HALİL AKGÜNLER

Zaman yolculuğu ve Hızır Aleyhisselâm

26.03.2017 Halil Akgünler 0

Hz. Hızır hakkında Birinci Mektupta mühim bir sual ve cevap var: “Hazret-i Hızır aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu […]

Ömer Faruk Özaydın

Bedi’siz bir zaman veya Bediüzzaman

Osmanlı dağıldığında bizi bir arada tutan, harcımız olan Hilâfet de gitmiş; 350 milyon Müslüman pusulasız, esaret altında, hâmisiz ve sahipsiz kalmıştı. 20. asrı dinden ve Allah’tan uzaklaştıran -izm’ler, fen ve felsefenin yardımıyla Müslümanı da asliyetinden […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

“Maden keşfetmediğim toprağa kazma vurmam”

26.03.2017 Mustafa Öztürkçü 0

Üstadı gören, bir Nur mualliminin oğlu Dr. Muhammed Muhtar Özsoy babasını anlatıyor. Bediüzzaman Hazretleri için okutulan bir Van Mevlidi’nde tanımıştım öğretmen Mustafa Özsoy’u. Konya’dan kalabalık bir grubun katıldığı 1978’de Van’da okutulan Mevlide iştirak etmişti. Nezih […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Bediüzzaman, Türkiye gündeminde

25.03.2017 Süleyman Kösmene 0

Her Fırsatta İlanat Önce menhus darbe fitnesiyle ilişkilendirildi, oradan karartılmaya çalışıldı. Tutmadı. İlahiyatçı hocalar eliyle bütün cemaatlere fitne pisliği sıçratılmak istendi. Allah’tan tutmadı. Fakat zihinlerde bir mugalâta kalmasın… Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri seksen yıldır mahkemelerde […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Bediüzzaman gerçeği

24.03.2017 Mustafa Öztürkçü 0

Doğru İslâm’ın yüksek seciyeleri içinde, dünya ve ahiret saadetini yaşama adına, yazdığı ve yaydığı şaheserleriyle gönüllerde makes bulan Bediüzzaman, te’lif ettiği eserleri ve yaşadığı hayat bakımından örnek ve ölçü alınacak bir rehber şahsiyettir. Vefatının elliyedinci […]

ŞÜKRÜ BULUT

İktidarı çatışma ile devam ettirmek…

24.03.2017 Şükrü Bulut 0

Siyasal yollarla elde edilen iktidarların, çoğu kez çatışma teorisi ile devam ettirilmesi metodunun, yeni olmadığını biliyoruz. Toplumun içinde bulunduğu hoşnutsuzluğu, itirazı ve hatta isyanı bastırmak için, dışarıdan düşman edinmek tarzının bedevilerde de olduğunu, Bediüzzaman eserinde […]

AHMET SAİD AKGÜL

Avrupa, ABD ve Türkiye

23.03.2017 Ahmet Said Akgül 0

Gizli bir el AB’yi zayıflatmak, güçten düşürmek istiyor. Elinden gelirse dağıtmak… Hatta parçalayıp yıkmak için derin oyunlar sergiliyor. Avrupa Birliğinin şu an içine düştüğü durum bunun en açık delili. Bu süreç öteden beri işliyordu. Artık […]

ABDİL YILDIRIM

Ya Yeni Asya olmasaydı?

21.03.2017 Abdil Yıldırım 0

Kırk sekiz yıllık şanlı bir mazisi olan Yeni Asya’ya, kurulduğu günden beri muhabbet edenler olduğu gibi, muhalefet edenler de olmuştur. Her iyi ve güzel bir şeyin muhalifleri olmasını normal karşıladık. Onlara karşı duruşumuzu bozmadan, hep […]

ŞÜKRÜ BULUT

Die Würde des Menschen ist unantastbar…

20.03.2017 Şükrü Bulut 1

Yazımızın başlığındaki Almanca cümle Almanya anayasasının ilk maddelerinden alınmıştır. İnsan onuru dokunulmazdır, manasını veren buna mümasil cümlelerin, Avrupa Birliği üyelerinin anayasalarında çokça bulunduğunu biliyorsunuzdur. Gizli AB karşıtları engellemeseydiler, Avrupa Birliği’nin Anayasasında da bu cümle yer […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Uhrevî ortaklıkta manevî bereket

20.03.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual : “İhlâs Risalesinde geçen iştirâk-i amâl-i uhrevî hakikati ve bu hakikat için verilen ‘iştirak-i emval’ örneğinde zararlardan bahsediliyor. Burayı açar mısınız?” Dünya Ortaklığında Riskler Var Üstad Hazretleri iman hizmetinde büyük bir havuza işaret ediyor […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Bursa’da bir son şahit

19.03.2017 Mustafa Öztürkçü 0

Şark’tan Bursa’ya geldiğimiz 2005 yılından bu yana, Bediüzzaman Hazretleri’yle, defalarca görüşen ve bir son şahit olan, Bursa’lı İsmail Doyuk’u tanıyanlardanız.. Bursa Yeni Asya Derneği’nin müdavimlerindendir. Her Cumartesi akşamları Nur sohbetlerine, bu mekânda düzenli olarak devam […]

Ömer Faruk Özaydın

Siyasetin böylesine yazıklar olsun

Seçim mi yapılıyor, cihada mı gidiliyor belli değil. İç siyaseti hallettiğimiz! yetmemiş gibi, dış siyaseti de kendimize benzettik. Gurbetçi, “Evet-hayır”a kurban ediliyor. Oysa ne karışan ne görüşenimiz var: Camilerimiz açık, kısmen minareler, şerefeler Avrupa semasında […]