NURDAN KATRELER

Hakikî zevk ve saadet yalnız imandadır

Eğer mahpus, zulmen mahkûm olmuş ise, farz namazını kılmak şartıyla, herbir saati bir gün ibâdet olduğu gibi, o hapis, onun hakkında bir çilehâne-i uzlet olup, eski zamanda mağaralara girerek ibâdet eden münzevî sâlihlerden sayılabilirler. Eğer […]

NUR HABERLERİ

Şevkin kaynağı okuma programları

29.01.2017 Yeni Asya 0

Gençlik kıymetli ve zevkli bir nimet. Kıymettarlığı ile beraber zorlu bir hayat dönemi. Hissiyatların ve taşkınlıkların olabileceği zaman olmasından pek çok vartaları da var. Bu nimetin aklı ve kalbi yerinde bir mü’min olarak ahiret ticaretlerine […]

RİSALE-İ NUR IŞIĞINDA

Risale-i Nur okumaları; hazlar, lezzetler, zevkler

11.01.2017 Yeni Asya 0

Asrımızın imansızlık hastalığı, gafleti, tembelliği, sefaleti karşısında; bunların hepsine karşı asrın hastalıklarının ilâcı, devası olan muhteşem Kur’ân tefsirleri Risale-i Nurların okunması, anlaşılması ve bilgilerinin elde edilebilmesi için ne kadar takip edilecek yol ve taktikler, usûller […]