Bal peteği

Bilirsiniz arılar ve karıncalar aralarındaki işbirliği ve yardımlaşma konusunda insanoğluna dersler veren mübarek canlılardır. Kur’ân’da isimlerini taşıyan sûreler vardır.
Bilim insanları arıların ve karıncaların sırlarını hâlâ çözmekle meşgul.

Bilim insanları arıları çalışadursun onların faaliyet sırrını âyet şu şekilde açıklar: ‘’’Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.’’ (Nahl Sûresi 69.)

Yazımızın konusu arılar, karıncalar değil…. Peki neden o zaman onlardan bahsediyoruz?

TEVAFUKLU EKİP ÇALIŞMASI

Bal peteği bizim bu sene boyunca kullandığımız bir dâvetiyenin tasarımı oldu. Düşündüğümüz, özellikle sipariş ettiğimiz bir tasarım değildi. Tevafuktur ki, istidatlı genç kardeşimizin yaptığı tasarım, netice itibarıyla dâvetin anlamına uygun bir çalışmaydı.

Dâvetiyeyi bu düşüncelerle temaşa ve tefekkür ederken yazımın konusu da ortaya çıkmış oldu. Dün o dâvetlerin sonuncusunu gerçekleştirdik İstanbul’da.

Hanımlar geçtiğimiz yaz mevsimine girerken “Risale-i Nur’da ‘şahs-ı manevî’ konusunu işlemeliyiz” kararı aldı. Yaz boyunca yapılan şahsî okumalar hep bu konu üzerineydi. Eylül ayının gelmesiyle birlikte çalışmalar da başladı. Yapılan toplantı neticesinde Risale-i Nur’da şahs-ı manevî konusunu dört ana başlığa ayırdık. Tesanüd, feragat, şahs-ı maneviyi kıran hususlar ve meşveret. Ardından ana başlıkları da alt başlıklara ayırdık:

Risale-i Nur’da şahs- manevi kavramı

1. Tesanüd nedir?

a. Tesanüdü oluşturan hakikatler: İhlâs ve sıdk

b. Sadâkat ve sebat

c. Tesanüdü bozan sebebler

d. Saff-ı evvel Nur Talebelerinin hayatından tesanüd örnekleri

2. Feragat nedir?

a. İstiğna düsturu

b. İktisat

c. Tefani

d. Hubb-u cah

3. Şahs-ı maneviyi kıran hususlar

a. Gıybet

b. Tenkid

c. Suizan

d. Şahısperestlik

4. Meşveret

a. Meşveretin tanımı, önemi ve esasları

b. Cemaat ve meşveret adabı

c. Âlem-i İslâmın saadetinin miftahı: Meşveret

d. Meşverete dair hatıra ve lâhikalar

HÜLÂSA

Yaklaşık yirmi kişinin ekip çalışmasıyla oluşturduğu sunumları dinlemek doğrusu çok keyifli ve doyurucuydu. Sabahtan toplanıp öğleden sonra ayrılmamıza rağmen Nur bahçesinden derlenmiş sohbetler hiç bitmesin istedik.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*