RİSALE-İ NUR´DAN BİR KAVRAM

Tekâmül ve tahrip

13.10.2017 Hasan Koç 0

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Yirmi Yedinci Söz’de belirttiği bir hakikati, şahs-ı manevimiz açısından değerlendirmeye çalışacağız. […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Sükût etme(me)k

16.03.2017 Hasan Koç 0

Bediüzzaman, heyet-i vekileye yazılmış bir arzuhaldir dediği mektupta; “Ey ehl-i hall ve akd! Dünyada emsali […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Sûretler değişince!

05.02.2017 Hasan Koç 0

Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hamiyet libasını giymiş. Cihada, bağy (terör) ismi takılmış. Esarete […]