bir milâttır

19.01.2017 Yeni Asya 0

İnsanlık tarihinde, çağları değiştiren kahramanlar vardır. Yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, yaşadığı döneme damgasını vuran, kendinden sonraki yılları, yüz yılları etkileyen abide kişilikler ve eserleriyle tarihin seyrini değiştiren şahsiyetler vardır. Hz. İsa (as) bir milâttır. Sultan Fatih bir […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

08.01.2017 Yeni Asya 0

(Binbaşı Asım Ağabey’in ağzından hikayeleştirilmiştir.) 1926 yılı damarda kan yerine korkunun gezdiği ve aklın değersiz olduğu günlerdi. Eski dostum Burdur eşrafından Şeyh Nasuhuzade Mehmet Balkır’ı ziyarete gittim. Sohbet esnasında beni çok değerli bir zatla tanıştırmak […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Said Nursî ve iktisad

04.01.2017 Yeni Asya 0

Said Nursî Hazretleri günümüz insanının anlamada zorlanacağı bir şekilde hayatında iktisadı önemli bir düstür yapmıştır. Kendisini tarif ederken, “Hem sako, hem fanila ve papucunu satmakla maişetini temin eden fakir-ul hal”(1a) denilmiş ve “Ne ile yaşıyorsun?” […]

1 2 3 18