Ahirzamanda dâvâ insanı!..

Zaman ahirzaman olmakla birlikte, zamanın hızı da ahirzamana uygun, mütenasip bir şekilde tahakkuk ediyor…

Ümidin atına, şevkin süvarisine, yükün gayret ve himmetine çok dikkat ederek mahall-i maksudumuza doğru hareket etmemiz ve gitmemiz icap ediyor…

Ahirzaman insanının iman, Kur’ân ve İslâmiyet dâvâsı; en şiddetli, en büyük, en geniş, en mesuliyetli ve en hızlı sür’atli bir dâvâdır… Bu dâvâda okuyan, meselesini bilen, dâvâsını öğrenen ve öğreten ve tam teşekküllü , müştemilatlı bir şekilde zamanında, yerinde ve hızlı olarak hareket edenler kazanabilir, muvaffak ve muzaffer olabilir…

İman ve iman kurtarmak dâvâsı havfı, korkuyu, tembelliği, çekinmeyi, ertelemeyi, gafleti, ötelemeyi, yeisi, ümitsizliği ve karamsarlığı sevmez, istemez ve kaldırmaz…

İman, Kur’ân ve İslâmiyet dâvâsının dâvâlıları muhakkak bir surette iman hakikatlerini tam elde etmek ve hayata geçirerek yaşayabilmelidirler… Ümidini kırmadığın, korkmadığın, tembelliğe ve gaflete düşmediğin gibi; kimseleri de korkutmayacaksın, ümitsizliğe sevk etmeyeceksin, tembellik döşeğine atmayacaksın ve inkisar-ı hayale uğratmayacaksın…

İman ve Kur’ân dâvâsında bir ve beraber olanların daima saflarını sıkı tutmaları; vahdeti, birliği, beraberliği çalıştıkları kudsî dâvâ ve manalar için canlandırmaları gerekmektedir…

Bu kudsî dâvâda kendisini tahkiki imanla teçhiz eden ve hayatında iman hakikatlerini yaşayabilme başarısını gösterenlere; bütün dalâlet, sefahat ve ehl-i ifsad komiteleri sataşsa, bütün şer orduları hücum etse bir halt edemezler… İnşaallah…

Kendi dâvâsını iyi öğrenen, okuyan, anlayan ve anlatan adamın tek dayanağı ve kuvveti Rabbi Zülcelâline olan kuvvetli ve sarsılmaz imanıdır… Böyle bir adam başkalarının eksiklikleriyle, noksanlıklarıyla, hatalarıyla ve safsatalarıyla uğraşarak kıymetli vaktini zayi edemez ve etmemelidir de….

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*