Misafir duâsı

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: “Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki “(Allah’ın kabul ettiği) üç müstecab duâ vardır.

Bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiçbir şüphe yoktur. Mazlûmun zalim hakkında duâsı, misâfirin duâsı, babanın evlâdına duâsı.” [1]

Hangi kişiyi görsem mutlaka duâya matuf tabirler kullanırlar. Halk arasında en çok kullanılan “İnşaallah “duânın bir basamağı ve Hz. Allah’tan istemenin ilk kapısıdır. Türkiye’de araştırma yapan Almanyalı bilim adamları Türkiye’de en çok kullanılan kelimenin “Allah” olduğunu ifade etmişler. Müslüman ülkemizin neresine giderseniz gidiniz ve hangi kesimden olursanız olunuz mutlaka bu kelime ve ifadeler kullanılmaktadır. Törenler böyle, düğünler böyle, her şeyin ilk başlangıcında böyle. Yaratıcıya gönülden sığınmanın mutluluğu ve O’na iltica etmenin müstesna bir duygu olduğu daima görülür.

Nitekim, Müslüman olan Dr. Robert Kerin Müslüman olduktan sonra çok çarpıcı beyanlarda bulunmuş ve bulunmaktadır. Onun Müslüman oluşu çok manidardır ve Allah’ın bir lütfudur. Evvelâ nasıl Müslüman olduğunu ve daha sonra da duâ ile alâkalı bir ifadesi satırlarımıza alalım.

Dr. Robert Kerin ABD Harvard Üniversitesi Hukuk mezunu. ABD Devlet Başkanlığına Nikson seçildikten sonra onu yanına özel danışman olarak alıyor, aynı zamanda ABD Millî güvenlik müsteşar yardımcılığına getiriliyor. Akabinde 1978 yılında Birleşik Arap Emirliklerine Büyükelçi olarak atanıyor. O yıllarda bazı kurum ve kuruluşlar kendisinden İslâmiyet hakkında bir kitap yazmasını isterler. Dr. Kerin İslâmiyet hakkında derinden derine ilmî araştırmalara başlıyor. Bu araştırmaları neticesinde çölde suya kavuşan insan gibi, o da İslâmiyet’e kavuşur ve Müslüman olur.

Dr. Kerin Müslüman olduktan ve Faruk Abdülhalık ismini aldıktan sonra diyor ki: “Kur’ân ve İslâm insan hayatının her safhasında bütün gerçeklere kadar uzanıyor ve ona yardım ediyor. Bugün Gafur ve Rahim olan Allah’tan yardım dilemeyen insan bugünün problemlerinde kaybolacaktır. Gerçekte Müslüman olanlar, her an Allah ile irtibatlıdır. Problemlerini kolaylıkla çözebilir. Müslüman bir kişide stres olacağına inanmıyorum. El açmak yaradana göz yaşı ile iltica etmek istersin ve isterim ”[2]

7 milyarlık şu küre şehrinde ve 200’ü bulan devlette duâya gitmeyen ve duâ etmeyen çok nadirdir. Herkes kendi inancı doğrultusunda, duâ etmenin yollarını bulmaktadır. Mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Hakîmde ve Hz. Peygamberimizin (asm) hadis-i şeriflerinde duâ ile ilgili sayısız örnekler, emirler ve misaller vardır.

“Evet, kudret, insanı çok dairelerle alâkadar bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve en hakir bir dairede, insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar vermiştir. Ferşten Arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, yalnızca duâdır. Evet, (De ki: Eğer duânız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?”[3] âyet-i kerîmesi, bu hakikatı tenvir ve isbata kâfidir. Öyleyse, çocuğun, eli yetişemediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi, abd de, acz ve fakriyle Rabbine iltica eder ve Hâlıkından ister.”[4]

Artık bir de Ramazan bir de Leyle-i kadir iftar ve sahur misafirleri olursa…

Dipnotlar:
1] Tirmizî, Bir, 7.
2] Basın 16 Eylül/ 1995
3] Furkan Sûresi: 25:77.
4] B. S. NURSÎ. Zeyl’ül Hubab.Mesnevî-i Nuriye.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*