Fotoğraf yok
SAİD NUR VE TALEBELERİ

Tahiri Mutlu

WhatsApp 1900 yılında Isparta'nın Atabey kazasında doğdu. Bediüzzaman'ın yakın talebelerindendir. l943'de Denizli, l948'de Afyon hapislerinde […]