ABDİL YILDIRIM

Ya Yeni Asya olmasaydı?

21.03.2017 Abdil Yıldırım 0

Kırk sekiz yıllık şanlı bir mazisi olan Yeni Asya’ya, kurulduğu günden beri muhabbet edenler olduğu gibi, muhalefet edenler de olmuştur. Her iyi ve güzel bir şeyin muhalifleri olmasını normal karşıladık. Onlara karşı duruşumuzu bozmadan, hep […]

ABDİL YILDIRIM

“Fıtrat yalan söylemez”

12.03.2017 Abdil Yıldırım 0

Bediüzzaman Hazretleri, “Fıtrat yalan söylemez” diyor. Canlı olsun cansız olsun, bitki olsun hayvan olsun her varlık, fıtratının icabını yerine getirir. Çekirdekteki büyüme ve gelişme meyli der, “Ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim”, doğru söyler. Yumurtada bir hayat […]

ABDİL YILDIRIM

Yalan dünya değil misin?

07.03.2017 Abdil Yıldırım 0

Atlas ipek giyenler, Hepsini soydu gitti, Tıka basa yiyenler, Sanma ki doydu gitti. A.Y. Ey dünya, çekil yolumdan! Ruhlar âleminden yola çıkmış, rahm-ı maderden geçerek senin bağrına inmiş, oradan da bir süre oyalandıktan sonra ebed […]

ABDİL YILDIRIM

Yeni Asya inayet altında!

21.02.2017 Abdil Yıldırım 0

Yeni Asya gazetesi, 47 yıldır bir destan yazarak 48.Yılına kavuşmuş bulunuyor. Bu zaman zarfında, Üstad’ı gibi “görmediği eza, çekmediği cefa” kalmadı. Ama o, her devirde müsbet hareketten, doğruluktan, adaletten ayrılmadan yoluna devam etti. Çünkü Cemaatin […]

ABDİL YILDIRIM

Durun, siz kardeşsiniz!

17.02.2017 Abdil Yıldırım 0

16 Nisan’da bir referanduma gidiyoruz. Seçimler, referandumlar, demokrasinin gereği, hatta bir bayramıdır. Bir hizmet yarışının aracıdır. Bir vazifeye ve hizmete talip olanlar, halkın karşısına çıkar, yapmak istediklerini anlatır, kendisini ifade eder, ondan sonra da halktan […]

ABDİL YILDIRIM

Tam insan olmak

03.02.2017 Abdil Yıldırım 0

Yazının başlığına bakıp da, “ yarım insan da mı olur” demeyin. Yarım insan da olur, çeyrek insan da olur. Hatta daha küçük kesirli insancıklar da vardır. Sûreti insan, sîreti hayvandan daha aşağı olan mahlûkatın varlığı […]

ABDİL YILDIRIM

Gönül sevmekle mükelleftir

24.01.2017 Abdil Yıldırım 0

Göz görmekle, kulak işitmekle, dil tad almak ve konuşmakla, ayak yürümekle mükellef olduğu gibi, gönül de sevmekle mükelleftir. Vücut sarayının en lâtif köşesi, en müzeyyen mekânı, gönül köşküdür. Sevgi denilen hayat iksiri burada bulunur. Kalp […]

ABDİL YILDIRIM

Dinden kazandığını dünyaya yatıranlar

20.01.2017 Abdil Yıldırım 0

Din insana her zaman kazandırır. Hem mânevî, hem maddî olarak hadde hesaba gelmeyen kazançlar sağlar. İnsan mânevî kazancın semeresini âhirette görecektir, ama maddî kazancın faydalarını bu dünyada da görür, mutlu ve huzurlu olur. Peki, din […]

ABDİL YILDIRIM

“Allah’tan korkmuyor musun?”

15.01.2017 Abdil Yıldırım 0

Hz. Ömer (ra) tebdil-i kıyafetle, ahalinin ahvalini görmek üzere Medine dışında dolaşmaya çıkar. Bir otlakta bir bedevi develerini otlatmaktadır. Sürü içinde, oldukça bakımlı, iri yarı bir devenin ayaklarının bağlanmış olduğunu görür. Çobana dönerek, “ bu […]

ABDİL YILDIRIM

Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle anıyoruz

05.01.2017 Abdil Yıldırım 0

Bediüzzaman Hazretleri’nin ömrünün son yedi senesinde Risâle-i Nur’ları tanıyarak ona talebe olma şerefine nâil olan Hakkı Yavuztürk, 1934’te Kemalîye’de doğdu. Henüz on sekiz yasında, bir parkta otururken haşirle ilgili kitap okuyan gençleri görüp Risale-i Nurlarla […]

ABDİL YILDIRIM

Her yerde Risale-i Nur!

27.12.2016 Abdil Yıldırım 0

Her darbenin en büyük mağdurlarından birisi Risale-i Nur ve Nur cemaati oluyor maalesef. Darbelerden en büyük zararı Nurcular ve dolayısıyla millet görüyor. Yeni Asya Cemaati olarak onun için darbelere bu kadar karşı duruyor, tepki gösteriyoruz. […]

ABDİL YILDIRIM

Herkes padişah olsun!

06.12.2016 Abdil Yıldırım 0

Yazının başlığına bakıp da, “bu da nereden çıktı, saltanat kaldırılalı 94 yıl oldu, iyi kötü bir demokrasimiz var, bir cumhuriyetimiz var, hem nasıl herkes padişah olacak” diyenler olabilir. Hem de “herkes padişah olursa, teb’a kim […]

ABDİL YILDIRIM

Son pişmanlık fayda etmez!

25.11.2016 Abdil Yıldırım 0

Ölüm hakikati inkâr edilmez, Azrail kapını çalmadan uyan! O menzile başka yoldan gidilmez, Kabir kapısına gelmeden uyan! A. Y. Her gün neler kaybettiğimin bir bilânçosunu çıkarıyorum ve müflis bir tüccardan farkım olmadığını anlıyorum. Kaybettiklerimi saymaya […]