Basit, kısa ve keskin yol

Risâle-i Nurları anlamak amacıyla okumak için, hedeflerimiz kadar tarz ve şekiller, yollar da önem arz etmektedir.

Hedef parça parça, bölüm bölüm anlamak ve kavramaksa Risâle-i Nurların bütünlüğü ve küllî manaları arasında bunu gerçekleştirmek lâzımdır.

Bir bütünlük içinde okumaya ve anlamaya muvaffak olabildiğimiz Risâle-i Nurların düşünce ve fikir dünyamızda yerini alması ve şekillenmesiyle anlatıma ve sunuma hazır olduğunu görebiliriz.

Eğer okuma ve anlama bütünlüğüne, anlatma mertebesine muvaffak olunmuşsa Risâle-i Nurlar girdiği ve yer ettiği zihinlerde bakış açısını değiştirecektir. Bakış açısının değişmesi demek yepyeni bir anlamanın ve kavramanın Risâle-i Nurlar noktasından gerçekleşmesi demektir.

Aklî ve vücudî anlamanın duygular, lâtifeler ve ruh alanlarında tezahürleri muhakkak ki saadetli, lezzetli ve zevkli bir anlamanın gerçekleştiğini gösterir, bizlere haber verir.

Gayretimizin destekçisi çalışmalarımız; hedefimizin elde edilmesindeki, Risâle-i Nurları okuma ve anlama konularında ısrarımız ve sabırla devamımız da olabilmelidir.

Ruhî hazırlık ve istek, asrın tefsiri Risâle-i Nurları okumada ve anlamada adeta temel gibi kabul edilirse, duvarlar ve çatının bu istek ve ruhî hazırlıklar üzerinde yükseleceğini kabul ederek anlamlı ve analizli okumaların devamlı olmasına büyük bir gayretle çalışmak lâzımdır.

Kendimizi Risâle-i Nur okuma, anlama ve anlatma konumlarının herhangi birisinde daima meraklı, alıcı ve hatta çok bilgisiz ve cahil konumunda bulabilmeli, koyabilmeli ve olabilmeliyiz…

Unutmayalım ki boş bilgilerle dolu bir beyine ancak bunları boşaltıp, terk ettikten sonra yeni bilgiler konabilir, yerleştirilebilir…

Vücudî, fıtrî, ruhî ve aklî olarak ihtiyaç hissettiğimiz, merak edebildiğimiz anlamaya çalışabildiğimiz Risâle-i Nurları çok daha farklı ve faideli bir şekilde anlayarak okuyabiliriz…

Bir iman hakikatini Kur’ân’ın bu zamanda mu’cizevî bir tefsiri olan Risâle-i Nurlardan anlamak ve kavramak için en basit ve kolay, kısa ve kesin yol onları sabırla okumaktan geçmektedir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*