alt
MEDYADA SAİD NURSİ

Bediüzzaman Hazretleri’nin hıllet meşrebi

03.11.2014 Editör 0

Bediüzzaman Hazretleri’nin geniş İslâmiyet dairesi içerisindeki Cadde-i Kübra-i Kur’âniye olan kendi uhuvvet mesleğinden tezahür eden “hıllet meşrebi” meselesine devam edelim inşâallah. Bu “hıllet meşrebi ve uhuvvet mesleği” Sahâbenin sırr-ı verâset-i Nübüvvet’le meşreb-i uhuvvetkârânesinden hisse almakta […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Kastamonu zulümleri

10.08.2014 Editör 0

Bediüzzamanın Kastamonu hayatı da bir çok olaylara şahit olmuştur. Baskıların haddini aştığı zamanlardır. Şapka inkılâbının ilân edildiği bir ildir burası… Şehrin içinden geçen çay kenarında sayısız masum, darağacında sallandırılmıştır. Korkunun ve vicdansız baskının hüküm sürdüğü […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Aziz Üstad’a

22.07.2014 Editör 0

Ey Hak yolcusu, yolun yolumdur. Çünkü; düşündüm, benim koca bir çağ içinde tuttuğum alan, senin abdest almak için derenin birine uzanan nurlu ellerinin yaptığı kavisin alanından çok daha dar. Ve hak yolcusu, sen bir Nur […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Kan davasını Said Nursî bitirdi

15.07.2014 Yeni Asya 0

ŞANLIDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, iki aile arasında yaşanan gerginliği Bediüzzaman’ın bir sözünü hatırlatarak bitirdi. ŞANLIDER Başkanı, Said Nursî’nin yaklaşık 100 yıl önce soylediği “İttifakta kuvvet, ittihadda hayat, kardeşlikte mutluluk vardır” sözünü hatırlattı. […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Bediüzzaman’ın eserlerinin orijinalleri

11.07.2014 Editör 0

Sene 1958-60… Orta okul talebesiyim. O zaman milliyetçi ve mukaddesatçı eserleri okuyor ve takip ediyorum. Okuduğum bir çok eser var. İmam Gazalî, Muhyiddin-i Arabî, Abdülkadir-i Geylânî, Mehmed Akif, Yunus Emre, daha birçok kişinin eserleri… İslam […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Hitabetteki letâfet

19.04.2014 Editör 0

Bediüzzaman Hazretleri talebelerine hitaben yazdığı mektuplarının tamamına yakınında “Aziz Sıddık” kardeşlerim kelimelerini tercih etmiş. Onlarca yerde de “Sebatkâr, Mübarek, Muhlis, Fedakâr, Vefakâr, Kahraman, Bahtiyar, Hamiyetli, Şefkatli” sıfatlarını kullanmış. Bazı cümleler içinde “ telâş etmez meraklı […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Talebelerine güvenen Üstad

22.03.2014 Editör 0

Talebelerini ‘el üstünde tutan’ üstadların sayısı belki bir elin parmakları adediyle sınırlıdır. Vefat yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğimiz Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin talebeleri ile olan ilişkisi ‘üstad’lıktan ziyade, ‘ders arkadaşlığı’ gibidir. 23 Mart 1960 yılında […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Bursa’da Bediüzzaman Haftası Etkinlikleri sizi bekliyor

04.03.2014 Editör 0

Tarihî yeşil ve münevver Bursa, Hz. Üstadımızın lisanında “Anadolu’nun medresesi” olması hasebiyle sekiz senedir bir gelenek hâline getirdiği “Bediüzzaman Said Nursî Haftası Etkinlikleri”ne bu sene de hazır. “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru fünun-u medeniyedir. […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Said Nursî ve CHP

27.02.2014 Kazım Güleçyüz 0

Türkiye’nin cumhuriyet adı altında oluşturulan tek parti diktasıyla yönetildiği “ebedî şef” ve “millî şef” dönemlerinde dindarlara yapılan zulümlerin önde gelen hedeflerinin başında Bediüzzaman geliyordu. Said Nursî’nin 1926’da Burdur’da başlayıp 1927’den itibaren Barla’da devam eden sürgün […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Siyasî polemikler ve Said Nursî

25.02.2014 Kazım Güleçyüz 0

Çok partili demokrasiye geçildikten sonra liderler arasında cereyan eden siyasî polemiklerde zaman zaman Said Nursî’nin adının da geçtiği, tarihî bir vakıa.    Bu “geleneği” başlatan isim, millî şef İsmet İnönü. 1950 seçimlerinde DP’nin iktidar olmasıyla birlikte […]

alt
MEDYADA SAİD NURSİ

Asr-ı Saadet, demokrasi ve Bediüzzaman

22.02.2014 Editör 0

Hilmi Yavuz “Asr-ı Saadet ve demokrasi” başlıklı yazısında, konuyu ‘İslam Dini Açısından Din-Devlet İlişkileri’ adlı çalışmasında ele alan Dr. Fahri Demir’in verdiği bilgi ve izahlardan aktarmalar yapmış. Demir’e göre, Hz. Peygamber’in [asm] itikad ve ibadete […]

MEDYADA SAİD NURSİ

Bediüzzaman ve Diyanet

30.01.2014 Kazım Güleçyüz 0

Diyanet İşleri Başkanlığının İşaratü’l-İ’caz’ı basması vesilesiyle, yaklaşık 22 yıl önce bu köşede Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Diyanet konularıyla ilgili olarak ard arda yayınlanan seri yazılarımızdan bazı pasajlar aktarmak istiyoruz:    Diyanet İşleri Başkanlığının, başlangıçta, laikliği dinsizlik […]