Bediüzzaman, medyaya bakışı da yenilemiştir

Kesbi ilmi deryalar gibi, vehbi ilminin sınırlarını bilemediğimiz Bediüzzaman Said Nursî, bir mü- ceddid ve müçtehid olarak günümüzün en büyük kitle iletişim vasıtası olan matbuat/basın-yayın/medyaya (kitap, gazete, dergi, radyo, tv, internet, vs) nasıl bakıyor? Herşeye, her meseleye yeni ve orijinal bir bakış zaviyesi getirdiğine göre, bu sahada hangi öngörülerde bulunuyor?

Önce yeni bakış açıları getirdiği birkaç örnek sunalım:

l İman esaslarına bakışı tecdit etmiş, yenilemiştir. İtikadî, imanî meselelere yaklaşımda ifrat-tefritten uzak, Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisinde dengeli bir yol takip etmiştir.

l İslâm şartlarına, ibadetlere, duâya, zikre yeni bakış zaviyeleri getirmiştir. Canlı cansız bütün varlıkların ibadetlerini ve çektikleri “Besmele”leri hatırlatmıştır.

l Ruh ve kalbimizi, olumlu-olumsuz duygularımızı eğitip, terbiyeye, “marifetün-nefs”e yeni ve orijinal metotlar getirmiştir.

l Toplumun her kesimine yeni yaklaşım, eğitim, terbiye ve bakış zaviyeleri kazandırmıştır.

l Mevlide bakışı dahi yenilemiştir: “İşte bu en yüksek makam-ı mahbubiyeti, Süleyman Efendi, ‘Ben Sana âşık olmuşum’ tabiriyle beyan etmiştir. (…) En iyisi, şu tabir yerine ‘Ben Senden razı olmuşum’ denilmeli. (B. Said Nursî, Mektubat, s. 259.)

l İslâmda lâtife, mizaha, fıkraya, hatta Nasreddin Hoca’ya bile yeni ve derin bakış zaviyeleri sunmuştur. (Bediüzzaman, Muhakemat, s. 21.)

l Kedilere bakışı değiştirmiş; “mırmırlarını” doğru olarak tercüme etmiştir: Hazin mırmırlarını dinlesen, “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” çektiklerini anlarsın.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 70.)

Deve, inek, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlara sineklere, karıncalara, kartallara, balıklara bakışı yenilemiştir: Zararlı mahlûklar değil, sağlıkçı, fıtrî hacamatçılar, zehir temizleyicileri, gafletten uyarıcılar, abdest ve namaz hocaları…

Kısaca, atomdan, hücrelerden, uzuvlardan, bitkilerden, hayvanlardan, unsurlardan, güneş sistemine, yıldızlara ve kâinata bakışı yenilemiştir.

l Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî/sosyal, siyasî bütün ölçü, prensip ve stratejilerini yeniler. Münâzarât, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Sünûhat başta olmak üzere lâhikalarda sosyal meselelerin bütününü ele alarak yeni bakış açıları ve hizmet stratejileri geliştirir. Hıristiyanlık, Avrupa, vs., vs. gibi Müslümanları ve insanlığı ilgilendiren bütün meselelere yeni bakış zaviyeleri getirmiştir.

l Elbette bir müceddid olarak basın-yayın ahlâk prensipleri (ilkeleriyle) ilgili de yeni bir bakış zaviyesi getirmelidir ve getirmiştir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*