MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Bediüzzaman’ı Emirdağ’da görmek

17.01.2017 Mustafa Öztürkçü 0

Yaşadığı mübarek ömrü boyunca, kendisine ve eserlerine karşı yapılan bed muamelerle hürriyeti elinden alınan Bediüzzaman,1944 yılında, Denizli hapsinden sonra Emirdağ’ına sürgün edilir. Bediüzzaman Hazretleri, gönderildiği Emirdağ’da rahat bırakılmaz, akla hayale gelmez sıkıntılar içinde bırakılır. Böylesine […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Terörün izalesine eğitimle destek

05.01.2017 Mustafa Öztürkçü 0

Terörün izalesi eğitimle mümkün olur mu? Terörün yok olmasına eğitimle nasıl destek verilir? Eğitim ve terör bağlamında, sorulacak sualler uzayıp gider. Doğru olan; eğitimin, terörü önlemede, çok önemli bir unsur olduğudur. Bu nasıl olacak? Eğitimde, […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Bediüzzaman eğitimcileri uyarmıştı…

29.12.2016 Mustafa Öztürkçü 0

Hayatın her safhasındaki bütün unsurlara, kıymetli şahsiyeti ve te’lif ettiği şaheserleriyle en sağlıklı ölçüleri ihtiva eden fikir ve aksiyon adamı Bediüzzaman, eğitim konusunda da oldukça orijinal fikirler sahibidir. Bugün dahi içinde bulunduğu çıkmaz ve açmazlarla […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Okullarda tahkik-i iman dersi okutulsun

22.12.2016 Mustafa Öztürkçü 0

Çocukların eğitimi önemlidir. Çocuk eğitiminde iki aşama öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi, aile yuvası, bir diğeri ise okuldur. Ebeveynler, aile ortamında her ne kadar çocuğun eğitimine önem verseler dahi, okul dediğimiz kurum, çocuğun eğitiminde önemli bir […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Kur’ân rasathanesinden âyet dürbünüyle bakmak

07.12.2016 Mustafa Öztürkçü 0

Mânâ âleminin kahramanlarına has bir hususiyettir, Kur’ân rasathanesinden âyet dürbünüyle bakmak. Sadece, bakmakla kalmazlar… Okurlar, okuturlar, mânâ-i harfi içinde âlî hakikatleri. Âlem-i berzah ile, âlem-i şehadet arasındaki köprüleri ihsas ederler. Meselâ; “Ey insan! Başını kaldır, […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Öğretmen!..

01.12.2016 Mustafa Öztürkçü 0

Okulda ve öğrenciler arasında “sol görüşlü öğretmen” olarak öne çıkan bir şahsiyetti… İnsanlara ve öğrencilerine karşı yaklaşımı sıcak, sosyal ilişkileri de iyi olan bu öğretmen Edebiyat branşlı ve çokça kitap okuyan biriydi. Öğrencileri arasında kabiliyetlileriyle […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Âlem-i eşcar ve nebatat

27.11.2016 Mustafa Öztürkçü 0

Geniş ve engin sahralar üzerinde, koca dağların yamaçlarında, denizlerin, göl ve dere kenarlarında, bağlarda, bahçelerde ve daha bir çok mekânlarda, nazlı nazlı süzülürler, güzel endamları içinde, bakar dururlar bizlere… Âlem-i eşcar ve nebatat olarak bilinen, […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Etkin mücadele!

17.11.2016 Mustafa Öztürkçü 0

Bir “Etkin mücadele”ye muhatap olmuştuk. Öğlen güneşinin tepeden yansıdığı bir vakitti. “Jandarmalar geliyor” haberi, köyümüze hızlıca yayılmıştı. Herkesi bir tedirginlik ve telâş kaplamıştı. Yusuf Emmi, başından hiç çıkarmadığı beyaz beresini, o anda çalıştığı tarlasında alelacele […]

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

Diplomalı cahiller

03.11.2016 Mustafa Öztürkçü 0

Yaşadığı zaman dilimi içinde mevcut olan, cehalet, zaruret ve ihtilâfa yönelik, telif ettiği eserleriyle, san’at, marifet ve ittifak unsurlarını esas alarak mücadeleyi sürdürdü. Henüz genç yaşlarda, devrin Şark medreselerinde okudu, ilmin zirvesine tırmandı. Yaşıtlarına rağmen, […]

1 2 3 14