Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

Hepimiz Allah´ın Askerleriyiz…

Bu dünyada bulunuş sebebimizi iyi anlayabilmemiz, öncelik sırasına riayet ederek yapmakla en fazla mükellef olduğumuz şeyleri yapmamız ve yapmaktan yasaklı olduğumuz şeyleri yapmaktan sakınmamız için, askerlik temsillerini kullanmakta fayda vardır. Bediüzzaman tarafından Risale-i Nur Külliyâtı’nın […]

Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

İslâm imanının ve ahlâkının önemi

Bir ay kadar önce, Türkiye’nin en çok satılan gazetelerinden birinin ilk sayfasında “Kan donduran cinayetler” başlığı altındaki haber metni “Bolu, İstanbul ve Konya’dan peşpeşe gelen cinayet haberleri kamuoyunu şoke etti.” cümlesiyle başlamakta, onun yanındaki resimde […]

Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

Ne içeceğiz?

Lokantalarda, garsonlar müşterilerin yemek siparişlerini sorduktan ve not ettikten sonra, onlara içecekle ilgili tercihlerini de sorarlar; “-İçecek olarak ne alırsınız?” vb Müşteriler de, garsona içecek tercihlerini bildirirler. Aslında, sadece o durumda ve sadece içecekler için […]

Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

İyi paylaşım yapmak da mümkündür

Facebook sayfası olanlar bilirler. Kendi sayfalarını açınca, “Ne düşünüyorsun?” sorusunun yazılı olduğu bir pencere karşılarına çıkar. O soruyu okuyanlar cevap olarak, o pencereye bazen iyi düşünmeden rastgele birşeyler yazarak onu paylaşırlar; fakat ekseriya o yazılanlar […]

Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

Semavâtın tefekkürüne misal

Risale-i Nur mesleğinin dört esasından biri de; tefekkürdür. Risale-i Nur eserleri, bir saati bir sene nafile (farzlar dışındaki) ibadet sevabını verebileceği hadiste bildirilen tefekkürle ilgili çok mühim dersler vermek özelliğini de taşımaktadır. Risale-i Nur eserlerinden […]

Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

La Fontaine’den, Yanlış Mesajlar

Bundan önceki bir yazımda, La Fontaine’in “Ağustos Böceği ile Karınca” masalının yanlışlarından bahsetmiştim. Yıllar önce de İstanbul’da Cağaloğlu’ndaki bir kitapçıda görüp aldığım, fakat ayni yazarın “seçilmiş masalları” olduğu kitabın isminde yazılı olduğu halde, yanlış mesajlar […]

Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

Çocuklarımıza mühim gerçekleri anlatmalıyız.

Şimdiye kadar, laik eğitim sisteminde ilköğretimin ilk sınıflarından itibaren, Rabbimizi bize tanıtan üç büyük ve küllî muarriften (tanıtıcıdan) birincisinin; “Kâinatın Büyük Kitabı” olduğunu anlatmak ihmal edilmiştir. Bunun aksine, maalesef La Fontaine gibi batılı bazı yazarların […]

Prof. Dr. MUSTAFA NUTKU

Farz olan ilim hangisidir?

İlim öğrenmenin farz olduğu hakkında, hadis kitaplarında hadisler vardır. Bu hadislerden bazıları şunlardır: Hz.Hüseyin (r.a.), Peygamber Efendimizin şöyle buyurduklarını rivayet etmiştir: “İlim öğrenmek her Müslüman üzerinde farzdır.” (İbni Adiyy’in el-Kâmil’i ve Beyhaki’ninŞi’bü’l-İman’ından) Hz. Enes (r.a.), […]