Ailede bir hayat düsturu: İstişare

Sosyal psikologlar zamanımıza “Ben asrı” diyorlar. Herkesin “ene”lerinin ön plâna geçtiği “Önce ben” dediği günümüzde görülen o ki ortak noktaları bulmak ve uzlaşma sağlamak hayli zor.

İÇ İÇE GEÇEN DAİRELER

Manevî dünyanın en küçük dairesi olan kalp dairesine danışılmadığı için sayısız evham ve şüpheler kişiyi kıvrandırıyor. Aileyi ilgilendiren problemler ev ortamında sağlıkla konuşulmadığı için bütün dünyada bu kurum tahrip oluyor, dolayısıyla toplum hayatında da problemler bitmiyor. En geniş daire olan toplumlar arası ilişkiler de bu silsileden farklı değil.

Eğer sakin ve soğukkanlı bir şekilde, önyargısız, samimî, problemlere çözüm bulunmaya çalışılsa hem iç dünyalar, hem aile hayatı, hem toplum hayatında fırtınalar daha kolay atlatılacak. Depresyon, anksiyete, stres, şiddet, sakinleştirici kullanımı belki daha azalıp, aile danışmanları, psikoterapistler, psikologlara belki daha farklı konularda ihtiyaç duyulacak.

HUZURUN NEBEVÎ ANAHTARI: İSTİŞARE

Dengeli bir iç dünya, sağlıklı bir aile ve toplum hayatının anahtarını son peygamber olarak Efendimiz (asm) veriyor aslında. Bu nebevî metodun adı: İstişare.

Peygamber Efendimiz (asm) hakkında vahiy inmeyen dinî ya da dünyevî hususları sonuçtan etkilenecek olan kimselerle istişare ederdi. Bu onun önemli bir özelliğiydi.

Kızlarını evlendirirken hem Hz. Hatice (ra) hem de kızlarıyla istişare etmişti.

İlk vahiy geldiğinde Hz. Hatice ile istişare etmiş, neticede beraberce Hz. Varaka’ya giderek ondan bilgi almışlardı.

Fetih Sûresi’nin nüzulüne sebep olan Hudeybiye Anlaşması sürecinde hanımı Ümmü Seleme (ra) ile istişare yaptı.

Hz. Ayşe’ye iftira atıldığında, hizmetçisi ve Zeynep Binti Cahş ile istişare etmişti.

Onun hayatındaki istişare örneklerini çoğaltabiliriz. Ebû Hureyre: “Resulullah’tan (asm) daha çok, ashabı ile istişare eden bir kimse görmedim” der.

KUR’ÂN’DA İSTİŞARE ÖRNEKLERİ

Kur’ân-ı Kerîm’de de kadınlarla ilgili istişare örnekleri vardır: Hz. Şuayp’ın (as) kızlarının görüşleri doğrultusunda Hz. Musa’ya (as) vazife teklif etmesi, Saba Melikesi Belkıs’ın komutanlarıyla yaptığı istişare, çocuğun emzirilmesi meselesinin boşanan kadınla istişare edilebileceği, bebeğin sütten kesilmesi konusunda anne babasının meşveret etmeleri buna misal verilebilir.

Konusunda liyakat ve bilgi sahibi olan kadınlar ve erkekler aynı zamanda istişareye de lâyık kişilerdir.

HÜLÂSA

Kadın ve aile ile ilgili konularda yaşanan problemlerin bütün dünyada gündemden düşmediği zamanları yaşıyoruz. Aile hayatının vazgeçilmez bir prensibi olarak dinimizdeki meşveret konusunu ciddî hayata geçirmek mü’minlerin vazifesi.

Meşveretin mü’minlerin vasfı olarak tanımlanmasının sayısız hikmetlerinden biri bu olsa gerek!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*