Avustralya’daki Nur ve İslâmî faaliyetler

Dünyanın en uzak ve doğu noktasındaki, tek kıt’a, tek devlet olan bu dev adada ikinci haftamıza girdik. Bu çok hızlı ve yoğun programımızda gece gündüz bizi hiç yalnız bırakmayan ve her türlü ihtiyacımızı en ince teferruatına kadar karşılayan böyle samimî ve candan bir cemaatin arasındayız. Bu yazımızda siz dostlarımıza Avustralya genelindeki Risâle-i Nur hizmetleri ve İslâmî faaliyetlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle de Türkiye’de bile sahip olamadığımız muhteşem ve geniş bir külliyeyi—ağırlıklı olarak—nazarlarınıza vermek istiyorum.

1968 yılında bu kıt’aya “çalışma, işçilik” amaçlı başlayan göç, Risâle-i Nur Talebelerinin de “hizmet faaliyetlerinin” başlamasına vesile olmuş. Zaman içerisinde sadece ders yapmayla sınırlı olan bu kudsî faaliyetler, 1975 yılında yerleşik dershane açma konumuna gelmiş. 1979 yılında ufuk ve hedef genişlemiş. “Külliyeye” sahip olma fikriyle Arnavut Cemaatinin camisine taşınılmış. 1982 yılında ilk olarak “mülk dershane” edinme anlayışıyla eski bir kilise satın alınarak camiye dönüştürülmüş. 1985 yılı asıl yapılanmanın başlangıç yılı olmuş. Yaşlılık tecrübesi ile gençlik aşısı aynı çizgide birleşip “meşveret ve şahs-ı manevî”nin öne çıktığı ve gelişerek sistemleştiği Türkiye’deki Yeni Asya cemaatiyle birlikte aynı çizgideki hizmet etme anlayışı benimsenmiş. Bu çizgide hareket başlamış. Yaşanılan acı tecrübeler hizmete bu şekilde devam etme iradesini meşveretle devreye sokmuş. 1995 yıllarında bu ideal ve gayretlerde hedef yükseltmeye gidilmiş ve tüzel kişiliğe kavuşma noktasında “Avustralya Nur Vakfı (Australian The Light Foundation)” adı altında resmî olarak bir vakıf kurulmuş.

İşte kısa, özlü olarak bahsedeceğimiz, fakat çok önemli ve fonksiyonel olan bu külliyenin tamamı 20.000 m². Açık alanında araba parkı, halı sahası, piknik alanı, kamelya ve ağaçlandırma bölümü ve yakında inşaatına başlanacak beş bin metre karelik kapalı spor salonu ve yüzme havuzu projesi var. 6000 metrekarelik de kapalı alanı mevcut. İçerisinde çok modern bir konferans ve yemek salonu, 900 kişilik cami. Hanımlar ve beyler için ayrı dershane düzeni, seminer, ders, kurs için ayrı ayrı sınıflar, bürolar, kantin, spor aktiviteleri için gerekli alan, araç ve malzemeler, Yeni Asya Temsilciliği… vb. daha bir çok bölümü ve yönüyle tam bir hizmet merkezi ve şahane bir külliye. Sadece Yeni Asya camiası için değil buradaki bütün Müslümanlar ve İslâmî cemaatler için çok muhteşem bir merkez ve örnek bir külliye.
Fizikî yapısının bu kadar mükemmelliğinin yanında manevî havası, plânı, programı, hizmet faaliyetleri noktasında da iftihar edilecek seviyede bir merkez. Cemaatimizin Türkiye’de de hasret çektiği, hayallerimizi süsleyen, arzu ve isteklerine cevap veren, güzel bir örnek teşkil eden harika bir organize ve külliyeden bahsediyorum. Emeği geçenlerden Cenâb-ı Hak ebeden razı olsun ve bu faaliyet ve hizmetleri; ihlâs, sebat, istikamet, sadakat, aşk ve şevkle arıza ve badirelere uğramadan kıyamete kadar bu “kudsî hizmeti” devam ettirsin inşallah. (Âmin)

Buradaki bu harika külliyemiz ve vakfımız ve onun çok değerli idarecileri, çalışanları, müdavimleri ve misafirleri, Avustralya’da yaşayan diğer bütün Müslüman vakıf, dernek ve cemaatler için de hem çok güzel bir örnek, hem de konferans, yemek, düğün, nişan, seminer, toplantı, ibadet, sohbet… vb. yapacakları sosyal ve kültürel faaliyetler için çok amaçlı kullanılan harika bir tesis ve külliye konumundadır. Şimdilik vakfın en yakınında bulunan Boardmedows bölgesinde yine 1000 metrekarelik mülk bir şubesi var. Sydney’de kirada devam eden vakıf ve hizmet faaliyetleri için de gerekli birikimler ve plânlar yapılmakta. İnşaallah kısa zaman içerisinde orada da mülk külliye projesi için hareket başlamış durumda. Allah muvaffak etsin (Âmin).

Resmî ve genel açıdan bakıldığı zaman, Avustralya Nur Vakfı (Australian The Light Foundation) otuz senelik geçmişinde burada devlet nazarında da, Müslümanlar nazarında da, toplum nazarında da, kendi camiamız ve diğer Türk kökenli cemaatler başta olmak üzere bütün milletlerin Müslüman camialarının nazarında da hak ettiği bir itibar kazanmış. Devlet adamları ve resmî kişilerle olan medenî, demokratik, meşrû ve dostane münasebetler sayesinde çok itibarlı bir konumu var. Yıllardan beri Bakan seviyesine kadar ulaşan ve devam eden vakfın merkezine yapılan ziyaretlerin çok öne çıkan bir özelliği ise; Avustralya Nur Vakfı’nın İslâmın doğru anlaşılmasında buradaki resmî devlet daireleri, emniyet, maliye, sosyal güvenlik bakanlığı nezdinde tam bir emniyet ve meşrûluk kazanmış olması ve resmî yetkililer tarafından diğer İslâmî gruplara, İslâma hücum etmek isteyen muhalif fikir ve cereyandaki insanlara karşı nümune olarak gösterilmesi hadisesidir. 

Bu kıt’adaki İslâmî yaşantıya kısaca bakacak olursak: Melbourne ve ülke çapında inşaa edilen cami sayısında bütün eyaletlerde Türkler birinci, Arnavutlar ikinci, Boşnaklar üçüncü.

Lübnanlılara dördüncü durumunda olduğu bilgisini aldık. Lübnanlıların sayılarının çok olduğunu duyunca sebebini sorduk. Aldığımız cevap oldukça düşündürücü: 1967 savaşlarından sonra Lübnan’daki Müslüman nüfusun büyük bir güç kullanılarak Avustralya’ya göçmeye zorlanmaları. Siyonizmin Filistinliler için de aynı baskıyı kullanıp oradaki toprakları boşaltıp kendisinin işgal etmesi tatbikatı insanın aklına ister istemez gizli desise ve tuzakları akla getiriyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bütün Müslümanları da bu tuzaklardan muhafaza etsin.

Afrika, Asya ülkelerinden burada Müslümanlar var. Son zamanlarda Somali’den bu kıt’aya bir insan akımının olması dikkat çekiyormuş. Müslümanlar hürriyetin şahane olduğu böyle bir ülkede dinlerini rahat ve huzur içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. Avustralya Nur Vakfı kırk yıllık tecrübesiyle her yönden etkili bir şekilde Müslümanların karşılaştıkları zorluk ve problemlere yardımcı oluyor. Çeşitli konularda resmî makamlar nezdinde yapılacak başvuru ve danışmanlık hizmetlerinde fahrî bir otorite gibi üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Bu da “Nur Dâvâsı, Bediüzzaman’ın gayesi ve hedefi, Yeni Asya meslek, meşrep ve misyonu” adına çok önemli bir iftihar vesilesi ve tahdis-i nimet olan bir hadisedir.

Vakıf şu ana kadar, Türkiye’den ders yapmak, sohbet etmek, konferans ve seminer vermek üzere bay bayan cemaatimiz içerisinden ona yakın yazar, vakıf, ağabey, abla ve kardeşimizi buralara hizmet için dâvet etmiş. Buradaki vakıf yetkililerinin Türkiye’deki ana gövdeyle birlikte hareket etme, kaynaktan kopmama, sarsılmama, savrulmama ve özdeki manevî gıda ve irtibatı sürdürme anlayış ve uygulamasını fevkalâde önemsiyor ve tebrik ediyorum. Buradaki vakıf sorumluları başta olmak üzere bütün cemaatin gördüğüm kadarıyla “Yeni Asya çizgisine” sahip çıkma, sürdürme konusundaki iradesini ve her şeye rağmen devam ettirme tercih ve uygulamalarını tavizsiz bir şekilde görmek çok memnuniyet verici. Bu kırıksız ve muhalefetsiz çizginin muhafazası ve devam ettirme iradesi kardeşlik ve dâvâ için hayatî önem arz ediyor. Buradaki cemaat de bunu en güzel şekilde icra ediyor elhamdülillah. Yeni Asya meslek ve meşrebine ait olan bu güzel ve çok yönlü muazzam tesislerin ve hizmetlerin Avustralya’da ülke çapında en büyük, en önde, en geniş, en faal, en fazla üyeye sahip ve en etkili bir konumda olduğunun da tekrar altını çizmek istiyorum.

Buradaki Yeni Asya camiasının büyük gayretleri, birbiriyle olan sıkı irtibatları, geniş bir ufuk, görüş ve tatbikatlarıyla Türkiye için de güzel örnek olacaklarına inanıyorum. Her kademedeki insanı hedefleyen ve tatbikatı yapılan güzel hizmetlerden bazılarını da bu arada zikretmek isterim.

En başta her gruba ait ders kategorileri var. Bayan ve erkekler için ayrı ayrı tanzim edilen bu derslerin haftalık sayısı yirmi biri buluyor. Bu demektir ki derssiz ve hizmet faaliyeti olmayan tek gün bile yok.

Çevre münasebetleri ve diğer İslâmî gruplarla olan irtibatlar çok medeni ve verimli, sürekli, karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan bir tarzda devam etmektedir. Cemaat üyelerinin gayretleri, birbirleriyle olan yardımlaşmaları, irtibatları, organize, plân, programları fevkalâde güzel ve verimli.

Bu gezi ve ziyaret, böyle bir camianın varlığı ve farkındalığı açısından bize büyük bir ufuk açmıştır. Çok kısa zamanda başladığımız “Yurt Dışı Hizmetlerimiz” için çok yönlü ve çok önemli tecrübe kaynağı olmuştur. İnşaallah bu kazanımlarımızı hep birlikte hem ülkemiz, hem de dünya çapına yayılma istidadı her geçen gün artan hizmetlerimiz için önemli bir katkı ve ivme kaynağı olacaktır. Amerika’daki hizmetlerimiz başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde tesis edeceğimiz hizmetlerimiz açısından buradaki bu güzel yapılanmanın elimizde çok güzel bir örnek ve tatbikat olarak bulunması bizim için en büyük güvencelerden birisi ve harika bir ufuk, vizyon ve ilham kaynağı olmuştur. Yarın Avustralya’nın dünyaca ünlü şehirlerinden birisi olan Sydney’e gideceğiz inşallah. Oradan da size hayırlı haberler vermek üzere.

Buradaki bu muhteşem manzara ve faaliyetleri dünyanın her köşesinde ihlâs ve samimiyetle artarak devam ettirmemiz dilek ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*