Bakteri dünyası

Sonsuz bir ilim, irade ve kudrete mâlik olan şu Kâinatın Sahibi, gözle görülebilen varlıklar âlemini yarattığı gibi, çıplak gözle görülme imkânı olmayan canlılar dünyasını da yaratmıştır.

Her yarattığında ise, bizim bilemeyeceğimiz kadar gayeler ve hikmetler takip etmiştir.

Bakteriler, mikroplar ve virüsler şeklinde ifade edilen ve yüzlerce çeşidi bulunan bu küçücük varlıkların vücudu, mikroskop cihazının 1665 yılında bulunmasından sonra tamamen ispatlanmıştır. Günümüzde var olan elektron mikroskobuyla, bu gözle görünmeyen varlıklar daha yakından incelenebilmektedir.
Bölünerek çoğalan bu küçücük mahlûklar, tek hücreli olup DNA veya RNA genlerine sahiptir. Allah’ın “HAY” ismine mazhar olan ve birçok vazifede istihdam edilen bu varlıkların canlı mı yoksa cansız mı olduğu ilim dünyasında hâlâ tartışma konusu olmaktadır.

Bakterilerin bir kısmı faydalıdır. Hatta insan bağırsağında bulunan faydalı bakteriler K vitaminine vesile olurlar. Bizim bundan haberimiz bile olmaz. Bir kısım faydalı bakteriler de sütün yoğurda dönüşmesinde vazife görürler. Onları göremeyişimiz de büyük bir rahmettir. Şayet görmüş olsaydık çok şeyleri yemek mümkün olmayacaktı.

Zararlı olan mikrop ve virüsler hastalıklara sebep olmaktadır. AİDS, verem, tifo, kuduz, hepatit B, hepatit C ve grip gibi daha bir sürü hastalığın kaynağı bu zararlı mikroplardır. Cenâb-ı Hakk’ın Rezzak ismi aç olanları doyurmak istediği gibi, Şâfî ismi de hastalıkların vücudunu ister. Hastalık olmasaydı sağlığın kıymeti bilinmeyecekti. Hastalıklara sebep olan mikroplarla savaşmak, aşı yaptırmak, antibiyotik ve sair ilâçlarla tedavi olmak ve Allah’tan şifa beklemek biz âciz insanların vazifesidir.

AIDS denilen hastalığa sebep olan mikroplar, vücudun savunma sistemini teşkil eden T hücrelerinin içine girerek hücreyi etkisiz hale getirir. Böylece vücut savunmasız kalır. Dışarıdan gelen mikroplara karşı savunmasız hâle gelen ve tahrip olan sistem yüzünden, doktorların gözü önünde o insan âdeta bir mum gibi erir ve sonunda ölür gider. Henüz AİDS hastalığına karşı net bir tedavi şekli bulunamadı. Bediüzzaman Hazretlerinin “Ağaç kurtları gibi, insanın dişinden tırnağına kadar yerleşecek olan dabbetü’l-arz” dediği ve insanın kemiklerini bile etkileyecek olan o mikrobik canlıya benzeyen AİDS mikrobu, gayr-ı meşrû hayat yaşayanlara ve sınırsız cinsel hayat sürenlere musallat olacak. Mü’minler imanları ve meşrû hayatları sayesinde kurtulacaklar haber verilmektedir.

Geçmiş peygamberlerin isyankâr ümmetlerine çeşitli musîbetler veren, Nuh kavmini tufan, firavun ve kavmini çekirge ve bit belâsına mâruz bırakan Allah, elbette âhirzaman insanlarının en dehşetli isyan ve günahlarına mukabil mikrop ve virüs ordularını sevk edecek ve hiç görülmemiş mikrop çeşitleriyle onları cezalandıracaktır.

Allah hiçbir şeyi tesadüflere bırakmamıştır. Her yarattığı şeyde binler gaye ve hikmetler takip etmiştir. Bakteriler, mikrop ve virüsler dahi tesadüfen oluşan varlıklar değil, hikmetle yaratılmış vazifeli memurlardır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*