No Picture
BASINDAN SEÇMELER

İrtica bölücülüğe karşı!

02.11.2011 Kazım Güleçyüz 0

Dâvâ konusu olan internet andıcıyla ilgili yargı süreci devam ederken, söz konusu sitelerin Başbakanlığın talimatı ve Millî Savunma Bakanlığının tahsisatı ile açıldığı ifade edildiğinde, önce Başbakanlığın böyle bir talimatı bulunmadığı söylendi, ardından Ecevit döneminde çıkarılan […]

BASINDAN SEÇMELER

İnançsızlık hürriyeti de var mıdır?

02.11.2011 Ali Ferşadoğlu 0

Risâle-i Nur’un, her meselede olduğu gibi, irşad ve tebliğ mesleği de Kur’ân’a dayanır. Hiç kimse, İslâmiyetin kendisini zorla kabul ettirmeye, şiddetle anlatmaya izin verdiğini veya en küçük bir zorluk çıkardığını söyleme hakkına sahip değil. Çünkü, […]

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

Kur’ânî tebliğ ve irşad metotları (2)

31.10.2011 Ali Ferşadoğlu 0

* Tedrîcilik prensibini benimsemeli: Bu Kur’ânî bir metottur. Kur’ân aynı zamanda 23 senede peyderpey indirilmesi; ibâdet ve yasakların (alkol alma yasağının üç merhalede getirilmesi gibi) belli aralıklarla emredilmesi yönüyle; tedrîcilik metodunu bizzat uygulamalı da getirir.

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

İlâhî tesellî ve müjde

30.10.2011 Kazım Güleçyüz 0

Bediüzzaman, 1928 Mart’ında meydana gelen ve 30 kişinin can verdiği İzmir depremi üzerine yazdığı bir bahiste, yine her zaman geçerliliğini koruyan açıklamalar yapmış.

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

Kur’ânî tebliğ ve irşad metotları (1)

29.10.2011 Ali Ferşadoğlu 0

Yakınlarıyla tartışmalı bir sohbet yaşayan kardeşimiz, tebliğ ve irşad metotları hakkında bilgi istedi. Tebliğ, Peygamberî bir vasıftır. Her mü’min, onu model almalıdır. İslâm anlatılırken, gayet nazik olmalı. Özellikle imanî meselelerde tartışma caiz değildir. Kur’ânî tebliğ […]

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

Ahlâktaki fay kırığı daha derin

29.10.2011 Editör 0

500’ü aşkın kişinin vefatıyla neticelenen Van merkezli depremin ‘artçı şokları’ devam ediyor. Depremi maddî sebeplerle açıklamaya çalışanlar olduğu gibi, hadisenin içindeki ‘manevî yön’e dikkat çekenler de var. Her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi, depremi ‘tesadüf’le […]

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

Biz ittihat etmeye mecburuz

29.10.2011 Editör 0

Ey Türkler ve Kürtler! Sizler ve bizler bin yıldır İslâm’a hizmet eden bir milleti sahil-i selâmete çıkaracak bir fabrikanın çarklarıyız.  “Fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip (öne geçmeye çalışarak) tahakküm (zorbalıkla, mânevî […]

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

Takdir-i İlâhî değil de ne?

28.10.2011 Editör 0

DEPREMDE yakınları enkaz altında kalanların, yaşadıkları o büyük acıya rağmen büyük bir metanetle, “Takdir-i İlahi. Ne diyebiliriz ki?” teslimiyetlerine, bazı medya kalemşörleri küçümseme ile bakıyorlar.. “İnşaat kötü yapılmış hacı amca. Takdir-i İlahi değil bu!” diye, […]

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

İslâmiyet baharı

28.10.2011 Editör 0

Son bir yüzyıl boyunca İslâm dünyası yeis ve karamsarlık belâsına tutuldu. Osmanlı devletinin savaşlardaki mağlûbiyeti ve küçücük Avrupa devletlerinin büyük Müslüman halkları üzerindeki hükümranlığı, bu dehşetli sonucu doğurdu. “Yeis mani-i herkemaldir” yani her türlü gelişmenin […]

No Picture
BASINDAN SEÇMELER

İlâhî Ya Rabbi!

27.10.2011 Editör 0

Deprem gibi felâketler sonrasında kucaklaşmamız, aramıza ‘fitne’ sokmak isteyenleri üzmüş olmalı. İçerden ve dışardan uzatılan bazı eller, bin yıldır devam eden kardeşliğimizi bozmak, parçalamak ve kırmak istiyorlar. Şükür ki bunca tahribata rağmen bu maksatlarına ulaşamadılar. […]

1 2 3 183