RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Talim-i Esma

WhatsAppKadir-i Zülcelal olan yaratıcımız bilinmek irade ederek kâinatı yaratmıştır. Kaînatta isim ve sıfatlarının tecellilerini göstermiş […]