Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Âdil

23.02.2006 Süleyman Kösmene 0

Allah (c.c.), Âdil’dir. Yani adâlet sahibidir, adâletle faaliyet yapar. Cenâb-ı Allah haksızlık ve zulüm yapmaz, […]