Antalya okuma programı notları

Haftasonu Antalya’da yapılan okuma programındaydık. Oradaki hizmet kahramanlarının yanı sıra, İstanbul, Gebze, Afyon, Konya, Denizli, Burdur, Isparta, Rize, Trabzon, Samsun, Van ve Erzincan’dan katılan okurlarımızla külliyattan bazı konuları mütalâa ettik.

Program hem o bahislerin daha iyi anlaşılması, hem de Üstadın ısrarla vurguladığı ve bilhassa yaşadığımız süreçte daha da önem kazanan müfritane irtibat manasının tahakkuku açısından son derece istifadeli oldu.

Müceddidlik ve Mehdiyet, Risale-i Nur’da lâhikaların yeri, Divan-ı Harb-i Örfî şerhi ve Ayetü’l-Kübra ışığında sema, yer, su bahisleri üzerinde sunumlar ve müzakereler yapıldı.

Hadiste haber verilen müceddidlik manasının çağımızdaki mâsadakı olan Bediüzzaman ve Risale-i Nur’un mesajları, günümüz şartları ve insanlığın eriştiği idrak seviyesi muvacehesinde yeniden değerlendirildi.

Yazarımız Hasan Güneş, gazetemizde dizi olarak yayınlanan ve kitaplaşması da istenen Divan-ı Harb-i Örfî şerhinin özetini takdim etti.

Ali Demir, Üstadın “Yirmi Yedinci Mektup medresesi” olarak tavsif ettiği lâhikaların külliyattaki yerini ve önemini vurguladığı sunumunda, son derece dikkat çekici ve manidar açılımlar getirdi.

Coğrafya uzmanı ve yazarımız Durmuş Ali İnci, Ayetü’l-Kübra’nın giriş faslından yola çıkarak paylaştığı tefekkür yolculuğunda katılımcıları, ülfet perdelerinin gerisindeki heyecan verici hakikatler arasında dolaştırdı.

Yeni Asya’nın ilk Yaziişleri Müdürü Sabahaddin Aksakal’ın Kirazlı Mescit’te Zübeyir Ağabeyle tanışıp hizmete dahil olma ve Kutlular Ağabeyle birlikte Yeni Asya’nın kuruluşunda görev alma serencamına ilişkin hatıralarını anlattığı bölümler de programa ayrı bir renk, çeşni, letafet ve heyecan kattı.

Bu sunumların olabildiğince yayılması için mümkün olan her mahalde yapılması lâzım.

Farklı sebeplerle nazarların dağıldığı; dikkatlerin gereksiz, hattâ zararlı konulara çevrildiği; maksatlı algı operasyonları ve fitnelerle zihinlerin bulandırılmaya çalışıldığı bir ortamda iman hakikatleri ve onlarla bağlantılı ölçüler ekseninde bir gündemi öne çıkarıp gayretleri onda yoğunlaştırmak için.

Enerjimizi tamamen hizmete odaklamak için de.

Antalya programına emek ve katkı verenlerle tüm katılımcılara teşekkür ve tebrikler.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*