RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risâle-i Nur okumalarında mükemmellik ve kalite

17.02.2017 Yeni Asya 0

Risale-i Nur okumalarında halis bir niyetin, gayretin, sabrın ve devamlılığın içerisinde okumalarını devam ettirenler; Risalelerdeki Kur’ânî, imanî, İslâmî, içtimaî mevzuların anlaşılmasının, anlamalarının her an, bugün yarın değişeceğini, gelişeceğini ve neticeleneceğini hiçbir zaman akıldan çıkarmamalı ve […]

BASINDAN SEÇMELER

“Ot” olma bahtsızlığı veya bahtiyarlığı

03.02.2017 Yeni Asya 0

Bir ümidin, emelin, gayenin, hedefin ve bir idealin peşinde olmak; istikbali, geleceği, âtiyi garantileyebilmek. Ya da sabit bir kayanın, taşın üzerinde bir ot olmak… (gerçi üçü de kendisine göre kıymetli ve vazifedardırlar.) Yani insanlık itibariyle […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Bugünlerde neden daha fazla Risale okunmalıdır?

01.02.2017 Yeni Asya 0

Evet şimdi sadâkatin, ihlâsın, metanetin ve sebatın zamanıdır. Peki ne ile ve nasıl?… Bütün bu umdelerin hepsinin geçtiği ve elde edildiği tek bir tezgâh vardır: Okumak, bilmek ve öğrenmek…. Bu günler iman kalesinin içten ve […]

BASINDAN SEÇMELER

Ahirzamanda dâvâ insanı!..

25.01.2017 Yeni Asya 0

Zaman ahirzaman olmakla birlikte, zamanın hızı da ahirzamana uygun, mütenasip bir şekilde tahakkuk ediyor… Ümidin atına, şevkin süvarisine, yükün gayret ve himmetine çok dikkat ederek mahall-i maksudumuza doğru hareket etmemiz ve gitmemiz icap ediyor… Ahirzaman […]

BASINDAN SEÇMELER

Dinlemek ve büyük bir adım atmak

22.01.2017 Yeni Asya 0

Evet, Risale-i Nur okumalarından ve okuyucularından bahsederken elbette dinleyicilerinde bir hakkı var, onlara da orada bir söz vermemiz gerekiyor… İyi bir ders dinleyicisinin en büyük özelliği dersi yapanı değil, yapılan dersi dikkatlice dinleyebilmesidir. Dinlemekteki marifet […]

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI

Üstad’la birlikte olmak…

15.01.2017 Yeni Asya 0

Risale-i Nur sohbetlerinde ve okumalarında her şahsın bir hedef belirlemesi ve belirlenen hedef doğrultusunda hareket etmesi, çalışma yapması ve gayret göstermesi başarı için şarttır. Niçin çalışma ve gayret göstermeyle başladık? Bir işin neticesinden önce, meyvelerinin […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur okumaları; hazlar, lezzetler, zevkler

11.01.2017 Yeni Asya 0

Asrımızın imansızlık hastalığı, gafleti, tembelliği, sefaleti karşısında; bunların hepsine karşı asrın hastalıklarının ilâcı, devası olan muhteşem Kur’ân tefsirleri Risale-i Nurların okunması, anlaşılması ve bilgilerinin elde edilebilmesi için ne kadar takip edilecek yol ve taktikler, usûller […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale okumalarında kural olur mu?

08.01.2017 Yeni Asya 0

Risale-i Nur okumaları istekli olduğumuz bir zamanda; yorgun olmadığımız, kendimizi gevşek ve rahat hissettiğimiz zamanlarda; okumadan azami derecede faydalanabileceğimizi hissettiğiminiz uygun vakitlerde olmalıdır. Bu gece olur, bu sabah olur veya başka bir zaman biriminde olur. […]

BASINDAN SEÇMELER

Risale okumaları hangi şartları istiyor?

06.01.2017 Yeni Asya 0

“Her zaman yazılarınızda okuyalım, okuyalım diye yazıyorsunuz, peki nasıl okuyalım…” Evet genellikle yarı şaka, yarı ciddî bu soru bana soruluyor… Bugün gelin bu sorunun cevabını paylaşalım. Önce lâtife: Dört bir yanından sular akan, yeşillikler içerisinde […]

1 2