Bediüzzaman’ın gazetesi Yeni Asya’nın kuruluşu

Felâket ve helâket zamanları olan 19 ve 20. Asırlar da tahribatlarını şu yolla yapmışlardı: Milletin 1000 yıldan beri kullandığı “elif-ba” (alfabe) yasaklanır. Bir millet topyekûn sıfır okuma-yazma noktasına getirilir. Medreseler, tekkeler, zaviyeler kapatılmıştır. Allah demek, Kur’ân okumak yasaktır.

Bediüzzaman, Risale-i Nur’ları talebelerine elle 600 bin nüsha yazdırarak Anadolu sathına yaymış, küfrü durdurmuş, Süfyanizmin, Deccalizmin ve bunların şubeleri olan başta komünizmin ve masonluğun belini kırmıştı.

23 Mart 1960’ta ahirete irtihali ve 27 Mayıs kanlı darbesiyle Nur Talebeleri bir sarsıntı geçirir. Onun sır kâtibi, “Nurun fedakâr kahramanı, büyük kumandanı” ünvanı verdiği Zübeyir Gündüzalp, diğer ağabeyleri İstanbul’a toplayarak istişareyi ve şahs-ı maneviyi teşekkül ettirir.

Bediüzzaman’ın basınla ilgili şu direktifi zihnini kurcalamaya başlar. “Âlem-i İslâmın bu mübarek vatanının ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ithamlarını izale etmek için matbuât lisaniyle konuşmak lâzım geldiğini…” (Bediüzzaman, Mektubat, 454; Emirdağ Lâhikası, s. 101) düşünerek bu düşüncelerin hayata geçirilmesini arzu eder.

Üstad’ın hayatını da nazar-ı itibara alarak cemaat birlik ve beraberliğini sağlayacak naşir-i efkârı ve sosyal hayattaki sesi olacak bir gazete ve yayınevini zarurî gördüğünü ifade eder:

“Bir gazeteye ihtiyacımız var cemaat olarak. Bizim kardeşlerimiz başka gazeteleri alıyor, okuyorlar; kafaları karışıyor. Dolayısıyla kendimizi savunacak, Risâle-i Nur hakikatlerini neşredecek, düşünce birliğini temin edecek bir gazeteye ihtiyacımız var.” (İşte Hayatım – M. Kutlular 96.)

Böylece İttihad’la başlayıp Yeni Asya ile devam eden Nur hareketinin basındaki nurânî dilinin hizmet sürecinin startını verir.

21 Şubat 1970’de, “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” prensibiyle Bab-ı Ali’de günlük bir gazete doğdu: Yeni Asya. Burada bir noktayı da dikkate sunmamız lâzım: 21 Şubat 1970 yılında basın hayatına adım atan Yeni Asya, 170 bin lira eksi bakiye, yani borç para ve bir buçuk gazeteci ile kurulmuştur.

Bin bir güçlükle yayınını sürdürür. Sadece 1980-84 arası dört sefer kapatılır, üç isim değiştirir: Kapatılır Yeni Nesil olur, kapatılır Tasvir olur, kapatılır Hür Yurt’u çıkarmaya hazırlanır ve tekrar Yeni Asya’ya döner.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*