Berat, beratımız olsun

Berat sözlükte, ‘’bir zorluktan kurtulmak ve berî olmak’’ demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması dolayısıyla mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması dolayısıyla Berat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları sebebiyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Arabi aylardan Şaban ayının on beşinci gecesi Berat Kandilidir. Şaban ayı, mübarek üç ayların ikincisidir. Bu gecede Allah, mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir tespitlerin talimatlarını meleklere verdiğine dair rivayetler vardır. Bu yönü ile Berat Gecesi, bütün senenin mukaddes bir çekirdeği hükmündedir. Beşerin mukadderatının programı bu gecede yapılmaktadır. Üstad Bediüzzaman bunu şöyle ifade etmektedir. “…hem Leyle-i Berâtın senevî olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umûr noktalarıyla…” ( Şuâlar, s. 632) bu planlar bu gecede yapılmaktadır. Bu yönü ile Kadir Gecesine yakın bir öneme sahiptir. Kadir Gecesinde otuz bine çıkan her Kur’ân harfinin sevabı, bu gecede yirmi binlere çıkmaktadır. Bu gece elli senelik bir ibadet sevabı kazandırabilir.

Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat Kandili, Allah’ın sonsuz rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı; mü’minlerin duâlarına icabet ettiği, samimi bir yakarışın ardından şirk hariç diğer günahlarını affedeceği müjdesini verdiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan farklı olarak kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir za-man dilimidir.

“Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.’’ (Şuâlar, s. 433)

Berat Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna ‘inzal’ denir. Kadir Gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da ‘tenzil’ denir.

Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’de ‘Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’ân’ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir…’ (Duhan: 44/1-4) buyrulur.

Bazı rivayetlere göre bu gecede her hikmetli işin mukadderat programı tesbit edilir. Bu geceyi ibadetle geçirmenin önemi büyüktür. Samimî bir yakarış, günahlara bir daha dönmemek üzere tövbe etmek belki de kişiyi ebedî saadete ulaştıracaktır. Bazı rivayetlerde, Cenâb-ı Hakk’ın bu gecede Kelb kabilesinin koyunlarının kılları adedince kimseleri affedeceği bildirilmiştir. Bu gece mağfiretin coştuğu bir gecedir.

Âlem-i İslâmın Berat Gecesini tebrik ediyorum. Gecenin adına uygun şekilde, bütün Müslümanlar olarak beratımızın verilmesini niyaz ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Bir yıllık amel tesbitlerimizin hayra ve hayırlı işlere tebdil edilmesini niyaz ediyorum.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*