“Arapça biliyor musun ki, Kur’ân’ı anlayasın?”

Kur’ân’ın yalnız kısa bir meali/tercümesiyle iktifa edenler “düşünüp akıl erdirmeyi” nasıl anlıyor? Nasıl anlamalıdır?

“Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’ân kıldık, yaptık.”1

“Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.”2

Meali böyle olan bu âyetlerden kimileri, okur okumaz “pat” diye anlayacağız anlamını çıkarıyor.

Ve şöyle lanse ediyor:

“Kur’ân anlaşılmak üzere herkes için inmedi mi, öyle ise herkes anlar!”

Grameri, dilbilgisini öğrenmeyen, edebî san’atları bilmeyen, basit şiiri bile anlayamaz, nerede kaldı Kur’ân’ı anlamak, açıklamak!

Her lisanın olduğu gibi nahiv, kaidelere bağlı olan Arapça’nın da grameri/dilbilgisi vardır. Buna sarf ve nahiv denir.

Sarf ilmi kelimenin nasıl ve nereden türediğini, türetildiğini öğretir.

Nahiv (nahv) cümle kurmayı, kaideleri, prensipleri öğretir. Arapçayı öğrenmek isteyenin herkesin mutlaka öğrenmesi gereken, kelime köklerini ve türevlerini öğreten bir ilim dalıdır.

Evet, sarf kelime ve harfin nereden dönüştürüldüğünü, türetildiğinden bahseder. Nahiv ise, kelime ve cümlenin dizilişinden bahseder.

Kur’ân ve hadisi anlamak, mânâ çıkarmak isteyenler için sarf ve nahiv ilimlerini Arapça grameri, dilbilgisini öğrenmek mecburiyetindedirler. Bu onlara farzdır.

Aksi halde ya geniş açıklamalı bir meal veya “akla, mantığa, izah ve ispata dayalı bir tefsir” okumak zorundadır.

“Herşeyi Kur’ân ve Sünnet’ten öğreneceğiz tefsirlerden değil!” iddiasında bulunanlara sorulacak basit sual şudur: “Kur’ân’ın dili olan Arapça biliyor musun?”

Öteden, beriden, kulaktan dolma bilgilerle veya mealden okuyarak, “Ben de Kur’ân’ı anlarım, ben de mana veririm!” iddiası ne kadar amice, ne kadar cahilcedir?

Bu gazetelerin “sağlık” köşelerinden veya bazı “tıp” kitaplarını kendi kendine okuyarak, muayene, hastalıklara teşhis, hastaları ameliyat etmeye ve reçete yazmaya benzer!

Dipnotlar:
1- Zuhruf Sûresi, 3.
2- Yusuf Sûresi, 2.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*