RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Gelelim yaptığımız ve yapacağımız işlere

24.03.2017 Yeni Asya 0

Bizim işimiz; Bediüzzaman’ı tanımak ve tanıttırmaktır… Risale-i Nurları okumak, anlamak, anlatmak ve neşretmek, yayınlamaktır… Müsbet olan iman hizmetinde yer almak, menfi olan küfür ve inkârın karşısında olmaktır… Hayrın ve tamirin yanında olmak; tahripçiliğin ve şerrin, […]

BASINDAN SEÇMELER

Her şeye rağmen!…

19.03.2017 Yeni Asya 0

Hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede şimdi sebat etmenin, sebkat etmenin, sabır göstermenin ve yeis’e/ümitsizliğe düşmenin zamanıdır… Aynı zaman içerisinde gayretli, hamiyetli, şevkli, ümidli ve de İHLASLI, SADAKATLİ olmanın vaktidir, zamanıdır… Bu da geçer ya hu…söyleyip “Şimdi […]

BASINDAN SEÇMELER

Kadere fetva verdirmeden!…

17.03.2017 Yeni Asya 0

Şu hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede Cenâb-ı Hakk’ın lütfu ihsanıyla istihdam edilenler için zorluk, güçlük, ümitsizlik ve teşgale yoktur!.. Zaten Hz. Üstad demiyor mu: “Kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa, […]

BASINDAN SEÇMELER

Asr-ı Saadetten gelen emir…

14.03.2017 Yeni Asya 0

Nasıl ki İslâmiyetin hakikî manada yaşandığı zamanlarda şefkat ve merhamet timsali Hz. Osmanlar, Hz. Ebubekirler, Hz. Ömerler, Hz. Aliler ve bunları fazilet ve takva ile takip eden insanlar vardı… Ve bu mübarek insanların en birinci […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Gelelim yaptığımız ve yapacağımız işlere…

12.03.2017 Yeni Asya 0

Bizim işimiz; Bediüzzaman’ı tanımak ve tanıttırmaktır… Risale-i Nurları okumak, anlamak, anlatmak ve neşretmek, yayınlamaktır… Müsbet olan iman hizmetinde yer almak, menfi olan küfür ve inkârın karşısında olmaktır… Hayrın ve tamirin yanında olmak; tahripçiliğin ve şerrin, […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Adaletin tecellisi

10.03.2017 Yeni Asya 0

Bugün sizlerle asrın imanı ve ahirzaman müceddidi Bediüzzaman Said Nursi’nin üç vecizesini paylaşmak istiyorum. Evvela: “Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse, dünyanın nizam ve intizamı fesada gider.” Bediüzzaman yüz küsür sene öncesinden asırlara hitap […]

BASINDAN SEÇMELER

Yeni Asya’nın yaptığı iş

24.02.2017 EuroNur / Almanya 0

Yeni Asya’nın yaptığı iş; manevî bir cihaddır… Manevî cihadda yalan yanlış olmadığı gibi zorlama, dayatma ve güç de yoktur… Yeni Asya’nın yaptığı iş; doğruları dile getirmektir… Doğruları ancak doğru olanlar dile getirebilir… Ki doğrudan ve […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risâle-i Nur okumalarında mükemmellik ve kalite

17.02.2017 Yeni Asya 0

Risale-i Nur okumalarında halis bir niyetin, gayretin, sabrın ve devamlılığın içerisinde okumalarını devam ettirenler; Risalelerdeki Kur’ânî, imanî, İslâmî, içtimaî mevzuların anlaşılmasının, anlamalarının her an, bugün yarın değişeceğini, gelişeceğini ve neticeleneceğini hiçbir zaman akıldan çıkarmamalı ve […]

BASINDAN SEÇMELER

“Ot” olma bahtsızlığı veya bahtiyarlığı

03.02.2017 Yeni Asya 0

Bir ümidin, emelin, gayenin, hedefin ve bir idealin peşinde olmak; istikbali, geleceği, âtiyi garantileyebilmek. Ya da sabit bir kayanın, taşın üzerinde bir ot olmak… (gerçi üçü de kendisine göre kıymetli ve vazifedardırlar.) Yani insanlık itibariyle […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Bugünlerde neden daha fazla Risale okunmalıdır?

01.02.2017 Yeni Asya 0

Evet şimdi sadâkatin, ihlâsın, metanetin ve sebatın zamanıdır. Peki ne ile ve nasıl?… Bütün bu umdelerin hepsinin geçtiği ve elde edildiği tek bir tezgâh vardır: Okumak, bilmek ve öğrenmek…. Bu günler iman kalesinin içten ve […]

BASINDAN SEÇMELER

Ahirzamanda dâvâ insanı!..

25.01.2017 Yeni Asya 0

Zaman ahirzaman olmakla birlikte, zamanın hızı da ahirzamana uygun, mütenasip bir şekilde tahakkuk ediyor… Ümidin atına, şevkin süvarisine, yükün gayret ve himmetine çok dikkat ederek mahall-i maksudumuza doğru hareket etmemiz ve gitmemiz icap ediyor… Ahirzaman […]

BASINDAN SEÇMELER

Dinlemek ve büyük bir adım atmak

22.01.2017 Yeni Asya 0

Evet, Risale-i Nur okumalarından ve okuyucularından bahsederken elbette dinleyicilerinde bir hakkı var, onlara da orada bir söz vermemiz gerekiyor… İyi bir ders dinleyicisinin en büyük özelliği dersi yapanı değil, yapılan dersi dikkatlice dinleyebilmesidir. Dinlemekteki marifet […]