HALİL AKGÜNLER

Zaman yolculuğu ve Hızır Aleyhisselâm

26.03.2017 Halil Akgünler 1

Hz. Hızır hakkında Birinci Mektupta mühim bir sual ve cevap var: “Hazret-i Hızır aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu […]

HALİL AKGÜNLER

İsrafil (as) ve Sur Borusu

07.03.2017 Halil Akgünler 0

Bu gün popüler bilim kitaplarını incelediğiniz zaman bir çok meselenin temsil ve benzetme yolu ile izah edilmeye çalışıldığını görürsünüz. Bilhassa derin fenni konularda bu durum daha çok görülür. Mesela izafiyet teorisine ait tünel meselesini izah […]

HALİL AKGÜNLER

İslam ve Avrupa

28.02.2017 Halil Akgünler 0

Osmanlı’da II. Meşrutiyetin ilan edildiği yıllardır. Bediüzzaman Hazretleri İstanbul’dadır ve orada bulunan bütün ulemayı münazaraya davet eder. Sorulan her soruya cevap verir, kimseye soru sormaz. Bediüzaman’a karşı ilmi sahada mağlup düşen ulemanın yardımına Şeyh Bahit […]

HALİL AKGÜNLER

Hayat yolculuğu

10.02.2017 Halil Akgünler 0

Şu gözümüz önündeki koca kainatta sabit bir şey yoktur. Her şey hareket eder. Küçük büyük bütün cisimler hareket halindedir ve sanki bir noktaya doğru seyahat ederler. Maddenin en küçük yapısı olan atom içinde muazzam bir […]

HALİL AKGÜNLER

Melekut alemi ve Hilbert uzayı

26.01.2017 Halil Akgünler 0

Nurlardan 30. Lema Altıncı Nüktenin haşiyesinde, “Bu risale-i okuyan eğer mütefennin değilse Birinci Şuayı okumasın, ikinciden başlasın; veya ahirde okusun” diye bir tabir var. Bu tabir bize Risale-i Nurda bir çok fenni meselenin mevcudiyetini ihtar […]

HALİL AKGÜNLER

Meleklerin ve ruhların sür’ati

19.01.2017 Halil Akgünler 0

Kâinatta her bir mahlûkun kendine göre bir hız ve hareket şekli vardır. Şu koca semavat denizinde yüzen ve hareket eden her bir cisim ve kütlenin hareket ve hızları birbirinden farklıdır. Aynı sistem içinde bulunmalarına rağmen […]

HALİL AKGÜNLER

Işık hızı aşılabilir mi?

24.12.2016 Halil Akgünler 0

Fizikte insanın günlük hayatını ilgilendiren “Hız” diye mühim bir kural vardır. Hız hareket tarzımız ile yaşadığımız mekânı ve zamanı doğrudan ilgilendiren bir kavramdır. İnsan ömrü boyunca o mekândan bu mekâna, belli zaman dilimlerinde ve farklı […]

HALİL AKGÜNLER

Kara delikler ve kara kabir

16.12.2016 Halil Akgünler 0

Cenab-ı Hak şu koca kainat içinde yüzlerce, binlerce alemler yaratmış. İç içe girmiş bu alemlerin yaşam şartları ve özellikleri birbirinden farklıdır. Şehadet alemi, ahiret alemi, ruhlar alemi, misal alemi, hayal alemi gibi geniş mahiyette alemler […]

HALİL AKGÜNLER

Haşirdeki Cismin Mahiyeti

03.12.2016 Halil Akgünler 0

“Her nefis ölümü tadacaktır.” Bu ilahi kanun hareket eden bütün mahlukat için geçerli bir kanundur. Atomlardan tutun da bitki, hayvan ve insana kadar. Hatta yıldızlar ve galaksiler de bu kanun dairesi içindedir. Bütün kainatın da […]

HALİL AKGÜNLER

Kıyamet Senaryoları

09.11.2016 Halil Akgünler 0

  Bu gün bilim dünyasında kabul edilen en mühim gerçek, hiç kuşkusuz kainatın ölümüdür. Yani kıyamet hadisesidir. Hemen hemen bütün bilim adamları bu hususta müttefiktirler. Tartışma sadece kıyametin nasıl olacağı konusundadır. Yani kainatın ölümü nasıl […]

HALİL AKGÜNLER

Nurun enerjisi

19.10.2016 Halil Akgünler 0

Hareket eden her şey enerji kullanır. Hareket ile enerji arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Kullanıma sunulmamış enerjiye potansiyel enerji denir. Enerjinin kullanıma başlayan kısmına ise kinetik enerji adı verilir. Bir vasıtanız var ve depo içinde […]

HALİL AKGÜNLER

Risale-i Nur Derslerinin Önemi

10.10.2016 Halil Akgünler 0

İslâm âlemi ve şu güzel vatanımız çok ciddî belâ ve sıkıntı ve musîbetle karşı karşıya.18 Bu musîbet, “Öyle musîbetten kaçınız ki, geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlar ve mazlûmlar da içinde yanar” sırrınca toplumun bütün […]