MEDYADA SAİD NURSİ

Hitabetteki letâfet

WhatsApp Bediüzzaman Hazretleri talebelerine hitaben yazdığı mektuplarının tamamına yakınında “Aziz Sıddık” kardeşlerim kelimelerini tercih etmiş. […]