ŞÜKRÜ BULUT

İktidarı çatışma ile devam ettirmek…

24.03.2017 Şükrü Bulut 0

Siyasal yollarla elde edilen iktidarların, çoğu kez çatışma teorisi ile devam ettirilmesi metodunun, yeni olmadığını biliyoruz. Toplumun içinde bulunduğu hoşnutsuzluğu, itirazı ve hatta isyanı bastırmak için, dışarıdan düşman edinmek tarzının bedevilerde de olduğunu, Bediüzzaman eserinde […]

ŞÜKRÜ BULUT

Die Würde des Menschen ist unantastbar…

20.03.2017 Şükrü Bulut 1

Yazımızın başlığındaki Almanca cümle Almanya anayasasının ilk maddelerinden alınmıştır. İnsan onuru dokunulmazdır, manasını veren buna mümasil cümlelerin, Avrupa Birliği üyelerinin anayasalarında çokça bulunduğunu biliyorsunuzdur. Gizli AB karşıtları engellemeseydiler, Avrupa Birliği’nin Anayasasında da bu cümle yer […]

ŞÜKRÜ BULUT

AKP ile Merkel´in AB senaryosu

17.03.2017 Şükrü Bulut 0

Bu gün yazacaklarımıza komplo teorisi diyebilirsiniz. Bize göre, zamanın bu günkü olaylara doğru yorumunu yapacak ve komplo zannettiğimiz hadiselerin hakikat olduğunu,önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz. İsterseniz hikâyeye baştan başlayalım.  Almanya genelindeki AKP sempatizanlarının, Almanya hükümetinin yardım […]

ŞÜKRÜ BULUT

Hükümet gündem değiştiriyor

15.03.2017 Şükrü Bulut 1

AKP hükümetinin cephe açma maharetini, nihayet Avrupa’daki Türkler de anlayacak. Hem de zamanla kazandıkları bazı haklarını kaybederek ve huzurları bozularak… Otuz-kırk senedir büyük gayretler göstererek sağlamaya çalıştıkları ”entegrasyonda” başa dönme pahasına da olsa… Milli izzetimiz […]

ŞÜKRÜ BULUT

AKP neoconlarla ilişkiyi kesmeli…

13.03.2017 Şükrü Bulut 0

İran devlet sözcüsü, Türkiye’nin dış politikasını anlayamadıklarını ve takipte güçlük çektiklerini söylüyor. Gördüğünüz gibi AKP’yi anlamakta güçlük çeken yalnızca Türk halkı değilmiş… Her türlü fırıldakta bezi olan İran da anlamadığına göre, bu müşekkeliyetin mutlaka önemli […]

ŞÜKRÜ BULUT

AKP tuzağa çektiriliyor…

11.03.2017 Şükrü Bulut 1

AKP hükümetine kurulmuş dehşetli tuzakları görenler, yalnızca biz değiliz. İnsaniyetini kaybetmemiş ve neoliberallerin hipnozuna yakalanmamış her vatandaşımızın gördüklerini veya hissettiklerini dillendiriyoruz. Bu çerçevede her gün, yüzlerce ikazın basılı ve elektronik medyada görüldüğüne şahidiz. Şu yazımızda, […]

ŞÜKRÜ BULUT

Referandumdan önce demokrasi

06.03.2017 Şükrü Bulut 0

Meşhur fıkradır. Padişah vezirine; savaş için hazırlıklara başlamasını emreder. Vezir ise, emr-i şahaneyi baş üzre kabul ettikten sonra, ordunun bazı ihtiyaçlarından bahsederek, acele davranmamasını tavsiye eder Hünkâra… Padişah ihtiyaçları sorunca, vezir sıralamaya başlar: Efendim, evvelâ […]

ŞÜKRÜ BULUT

Sosyal medya fitneleri

04.03.2017 Şükrü Bulut 0

“Güya ben radyo ve teyyare ve şimendifer kullanılmasını kabul etmiyorum diye, terakkiyat-ı hazıra aleyhinde bulunduğumla mesul ediyor“ ittihamına karşı, “Cenâb-ı Hakk’ın büyük nimetlerinden olan tayyare, şimendifer ve radyoya büyük şükür ve mukabele lâzım gelirken, beşer […]

ŞÜKRÜ BULUT

Çatla Sodom, Gomore! Patla deccalist 2. Avrupa…

27.02.2017 Şükrü Bulut 0

Bediüzzaman Avrupa’yı ikiye ayırıyor. İnsanlara teknoloji ve fenlerle yardımcı olan birinci Avrupa’dan ayırdığı sefahet ve dinsizliğin Avrupa’sı semavî dinlere inanmayan, dünyayı ve eşyayı ilahlaştıran tek gözlü materyalist Avrupa… 2. Avrupa… Aklı gözüne inmiş, manevî duyguları […]

ŞÜKRÜ BULUT

İran düşmanlığının arkasında kimler var?

20.02.2017 Şükrü Bulut 0

Bugünkü İran’ın Ahmedinejad’ın İran’ı olmadığını çok iyi biliyoruz. Siyasal devrimci İran’dan uzaklaşmaya çalışan bir İran’ı birlikte izliyoruz. Jimmy Carter dönemindeki İran’ı Tahran’da arayanlar, bulamazlar. Yani, köprünün altından geçen sular gibi zaman, milletleri demokrasi yolunda terbiye […]

ŞÜKRÜ BULUT

Körfez’deki fitneye dikkat!

17.02.2017 Şükrü Bulut 0

Körfez denilince Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirliği gibi ülkeler hatıra gelse de; buna Suud ile Yemen’i de katmakta fayda var. Bilhassa Kuveyt, Katar, BAE’de halkın nüfusuyla Amerikan ve İngiliz askerlerinin sayısını karşılaştırdığınızda, söz konusu ülkelerin […]

ŞÜKRÜ BULUT

Güzel günlere doğru

13.02.2017 Şükrü Bulut 0

İki ay süren bir aradan sonra… Avrupa’nın bizim açımızdan en yoğun zamanı, 15 Aralık’tan sonra başlıyor. İsevilerin en büyük bayramlarına hazırlandığı ve tatillerinin başladığı zamanı değerlendiren İslâm diasporası; geceli gündüzlü koşuşturarak, kimliğini teşkil eden renkleri […]

ŞÜKRÜ BULUT

Halep’e ağlarken Taiz’e kör olmuş gözlere ağıttır…

12.12.2016 Şükrü Bulut 0

12Susmuştum… Duâ ile geçirmek istiyordum, zemherirlerden kalan şu fırtınalı, Nisan günlerini… Ta Cuma hutbesine kadar… Halep’e ağlıyorduk. Bugün değil… Humktan doğan siyasî hırslarından, Suriye’deki fitne ateşine bigâne kalanların kardeş kanı akıttığı günden beri… Şarkın göz […]