Bediüzzaman’ın müsbet milliyet anlayışına kulak verilmeli

8. Risale-i Nur Kongresi’nin kapanış oturumu Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panel ile son buldu. Akademisyenler Kongre sonucunda günümüzde yaşadığımız temel problemlerden biri olan ırkçılığa karşı Bediüzzaman’ın müsbet milliyet anlayışına kulak verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

PANELE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN VATANDAŞLAR KATILDI

Haliç Kongre Merkezi’nin 5 bin kişilik büyük kongre salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğu Ergil, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk ve gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz konuşmacı olarak katıldı. Panelin yöneticiliğini Av. Kadir Akbaş yaptı.

KUTLULAR: IRKÇILIK ANLAYIŞI DÜNYAYI KANA BULADI, BÖLDÜ, PARÇALADI

Panelin selâmlama konuşmasını yapan Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular, “Son yüz yılda yaşananlar bütün insanlığı derinden sarstı. Dehşet, sıkıntı ve buhrana soktu. 100 yıl evvel insanlar arası bağı, başkasını yutmakla beslenen ırkçılık ve menfî milliyet anlayışı iki harbi umumî ile yeryüzünü kana buladı. Ne yazık ki bu fitne İslâm milletleri arasında da yerleştirildi. Bugün hâlâ üstesinden gelemediğimiz problemlerin bölünme ve parçalanmaların kaynağı haline getirildi” dedi.

SAİD NURSÎ BUGÜN YAŞADIĞIMIZ PROBLEMLERE ÇÖZÜMLER TEKLİF EDİYOR

Bugünkü problemlerin nasıl aşılacağı ve anayasanın hangi düsturlar üzerinden belirleneceğinin hâlâ merak konusu olduğuna vurgu yapan Kutlular, “Bu noktada bölgenin iç dinamiklerini iyi bilen ve yaşanan problemlerle ilgili bir dizi çözüm teklifleri ve projeler sunan Said Nursî’nin fikirleri kalıcı çözümler için önem kazanmaktadır. Üstadın insanlık, kardeşlik, dayanışma, birlik, barış, müsbet hareket ve ilerleme gibi kavramlar çerçevesinde Kur’ânî bir bakış açısıyla ortaya koyduğu millet anlayışının çok iyi bilinmesi gerekir” diye konuştu.

BEDİÜZZAMAN BİZİ KARDEŞLİĞE DÂVET EDİYOR

Programın açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Battal, ülkemizdeki ulus devlet uygulamasının asırlarca kardeşçe yaşayan toplumları yıkıcı bir şekilde birbirine düşürdüğünü, teröre yolaçtığını belirterek, “Bu bağlamda Bediüzzaman Said Nursî’nin kardeşlik, birlik, beraberlik ve müsbet hareket kavramları çerçevesinde geliştirdiği yeni milliyet anlayışının ortaya konulması çok önemlidir. Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân çerçevesinde tanımladığı millet anlayışı ile hepimizi vahdet, uhuvvet ve kardeşliğe dâvet ediyor” dedi.

Prof. Dr. Battal: Bediüzzaman bizi kardeşliğe davet ediyor

Daha sonra programın açış konuşmasını yapan Prof. Dr Ahmet Battal da şunları söyledi: “Milliyetçilik 19. asrın temel ideolojilerindendi. Bugün de devam eden bu ideolojinin etnik aidiyet üzerinden tanımlanan millet kavramı, bu topraklara maalesef savaş, terör, kan ve gözyaşı getirdi. Ulus devlet uygulaması asırlarca kardeşçe yaşayan toplumları yıkıcı bir şekilde birbirine düşürdü. Bu sorunların nasıl giderileceği ile birlikte, milliyetin toplum inşasında nasıl belirleneceği, kardeşliğin nasıl tesis edileceği cevap bekleyen sorulardan… Bu bağlamda Said Nursi’nin kardeşlik, birlik, beraberlik ve müsbet hareket kavramları çerçevesinde geliştirdiği yeni milliyet anlayışının ortaya konulması çok önemlidir. Bu kongre gibi çalışmalar bu çabanın göstergesidir. Bu gibi çalışmaların, başkasını yutmakla beslenen ırkçılığa karşı bir set olacağını düşünüyoruz. İslam milliyetine dikkat çeken Bediüzzamani, ırkçılığı reddetmekte, dayanışma ve yardımlaşma olarak nitelediği müsbet milliyete ve İslam kardeşliğine vurgu yapmaktadır. Cumhuriyet döneminin ırkçı politikaları, milli kimlik inşası çalışmaları, ümmet şuurundaki halkı modernleştirmeye ve değiştirmeye yönelik projeler, Kürt ve güneydoğu sorunu gibi derin problemleri doğurdu. Bu problemin nasıl aşılacağı, demokratikleşme ve anayasanın önemi, etnik aidiyetlerin nasıl tanımlanacağı ve temel ve hak ve hürriyetler meselesi en önemli gündemlerimizdendir… Bu bakımdan bu sorunlarla ilgili bir dizi öneri sunan ve kardeşliğe vurgu yapan Said Nursi’nin yaklaşımları kalıcı çözümler için çok önem kazanmaktadır. Hak, adelet, şefkat, merhamet ve dayanışma gibi Kur’ani değerlerin bu topraklarda yeniden yeşermesi için Bediüzaman’ın bakış açısıyla Kur’anın doğru okunmasına ihtiyaç vardır. Dünya barışına katkı sağlayacak adımlar için, Bediüzzaman’ın millet ve milliyet anlayışına kulak verilmesine ihtiyaç vardır.”

Konuşmanın ardından Risale-i Nur Enstitiüsü tarafından hazırlanan Bediüzzaman’ın Milliyetçilik Anlayışı konulu bir sinevizyon gösterimi gerçekleşti. Gösterimin akabinde iki gün süreyle akademisyenler tarafından hazırlanan masa çalışmalarının sonuç bildirileri kamuoyuyla paylaşıldı. Daha sonra ise panele geçildi. Panel bitiminde kongre katılımcılarına Risale-i Nur Enstitüsü tarafından plaket takdimi yapıldı.

Bediüzzaman’ın müsbet milliyet anlayışına kulak verilmeli

8. Risale-i Nur Kongresi’nde katılan akademisyenler, günümüzde de yaşadığımız temel problemlerden biri olan ırkçılığa karşı Bediüzzaman’ın müsbet milliyet anlayışına kulak verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Risale-i Nur Enstitüsü’nün düzenlediği “İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursi’nin Milliyet Anlayışı” başlıklı 8. Risale-i Nur Kongre’sinin kapanış paneli Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelde kongrenin sonuçları değerlendirilirken, Said Nursi’nin Milliyetçilik anlayışı da müzakere edildi. 5 bin kişilik büyük kongre salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğu Ergil, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk ve gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz konuşmacı olarak katıldı. Panelin yöneticiliğini Av. Kadir Akbaş yaptı. Mehmet Yaşar’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programda, panele geçilmeden önce Yeni Asya Medya Grup İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular bir selamlama konuşması yaptı.
Kutlular: Said Nursî yaşadığımız problemlere çözümler sunuyor

Mehmet Kutlular şöyle konuştu: “Bu yılki Bediüzzaman Haftası çerçevesinde Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen Kongre ve panelimize hoşgeldiniz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni vefatından beri biz talebeleri daima onu rahmet ve minnetle yad ettik. Onun bizlere emanet ettiği iman ve Kur’an hakikatlerini insanlığa ulaştırmayı hayatımızın bir gayesi bildik. Onun insana sunduğu mesajları uzun yıllar muhtelif kongre, panel ve sempozyum gibi faaliyetler vasıtasıyla sunduk. 20 yıldan beri de Yeni Asya bünyesinde kurduğumuz Risale-i Nur Enstitüsü vasıtasıyla bu hakikatleri sizlerle paylaşıyoruz. Son 10 yılda ülkemizde kabul gören bir anma periyodu haline geldi. 2010’dan beri de 23-30 Mart tarihleri Enstitü tarafından Bediüzzaman Haftası olarak ilan edildi. Çok hızlı değişimlerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Son yüz yılda yaşananlar bütün insanlığı derinden sarstı. Dehşet, sıkıntı ve buhrana soktu. 100 yıl evvel insanlar arası bağı, başkasını yutmakla beslenen unsuriyet yani ırkçılık ve menfi milliyet olarak gören ve bu yüzden müthiş çarpışmaları meydana getiren sefih medeniyet anlayışı ile beşer, Bediüzzaman’ın ifadesi ile iki harbi umumi ile iki dehşetli tokat yiyip, zehrini öyle kustu ki yeryüzünü kana buladı. Ne yazık ki bu fitne İslam milletleri arasında da yerleştirildi. Bugün hala üstesinden gelemediğimiz problemlerin bölünme ve parçalanmaların kaynağı haline getirildi. Bediüzzaman Said Nursi bu menfi milliyet fikrinin İslam alemindeki ilk kötü sonuçlarının Emevi uygulamalarıyla başladığını söyler. Maalesef aynı anlayış bugün ülkemizdeki problemlerin de temelini teşkil etti. Osmanlı’nın parçalanıp yıkılmasının kaynağı milliyetçi politikalar oldu. Cumhuriyet döneminde de menfi bir anlayışla bu ideoloji insanımıza dayatıldı. Yüz yıl evvel neşredilen Eski Said Dönemi eserlerine bakıldığında bu önemli mesele ile alakalı çözüm tekliflerinin yine Said Nursi’den geldiği açıkça görülür. Bugünkü problemlerin nasıl aşılacağı ve anayasanın hangi düsturlar üzerinden belirleneceği hala merak konusudur. Bu noktada bölgenin iç dinamiklerini iyi bilen ve yaşanan problemlerle ilgili bir dizi çözüm önerileri ve projeler sunan Said Nursi’nin fikirleri kalıcı çözümler için önem kazanmaktadır. Yine bu bağlamda Bediüzzaman Said Nursi’nin insanlık, kardeşlik, dayanışma, birlik, barış, müsbet hareket ve ilerleme gibi kavramlar çerçevesinde Kur’ani bir bakış açısıyla ortaya koyduğu millet anlayışının çok iyi bilinmesi gerekir. Biz tüm insanlığın muzdarip olduğu temel problemlerin Bediüzzaman’a kulak vermekle aşılacağına inanıyoruz. Bu hafta da bu mesajların ulaşacağı önemli bir etkinlik haftasıdır. Panelimiz ve kongre çalışmalarımızın çözüm arayışlarına yol göstermesini temenni ediyorum.”

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*