Adsız kahramanlar ve özellikleri

Image

Her alanda ve her işinde, her hareket ve tavrında dobra dobra bir iman ve Kur’ân hizmeti anlayışı taşıyan…

Tâbi olduğu önderinin Kur’ân ve sünnete dayanan metotlarını örnek alarak, şahsî, ailevî ve toplum hayatını ona göre tanzim eden…

Müsbet hareket düsturları içerisinde, dosdoğru, sade, temiz ve dürüst bir hayat yaşayan…

Aksiyoner, hareketli, gayretli, Allah rızasını hedefleyen bir hamiyet ve cehdle günlerini değerlendiren…

Aile fertleri başta olmak üzere, akrabalarıyla, komşularıyla, dostlarıyla ve hemcinsleriyle, medenî münasebetlerin yanında onlara yönelik faydalı münasebetler kurabilen…

Afâkî boyutlar yerine nefsini ve ferdleri baz alarak iman ve Kur’ân nurlarını ümitle seslendiren…

Ehl-i imanın tamamıyla susturulmaya çalışıldığı bir zamanda, susmadan her yönüyle şeâir-i İslâmiyeyi yaşamayı ve yaşatmayı devam ettirme sevdasında olan…

Güzelliği, doğruluğu, samimiyeti, ciddiyeti yaşayan ve yaşatma gayretinde olan…

Teknolojinin bütün imkânlarını kullanarak, özellikle de matbuât lisanıyla iman ve Kur’ân hakikatlerini susmadan seslendirmeye çalışan…

İktisadı, tasarrufu, sadeliği, paylaşımı ve makul aklı kullanıp savunan…

Nurlara ve Üstada her yönüyle sadakat ve teslimiyetle bağlanıp çağın gereklerine göre hareket eden…

Demokrasiye ve demokratlığa, cesaret ve medeniyete, adalet, hak ve hukuka sürekli sahip çıkıp savunan…

Sosyal, siyasî, kültürel, içtimâî faaliyetlerle, toplumun önünü açmaya çalışan…

Dâvâ arkadaşlarıyla samimane ve müfritâne irtibatı hiç gündeminden çıkarmayan…

Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve samimiyeti, hasbîlik ve sadeliği hiç terk etmeyen…

Nezaket ve inceliği, anlayış ve hoşgörüyü bir hayat tarzı haline getiren…

Kâinatta var olan bütün varlık, vasıta ve sebebleri, onları yaratanın gösterdiği amaçlar doğrultusunda kullanan ve kullanılmasını savunan.

Ehl-i imanın birlik ve beraberliğinin önemini ve buna götürecek yolları temine çalışan…

Kimseye kini ve garazı olmayan…

Nur hakikatlerini hiçbir dünyevî maksada âlet etmeyen…

Gerektiği zaman doğruyu ve hakkı en yüksek perdeden dillendiren…

Şahsî mizaç ve huylarını Kur’ânî esaslara ve iman dâvâsına gölge yapmayan ve karıştırmayan…

Kur’ân, Sünnet ve Risâle-i Nurlar konusunda, nefsine değil oradaki hakikatlere ayna olmaya çalışan…

Hizmet konusunda kendinden ziyâde, inananlar başta olmak üzere, insanlığa hizmeti öne çıkaran…

Dâvâsı ve toplum için çok şeylere katlanmaya hazır olan…

İnandığı mukaddesler için fedakârlık ve tahammülün en zirvelerini zorlayan…

Bütün bunları icra eden birilerine ne ad verilir?

En zor şartlarda çözüm üretme becerisi gösterebilen…

Her türlü menfîlik ve haramdan uzak yaşamayı hayatının bir parçası haline getiren…

Semâvîliği, arzîliğe daima tercih eden…

Maddî ve şahsî menfaat yerine, mânevî ve toplumun menfaatini öne çıkaran…

Böyle birilerini tanıyor musunuz?

Bu örnek insanlar yaşadı mı?

Her gününü hizmet heyecanıyla yanıp tutuşarak yaşama gayreti içinde geçiren… vb.

Hâlâ bu güzel örnekleri tam olarak yaşayan insanlar var mı?

Varsa onlara karşı bir vazifemiz var mı?

Bunlara karşı bize düşen nedir?

Onlara selâm olsun!

Nefsimizi bunlara ikna edebilme şansımız nedir?

Rabbim, lâyık olanlara nasip ve müyesser etsin inşallah. (Âmin)

TAZİYE: Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi muhterem Yakup Erdoğan’ın ağabeyi Servet Erdoğan ve Dış Haberler Müdürümüz Mustafa Özcan’ın babası Ahmet Özcan’a Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret, yakınlarına, dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*