NEJAT EREN

Adâlet, şer’i hürriyet, demokrasi ve hukuk anlayışı

17.03.2017 Nejat Eren 0

Adalet, şer’i hürriyet, hukuk, meşrûtiyet ve demokrasi! Bu kavramlar insanlık için gerekli ve vazgeçilmez hak, ihtiyaç ve gerçekler. Bütün bunlar Allah’ın insanlığa bir lütfu ve nimeti. Kâinatın Efendisi (asm) başta olmak üzere bütün peygamberlerin tatbikatları […]

NEJAT EREN

Bir savunma mekanizması: “Karşı taraf”

10.03.2017 Nejat Eren 0

Suç sırma kürk olsa kimse giymez!” meşhur bir atasözümüzdür. Suçu, yanlışlığı, hatayı, kabahati, günahı kabullenmek ve üzerine almak zor iş! Çoğunlukla bir “günah keçisi” veya bir “karşı tarafı” kolayca buluveririz! Nedir acaba bu “karşı taraf”? […]

NEJAT EREN

Geniş boyutlu düşünmek

04.03.2017 Nejat Eren 0

İnanç ve akide ahkâmını kavrayamayan, ondan uzaklaşan veya dünyeviliğe sapanlar ifade ve mânâ ve derinliğini kaybeder. Bu bir kördüğüm ve aşılmaz duvar demektir. İnancı olmayanın vicdanının da olmadığı aşikârdır. Bu tiplerden bir ufuk ve vizyon […]

NEJAT EREN

İttihad-ı İslâma mani olan haller

10.02.2017 Nejat Eren 0

İttihadı İslâm konusu İslâm âleminde her zaman gündemde ama şimdilerde biraz daha öne çıkmış durumda. Sebebi malum, İslam coğrafyasında meydana gelen elim hadiseler düşünen vicdanlı beyinleri bir nebze de olsa kurtuluş reçeteleri yazmaya sevk ediyor. […]

NEJAT EREN

İttihad-ı İslâm ve bazı şartları

04.02.2017 Nejat Eren 0

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında önem verdiği dört ana ideali ve amacından birisi de İTTİHAD-I İSLÂM konusudur. İslâm âleminin ve ülkemizin hali hazırdaki durumunda bu konunun ne kadar önemli ve zarurî olduğu da bütün çıplaklığıyla ortadadır. Risalei […]

NEJAT EREN

Harekette bereket ve irtibatta sıcaklık var

27.01.2017 Nejat Eren 0

Her mesleğin, her sistemin kendine has ayrı bir özelliği vardır. Müslümanların tatbiki sünnet ve şiarının simgesinin en önde gelen temsilcileri “Asrı Saadet” Müslümanları olan sahabi kiram efendilerimizdir. Sayıları yüz bini aşan ve tarihin şeref levhaları […]

NEJAT EREN

Kim bu “herkes?”

20.01.2017 Nejat Eren 0

Herkes! Sırlı, esrarlı ve çok kullanılan bir ifade! “Herkes!” Âdeta bir Joker! Her dara gelenin dilinde! Piyasada sanki geçerli bir akçe! Pekiyi, kimdir ve nedir bu “Herkes?” Bazıları için; hatalarına dayanak olacak birilerini aramanın gerekçesi […]

NEJAT EREN

Elinde kor ateş tutmak

13.01.2017 Nejat Eren 0

İslâm Coğrafyasında zındıka komitelerinin başlattığı yangın, yıkım, fitne ve nifak devam ediyor. Ahir Zamanın dayanılması zor “Kor Ateşi” bütün ağırlığı ve dehşetiyle içimizi yakıyor. Gelişmeler “Kor Ateşlerle” daha fazla muhatap olacağımıza işaret ediyor. Bu işaretler […]

NEJAT EREN

Muhabbete dâvetiye husûmet ve ayrımcılığa reddiye

06.01.2017 Nejat Eren 0

İki dünya savaşını da bizzat yaşayan Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Husûmet ve adâvetin vakti bitti. İki dünya savaşı adâvetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi” tesbiti… “Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur” […]

NEJAT EREN

Her şeyin sahibine teslim olmak

30.12.2016 Nejat Eren 0

Kâinatta hiçbir şey sahipsiz değil, hiçbir hadise sebepsiz ve başıboş değil. Hikmetler ve sırlar âlemindeyiz. Herşey İlâhî bir kudret ve gücün, bilgisi, iradesi, kontrolü ve emri altında cereyan ediyor. Başa gelen nice hadiseler vardır ki […]