Barla’da hayat bir başka güzel

2004 yılında gitmeye başladığım Barla aile okuma programlarının üzerinden on yıl geçti. Bu zaman zarfında yüzlerce yeni insanla tanışma imkânımız oldu. Her biri bulunduğu hizmet mahallinin önemli bir rüknü olan bu kahraman Nur Talebeleriyle birlikte olmak, bâki âlemler hesabına bu fâni âlemin en tatlı ve unutulmaz hatıralarıydı.

Bu sene, birer haftalık iki ayrı grupla on birinci programımızı icra edeceğiz. 12 Ağustos 2014 tarihi, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Avustralya’dan katılanlarla buluşma olacağı gibi; 19 Ağustos’ta yine Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve Kastamonu gibi illerden gelenlerle tanışma ve kaynaşmalarımız olacak inşaallah. İman hakikatlerinin en derin ve geniş meselelerinin mütalâasından, meslek ve meşrep prensiplerine kadar günlük dört saati aşan müzakerelerimiz olduğu gibi; Cennet Bahçesi, Bediüzzaman’ın Evi, Barla Kabristanı, Karakavak Bahçesi ve Çam Dağı ziyaretlerimiz de olacak. Hem Risale okumaları hem tatil hem seyahat hem ziyaret hepsi bir arada gerçekleşecek.

Bu tür programlar, özellikle hanım kardeşler için farklılık arz ediyor. Yemek, bulaşık ve temizlik gibi meşguliyetlerin hiç- biri onlar için söz konusu değil ve sadece namaz, ders ve ziyaretlerle geçen bir haftalık bir tatil programı. Diğer konular, Yeni Asya sosyal tesisleri elemanları tarafından özenle yapılıyor.

On dört seneden beri on altı suit oda ile misafirlerimize hizmet verilirken, önümüzdeki sene yirmi sekiz oda ile hizmet vereceğiz. Ek binamızı bu seneye yetiştirmeye çalıştık, fakat olmadı. Bu yüzden nice taleplere cevap veremedik. Kısıtlı imkânlarımız seneye inşaallah daha da genişleyecek.

Bir zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez bir nahiye olan Barla, sekiz yıl bağrında Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini ağırlamıştı. Onu oraya sürgün olarak gönderen devletin üst kademesinde bulunanların niyeti, ruhunda feveran eden hamiyet-i İslâmiyesi sönsün, orada kendi kendine ölsün gitsindi. Fakat Bediüzzaman vazifeli ve asrın sahibiydi. Devletin kendisiyle alâkalı bütün plânlarını altüst eden bir duruş sergileyerek, Risale-i Nur adını verdiği altı bin sayfayı aşan Kur’ân tefsirlerinin önemli bir bölümünü orada telif etmeye muvaffak oldu. Barla’nın bağ ve dereleri, dağ ve tepeleri her bir Nur Risalesinin telif mekânları oldu. Tevhid, nübüvvet, haşir ve ibadet gibi İslâm’ın en temel meselelerinin cerh edilmez ispatlarının çoğu orada yazıldı. Barla ve civar köylerde ve Isparta içi ve yakın ilçelerinde yetişen kahraman Nur Talebeleriyle birlikte, Bediüzzaman Hazretleri dinsizlik cereyanlarına manen meydan okudu. Evhamlarından “Said elli bin nefer kuvvetindedir; onun için serbest bırakmıyoruz” diyenlere “Ey bedbaht ehl-i dünya! Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde, neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz, divane gibi hükmediyorsunuz? Eğer korkunuz şahsımdan ise, elli bin nefer değil, belki bir nefer elli defa benden ziyade işler görebilir. Yani, odamın kapısında durup bana ‘Çıkmayacaksın’ diyebilir.

Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur’ân’a ait dellâllığımdan ve kuvve-i mâneviye-i imaniyeden ise, elli bin nefer değil, yanlışsınız, meslek itibarıyla elli milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun! Çünkü, Kur’ân-ı Hakîmin kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah’ın tevfikiyle, beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlûp edemezler.” (Mektubat s. 120)

Barla’dan bu hakikatleri bütün dünyaya haykıran Bediüzzaman Hazretlerinin ayak izlerinin bulunduğu ve manen ruhaniyetinin hissedildiği bu mübarek beldede bir hafta program yapmak, fâni hayat içindeki ömür günlerini bir başka güzel yapıyor ve sevap hazinelerine sahip kılıyor. Barla’ya gelenler adeta tiryaki olup defalarca geldiği gibi, daha önce gelememiş olanların da, hiç olmazsa ömürde bir defa olsun gelmelerini tavsiye ediyor ve onları da beklediğimizi ifade ediyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*