SÜLEYMAN KÖSMENE

Leyle-i Regaib rahmetle geliyor

30.03.2017 Süleyman Kösmene 0

BU GECE DUÂLAR REDDOLUNMAZ Dün Recep ayı girdi. Bu gece ise, Recep ayının ilk Cuma gecesi. Bu gece Regaip Gecesidir. Bir de müjde: Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Şu beş gecede yapılan duâlar geri çevrilmez. […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Bediüzzaman’ın dilinden yüz yılın faciası

28.03.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual: Sünuhatta geçen “Lazım-ı mezhep, mezhep değil; belki muahez değil.” Cümlesini ve konu ile irtibatını açar mısınız?” Kaya Ramada Otel’de Hukuk ve Adalet Manifestosu Öncelikle şunu ifade edeyim ki, Risale-i Nur Enstitüsünün düzenlediği 12. Risale-i […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Tebliğ, tecdit ve mücedditlik üzerine

27.03.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual: Tebliğ ve tecdid kavramlarını açıklar mısınız?” TEBLİĞ MEFHUMU Tebliğ, kelime olarak ulaştırmak, bildirmek, haberdar etmek demektir. Dinî bir terim olarak ise dinin emir ve yasaklarını bilen kimselerin bilmeyen kimselere ulaştırması demektir. Tebliğ vazifesi başlangıçta […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Bediüzzaman, Türkiye gündeminde

25.03.2017 Süleyman Kösmene 0

Her Fırsatta İlanat Önce menhus darbe fitnesiyle ilişkilendirildi, oradan karartılmaya çalışıldı. Tutmadı. İlahiyatçı hocalar eliyle bütün cemaatlere fitne pisliği sıçratılmak istendi. Allah’tan tutmadı. Fakat zihinlerde bir mugalâta kalmasın… Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri seksen yıldır mahkemelerde […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Uhrevî ortaklıkta manevî bereket

20.03.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual : “İhlâs Risalesinde geçen iştirâk-i amâl-i uhrevî hakikati ve bu hakikat için verilen ‘iştirak-i emval’ örneğinde zararlardan bahsediliyor. Burayı açar mısınız?” Dünya Ortaklığında Riskler Var Üstad Hazretleri iman hizmetinde büyük bir havuza işaret ediyor […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Risale-i Nur’da kudreti anlatan kanunlar

28.02.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual: Şu paragrafı açıklar mısınız? “İşte, kudret-i İlâhiye, zatiyedir; öyle ise, acz tahallül edemez. Hem, melekûtiyet-i eşyaya taallûk eder; öyle ise, mevani tedahül edemez. Hem, nispeti, kanunîdir; öyle ise cüz, külle müsavi gelir ve cüz’î, […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır

23.01.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Bediüzzaman neden siyasetli bir cemaat kurmamıştır? Siyasetin parlak başarısından güç alsaydı Risale-i Nurlar daha fazla neşrolmaz mıydı?” “İhlâs” Bizi Siyasetli Cemaat Olmaktan Men Ediyor Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır ve siyasetli bir cemaatin kuvvetine […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Said Nursî’yi anlamak bu mudur?

20.01.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Bu günlerde, Cumhurbaşkanının Balıkesir’de bir törende “Eski hal muhal; ya yeni hal, ya izmihlâl!” dediği konuşması yayılıyor. Üstad Hazretleri bu sözü istibdattan meşrûtiyete geçerken söylememiş midir?” Çağdaş Bir Anayasanın Temel Unsurları Risale-i Nur’da Vardır […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

İyilik iyilik getirir, fenalık da fenalık

10.01.2017 Süleyman Kösmene 0

Sual : “Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl tanırsa ben onunla öyle muamele ederim.” Hadisini nasıl anlamalıyız?” KÖTÜ İNSAN YOKTUR Hüsn-ü zan içimizde beliren umut, dua, niyet, müspet çizgi ve iyimserliktir. Safderun iyimserlik değil; adem-i […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Afla gelen bir fetih: Mekke’nin Fethi

02.01.2017 Süleyman Kösmene 0

Mekke’nin Fethi Mekke’nin fethedildiği günlerin sene-i devriyesinden geçiyoruz. Onlar şehirleri fethetmeden önce gönülleri fethediyorlardı. Şehirlerin fethi, gönüllerin fethinin bir neticesiydi. Mekke’nin fethi de öyle oldu. Önce Hudeybiye süreciyle gönüller fethedildi. Ardından Mekke! Mekke’nin fethi affıyla, […]

SÜLEYMAN KÖSMENE

Bediüzzaman kimleri kabul ediyor?

29.12.2016 Süleyman Kösmene 0

Sual : “Üstad Hazretlerinin “Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum” sözünü nasıl anlamalıyız?” TAŞ YERİNDE AĞIRDIR Bu sözler, azamî ihlâs ve mahviyet prensibinin bir tezahürüdür. Bizim bu cümleden çıkaracağımız ders, hayatta ne tür bir […]