BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Said Nursî bir milâttır

19.01.2017 Yeni Asya 0

İnsanlık tarihinde, çağları değiştiren kahramanlar vardır. Yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, yaşadığı döneme damgasını vuran, kendinden sonraki yılları, yüz yılları etkileyen abide kişilikler ve eserleriyle tarihin seyrini değiştiren şahsiyetler vardır. Hz. İsa (as) bir milâttır. Sultan Fatih bir […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

08.01.2017 Yeni Asya 0

(Binbaşı Asım Ağabey’in ağzından hikayeleştirilmiştir.) 1926 yılı damarda kan yerine korkunun gezdiği ve aklın değersiz olduğu günlerdi. Eski dostum Burdur eşrafından Şeyh Nasuhuzade Mehmet Balkır’ı ziyarete gittim. Sohbet esnasında beni çok değerli bir zatla tanıştırmak […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Said Nursî ve iktisad

04.01.2017 Yeni Asya 0

Said Nursî Hazretleri günümüz insanının anlamada zorlanacağı bir şekilde hayatında iktisadı önemli bir düstür yapmıştır. Kendisini tarif ederken, “Hem sako, hem fanila ve papucunu satmakla maişetini temin eden fakir-ul hal”(1a) denilmiş ve “Ne ile yaşıyorsun?” […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu

22.12.2016 Yeni Asya 0

Geçtiğimiz hafta vefat eden Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Said Nursî için ‘İmanı boğazlanan nesillere, hayat kurtarıcı İslam imanını telkin ve onun hayat nizamını yaşama çağrısında bulunmuştur’ ifadelerini kullanmıştı. Düşünce, sanat, edebiyat, kültür ve medeniyet merkezli […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Mevlânâ’dan Bediüzzaman’a

21.12.2016 Yeni Asya 0

İşte asırlar böyle nurlanmıştı… Artık başka bir Peygamber gelmeyecekti. Hatemül Enbiya (asm) gelmiş, Peygamberlik yolu kapanmıştı. Onun saltanat-ı bakiyesi kıyamete kadar devam edecekti. “Benden sonra bir Peygamber gelmeyecek, ancak her asırda bir müceddid gönderilecek” demişti […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Molla Said, Bitlis’te yol ayırımında mıydı?

10.12.2016 Mehmet Çetin 0

İlmî ve siyasî tartışmalarla fevkalâde hareketli geçen hadiselerin tazyiki ile 1895 yılında Mardin Mutasarrıfı Selânikli Mehmet Emin Paşa tarafından Molla Said, Bitlis’e nefyedilir.1 Molla Said’in malûmatı, önceleri sünûhat (kalbe gelen doğuşlar) kabilinden idi. Uzun uzadıya […]

BEDİÜZZAMAN KÖŞESİ

Siyâset-i âliye-i İslâmiye

21.11.2016 Abdülbâkî Çimiç 0

Bediüzzaman Hazretleri “Benim hakîkî vazîfem, neşr-i esrâr-ı Kur’âniyedir.”1 der ve “Bu memleketle, hamiyet-i İslâmiye noktasından alâkadarım.”2 tesbitini aktarır. Bu vazîfedârlık ise “Evet, bu zamanda hem imân ve din, hem hayat-ı içtimâî ve şerîat, hem hukuk-u […]

1 2 3 17