Bediüzzaman

Yıl 1908.

Türkçeyi iyi bilmeyen, yazma sanatına malik olmayan yeni uyanmış bir Kürd olan Bediüzzaman, otuz yaşında cihan devleti Osmanlının payitahtı olan İstanbul’a geliyor. (Eski Said Dönemi Eserleri, 2012, s.19.)

•Padişah Halife Sultan Abdülhamid’e nasihat ediyor.

•Ayasofya’da ulemaya ders veriyor.

•Osmanlı’nın doğu politikasını eleştiriyor ve yol gösteriyor.

•Osmanlı devletinin “Eğitim Politikasını” eleştiriyor ve yol gösteriyor.

•İstibdadı eleştiriyor, hürriyet ve meşrûtiyeti savunuyor, içini dolduruyor.

•Mebuslara ve halka nutuklar okuyor, politik dersler veriyor.

•Sultanahmet’te ve Selânik Hürriyet Meydanında yüzbinlere nutuk okuyor, hürriyet ve meşrûtiyeti anlatıyor.

•Sekiz ayrı gazetede yazılar yazıyor, askerlere, siyasîlere, hükümete, ulemaya ve ümeraya nasihat ediyor.

•Cemiyetlere üye oluyor ve amaçlarının dışına çıkmaması ve siyasete karışmamaları için çalışıyor.

•Ulema, asker ve umera ile dinî, siyasî ve içtimaî konularda tartışmalara giriyor hepsinde galip geliyor.

•Ulema kendisine “Bediüzzaman” adını veriyor.
***
Söyledikleri ve yazdıkları tartışmasız kabul ediliyor. Hiç kimse hiçbir meselesine itiraz dahi edemiyor.

Her sözü hak ve her cümlesi hakikati ifade ediyor. Her ifadesi müdellel ve müberhen, akla ve mantığa uygun.

“Medenilere galebe çalmak ikna iledir.” diyor.

“Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet ve ittifak silâhıyla cihad edeceğiz!” diyor.

“Hürriyet Allah’ın ihsanıdır; imanın hassasıdır.” diyor.
***
Osmanlının son döneminde ve Cumhuriyet tarihinin bütün safhalarında adından bahsettiren bu büyük zat kimdir? Kim olabilir?

– Müceddittir, müçtehiddir, hâkimdir, hakîmdir, hâdidir, mühdîdir, mehdidir.

– Peygamberimizin bu zamandaki temsilcisidir.

Yalnız iman sahasında vazifeli değil, siyasî, içtimaî sahada ve hayatın bütün yönlerinde vazifelidir.

Bediüzzaman’ı sadece iman sahasında görevli görmek, böyle anlamak ve anlatmak Bediüzzaman’ı tanımamak, anlamamak ve yanlış anlatmaktır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*