Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Kurbanlık alımlarında dikkat edilecek hususlar

03.11.2011 Süleyman Kösmene 0

“Kurban” rumuzlu okuyucumuz: “Kurban kesmenin faziletleri nelerdir? Kurbanlık alımlarında nelere dikkat etmeliyiz? Hangi cins hayvanlar kurban edilir? Kurban çift ortaklı değil, tek ortaklı olur deniyor. Doğru mudur? Kurbana engel kusurlar nelerdir?”

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Kurbanın hükmü nedir?

02.11.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü yeten insanları da caydıracak şekilde hükümler ileri sürüyorlar. Doğrusu nedir?” Muktedir olan kimse için Kurban Bayramında kurban kesmek […]

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Kurbanlıklar görücüde

01.11.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Kurbanlık alırken, hayvan kesildikten sonra işkembesi, bağırsağı, ayağı, derisi, kellesi hariç olacak şekilde, safi eti ve kemiği (karkas eti) tartılarak fiyatı belirlenmek üzere kurbanlık alım ve satımı yapılıyor. Böyle bir alışveriş usulüyle kurban almak […]

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Tedbir ve deprem

31.10.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Deprem vesilesiyle düşündüm: Tedbir bizden, takdir Allah’tan; bu tamam. Fakat iki tedbir çatışırsa… Meselâ evimizi sıkı sıkıya kapayıp kilitlediğimiz bir zamanda deprem gelirse ve kapıyı kilitlememiz dolayısıyla kaçıp kurtulmaya fırsat bulamamış isek bu duruma […]

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Tevekkül tedbiri gerekli kılar

27.10.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Tedbir kazayı ve belâyı def eder mi? Tedbirde ölçü ne olmalıdır? Meselâ evimize bir kilit takmamız normal midir? Yoksa iki kilit, çelik kapı, alarm gibi bilumum tedbirleri aldıktan sonra mı tevekkül etmeye hakkımız vardır?”

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Allah’ın ‘Ezel’ sıfatı

25.10.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Allah’ın (cc) ezeliyetine inanıyorum. Fakat Cenab-ı Allah insanlığı ve dünyayı yaratmadan evvel ne vardı veya ne yapıyordu? Kâinatın ömrü on beş milyar yıl ise, yirmi milyar yıl evvel ne vardı ve Allah ne yapıyordu? […]

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Unutmayalım; Ahiret hesabına yaşıyoruz

22.10.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Evli erkek veya kadının zina yapması veya zinaya yaklaşması hâlinde nikâhları gider mi?” Zina yapmakla veya zinaya yaklaşmakla veya başka bir “kebâir” işlemekle dinen nikâhın gitmesi veya kalması arasında hiçbir ilişki yoktur. Şirk unsuru […]

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Tevhid lisanları

20.10.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Mesnevî-i Nuriye’de (s. 36’da) geçen elli beş lisan nedir?” Bedîüzzaman’a göre, âlem büyük bir kitaptır. Bu büyük kitabın her birimi, bütün yazılarıyla, fasıllarıyla, sayfalarıyla, satırlarıyla, cümleleriyle, harfleriyle, Allah’ın varlığına ve birliğine şehâdet etmektedir. Kâinat […]

No Picture
SÜLEYMAN KÖSMENE

‘Tesadüf’ kelimesinin kullanımı

19.10.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Kâinatta tesadüfe yer olmadığını Risâle-i Nûr’dan öğreniyoruz. Tesâdüf kelimesini günlük dilimizde hangi hallerde ve nerelerde kullanabiliriz? Bunun fıkhî bir ölçüsü var mıdır?” Tesâdüf kelimesi lügatte “rastlantı, rast gelmek, kendiliğinden olmak ” mânâlarını ihtiva eder. […]

Image
SÜLEYMAN KÖSMENE

Emanette emin olmak

18.10.2011 Süleyman Kösmene 0

Sual: “Sıklıkla yaptığımız ‘Ya Rab, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl’ duâsından murad nedir? Emanette emin kılınmak nasıl bir taleptir?” Öyle bir emanetler yumağına sarılmışız ki… Bize ait hiçbir şey yok!

1 2 3 51