Atatürk’e, ister oku, ister okuma!

Yine aynı terane, yine aynı çatlak sesler. “26 Ağustos Cum’a günü, camilerdeki hutbede, niye Atatürk anılmamış? Niye dua edilmemiş?” Biz, aynı teraneyi, geçen seneki 29 Ekim’de yapanlara, bu sütunlardan ” niye dua edelim ki?” diye bir makale yazmıştık. Onu da, yeri geldiği için, tekrar buraya alacağız inşâallah!

Yahu, M. Kemal, İsläm dinini kaldırmaya, yok etmeye çalışmıştır. Bu, belgeleriyle sabittir. Eeee… böyle birini, niye hutbede bahsedilip, dua edilsin ki? Haaaa sen okuyorsan oku, okumuyorsan okuma! Orası bizi alâkadar etmez! Sen ister tap, ister tapma, orası da bizi alâkadar etmez! Ama milleti zorlayıp, germeye çalışırsanız, biz de buna karşı çıkarız.

Evet, geçen seneki makalemizle devam edelim: {Bir defa, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ifadesiyle; “Hutbe makamı ise, ahkâm-ı İlâhiyenin (Allah’ın hükümlerinin, emirlerinin) tebliği (açıklanması) için ittihaz edilmiş (kabul edilmiş) bir makamdır…” Böyle bir yer, böyle bir makamda, Atatürk’ten niye bahsedilsin ki?

Bakalım, bahsedilmeye matuf, neler söylemiş Atatürk:

“…Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. M. Kemal (Kaynak: Söylev ve demeçler, cilt 1, s 389. (1 Kasım 1938′deki son meclis konuşması)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Kralların ve padişahların istibdadına, dinler mesnet olmuştur. M. Kemal (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, s 30.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir. (Kaynak: Atatürkün emriyle liselerde okutulan tarih kitabı (1938), 2. cilt)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Gerçekte dinleri konusunda halkın hiçbir fikri yoktur, din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık emellere kör bağlılıktan başka birşey değildir. M. Kemal (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur. M. Kemal (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Natür (Tabiat) insanları üretti, onları kendisine taptırdı da… M. Kemal (Kaynak: Atatürkten Düşünceler, Derleyen: Prof. Enver Ziya)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Çünkü malumdur ki, insan tabiatın mahlukudur. M. Kemal (Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

Ali Kılıç (İstiklal mahkemeleri başkanı) anlatıyor: “Meclise geldik. Bir de müezzin geldi. Müezzin ezan okudu. Meclis kapısından içeri girdiğimiz zaman Atatürk’ün önüne, sırmalı elbiseler giyinmiş bir imam dikildi. Atatürk ne istediğini sordu. İmam ellerini kaldırarak: “Dua etmeden girilmez!” dedi. Atatürk, “Bu vatan, askerin süngüsü ile kurtarıldı ve bu meclis onun gayretiyle kuruldu. Yoksa senin duanla değil! Çekil oradan!” dedi ve imamı eliyle iterek meclise girdi.” (Kaynak: Kemal Arıburnu, Atatürkten Anekdotlar-Anılar)

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra Türk milletinin milli rabıtaları gevşedi; milli hisleri ve heyecanı uyuştu. Bu pek tabii idi. Çünkü Muhammed’in kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde, bir arap milleti siyasetine müncer oluyordu. M. Kemal (Kaynak: Medeni bilgiler ve Atatürkün El Yazmaları, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s 364-365)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapmazsak, başka hiçbir zaman yapamayız.

M. Kemal (Kaynak: Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası; Emre Yayınları, Aralık 1991, s 165.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“İnsanlar ilk devirlerinde pek acizdi. Kendilerini koruyamıyorlar, hiçbir hadisenin de sebebini bilmiyorlardı. Kendilerini koruyacak bir kuvvet aradılar. Nihayet insanlık vicdanında bir kuvvet yarattı. O da işte Allah’tır. Herşeyi ondan beklediler, ondan istediler. Hastalıktan, felaketten korunmayı hep Allah’larından istediler. Fakat modern çağlarda insan herşeyi Allah’tan beklemedi. Ancak toplumdan bekledi. Her şeyin koruyucusu insan cemiyetidir. Bizi koruyan, refah içinde yaşatan toplumdur.

M. Kemal (Kaynak: Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 1932, s 305.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Masum ve cahil insanları, yüzlerce Allah’a taptırmak veya Allah’ları muayyen gruplarda toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek, siyasetin doğurduğu neticelerdir. M. Kemal (Kaynak: Türk Tarihinin Ana Hatları, 1930, Devlet Matbaası, s 220-221 )”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“İnsanlar, kurtçuklar gibi sulardan çıktılar en önce… İlk ceddimiz balıktır. İşler daha daha ilerledikçe o insanlar, primat zümresinden türediler. “Biz maymunlarız”; düşüncelerimiz insandır. M. Kemal (Kaynak: Ruşen Eşraf Ünaydın, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları, s 53.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Muhammed, iptida ( ilk başta) Allah’ın resuluyüm diyerek ortaya çıkmamıştır, bunu düşünmemiştir. Bu düşünce, senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur. M. Kemal (Kaynak: Nokta Dergisi, 17 Kasım 1985)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Muhammed’in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok eski rivayetler vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kuran ayetinin ne olduğu malum ve belki de mazbut değildir. Kuran sûreleri Muhammed’e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde, birdenbire bir taraftan inmiş değillerdi. Muhammed’in söylediği sûreler, uzun bir devirde dini düşüncelerinin ürünü olmuştur. Muhammed, bu sûrelere birçok çalıştıktan ve incelemeler yaptıktan sonra edebi şeklini vermiştir. M. Kemal (Kaynak: Afet İnan, Atatürkün El Yazmaları, 2000′e Doğru Dergisi, 8. Sayı, s 15-16.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Türk milleti, bir kelimesinin manasını bilmediği halde, Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. M. Kemal (Kaynak: Medeni Bilgiler, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s 364-365.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar. Onun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız.(Kaynak:İstanbul, Tekin Yayınevi, 1990, s 83-84.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

“Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir, adeta halkı bir kapana kıstırırlar. M. Kemal (Kaynak: Andrew Mango, Atatürk, s 447.)”

Dediği için mi bahsedilseydi?

Ha, söyleyin bakayım, hangi sözü için bahsedilseydi dua edilseydi?

Yahu, bırakın milletin yakasını! Bırakın camiiye ayar vermeyi, emretmeyi. Sizin başka işiniz mi yok? Bu satırlardan, kaç defa yazdık. 5816 arkasına saklanarak, millete dayatmalardan vaz geçin. Kendiniz ne yaparsanız, nasıl taparsanız, serbestsiniz. Ama milletle uğraşmayın artık!

Zaten, bu mevzuuda, bizzat M. Kemal’ in talimatlı imzası olan, bir belge de mevcud. İşin garibi, gûya lâiklik var. Din devlete, devlet dine karışmayacak. Ama gel gör ki, din devlete hiç karışamazken, devlet, elini dinin içinden hiç çekmemiş.

Atatürk

Benzer konuda makaleler:

11 Yorum

 1. Adam hiç bir zaman islamiyeti, peygamberi Hz. Muhammedi (asm) ve Kur’an Kerimi övememiş hatta hakaret etmiş camilerde övülmesini kendisi istemiyor şimdi bazı meczuplar hutbelerde bahsedilsin fatihalar okunsun istiyorlar, aslında maksatları farklı, müslümanlara baskı ve şantaj yapmak. Rabbim fırsat vermesin bu kötü niyetlilere.

 2. Teşekkürler,tebrikler Osman abim. Sizin gibi kahraman ve fedakar abilerimiz olmasa bu işler ortada kalacak. Hakaret etmeden ne güzel ifadelerle mevzuyu işlemişsiniz. Hem de, adamın kendi sözleriyle…

 3. Osman Zengin ağabeyim eline sağlık yüreğine sağlık çok yerinde bir paylaşım olmuş.
  Sağlam kaynaklarla her şey çok aşikar yazmışsınız M.kemalin sadece İslam dinine değil, din konusunda bütün dinlere karşı olduğunu bu kadar sözlerinin birarada sizin yazınızda öğrendim.Çok doyurucu çok net çok etkili bir çalışma olmuş sizi tekrar çok tebrik ediyorum varolasın abim

  • Allah razı olsun. Şimdilerde en büyük sıkıntımız dinin siyasete alet edilmesidir. Siyaset uğruna dini milli değerlerimiz çok yıpratıldı. Bu duruma tepki olarak da maalesef Kemalizm kuvvetlendi. Herkes dindar bir M Kemal portresi üzerinde kemalizme sahip çıkar oldu. Bu yüzden M.Kemal’in ve Kemalizmin gerçek yüzü gizlendi. Siz gerçek mahiyetini bir defa daha ortaya koydunuz teşekkürker

 4. Osman kardeşim güzel derleme ve bilgilendirme. Gayretinizi teşekkür ederim.

 5. Allah sizden razı olsun Osman ağabey. Hakikaten işin aslını belgeleri ile çok güzel özetlemiş oldunuz. Rabbim yüreğinize ve kaleminize sağlık, güç ve kuvvet versin. Âmin!

 6. En sondaki belge de gösteriyor ki; bizzat kendisi hutbede isminin anılmasını istemiyor; dine inanmadığını açıkça ifade eden bir adam dinin tebliğ yeri olan camilerde isminin anılmasını niye istesin ki!?

 7. Osman ağabey kalemine kuvvet ve zihninize sağlık diliyorum. Yüz küsür senedir enjekte ediliyor. Ona dua istiyenlerin hala beyin uyuşukluğu tesirini gösterdiğinden ne dediklerini sağlıklı söylüyemiyorlar

1 Geri Dönüşüm

 1. Çocuklar babanız öldü, okul tatil, haydi evlerinize!.. | EuroNur · SaidNursi.de

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*